Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Relationship Among Listening Comprehension And Factors Affecting Listening

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.46, no.205, pp.1-17, 2021 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Field experiences in teacher education: the perceptions and qualities of written reflections

TEACHING IN HIGHER EDUCATION, vol.21, no.5, pp.532-544, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Pre-Service Teachers' Online Reading Comprehension Practices and Beliefs about Their Future Classrooms

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.30, no.4, pp.67-79, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A Content Analysis on the Biographical Books Prepared for Children

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, no.2, pp.116-131, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

THE USE OF SENTENCE VERIFICATION TECHNIQUE FOR MEASURING READING AND LISTENING

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.43, pp.460-471, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Turkish Preservice Teachers' Perceptions of Children's Picture Books Reflecting LGBT-Related Issues

JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.105, no.4, pp.256-263, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A Content Analysis of International Children's Picture Books: Representation of Poverty

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.11, no.43, pp.37-52, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Pre-service teachers' use of reading strategies in their own readings and future classrooms

TEACHING AND TEACHER EDUCATION, vol.26, no.4, pp.878-884, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Pre-Service Teachers as Creators and Students as Viewers of Children’s Literature-Related Digital Stories: A Formative Experiment

International Journal of Progressive Education, vol.16, no.6, pp.365-389, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arttırılmış Gerçeklik Temelli Metinlerin Yazılı Anlatım Becerisi Üzerindeki Etkisi: Biçimlendirici Deney Araştırması

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.1, pp.80-100, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The development of metacognitive awareness of reading strategies through WebQuest based teaching

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.9, no.3, pp.765-818, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Intertextuality or story resistance? A deconstruction of stories with preschoolers: An Example of ”The Little Red Riding Hood

Universal Journal of Educational Research, vol.7, no.3, pp.811-819, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi

Turkish Studies, vol.13, no.27, pp.1553-1562, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKUL ÖNCESI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI İLE İLGİLİ METAFORLARI

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.67, pp.1206-1221, 2018 (Other Refereed National Journals)

İlkokul Öğrencilerinin Resimli Çocuk Kitaplarını Sözlü Olarak Anlatma Becerilerinin Değerlendirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.1, pp.29-43, 2017 (Other Refereed National Journals)

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VERİCİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINA YÖNELİK TEPKİLERİ

Journal of Anatolian Cultural Research, vol.1, no.2, pp.20-39, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Digital Storytelling in Improving the Third Graders Writing Skills

International Elektronic Journal of Elementary Education, vol.9, no.1, pp.59-86, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Resimli Çocuk Kitapları ve Okur Tepki Teorisi

Elementary Education Online, vol.15, no.2, pp.487-497, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf öğretmeni adaylarının elektronik ortamlarda okuma becerilerinin değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.37, pp.734-746, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pre Service Teachers Retrospective and Prospective Evaluations Program Self and Teaching Profession

International Journal of Progressive Education, vol.11, no.1, pp.59-72, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akıcılığı geliştirme programının ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama becerileri üzerindeki etkisi

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.3, no.2, pp.26-43, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sınıf öğretmeni adaylarının ideal öğretmen ve mesleki yeterliklerle ilgili değerlendirmeleri

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.4, pp.318-334, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe ve öğrenme alanları ile ilgili metaforları

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.14, pp.1-18, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sınıf öğretmeni adaylarının okuma tutumları

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, vol.1, no.2, pp.80-88, 2013 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen adaylarının akıcı okumanın öğretimi ve değerlendirilmesine yönelik algıları

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.40, pp.46-58, 2012 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen adaylarının akıcı okumanın öğretimi ve değerlendirilmesi ile ilgili algıları

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.40, pp.46-58, 2012 (Other Refereed National Journals)

Content area reading and writing Practices and beliefs

AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, vol.36, no.4, pp.1-17, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme

Eğitimci Öğetmen Dergisi, vol.7, pp.6-9, 2011 (Other Refereed National Journals)

Çocuk dergileri üzerine bir içerik analizi Bilim Çocuk ve National Geographic Kids

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.9, pp.27-38, 2011 (Other Refereed National Journals)

5 sınıf öğrencilerinin yeni okur yazarlık stratejilerini uygulayabilme becerilerinin değerlendirilmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.15, no.2, pp.105-125, 2011 (Other Refereed National Journals)

The selection of quality content area textbooks

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.99-110, 2009 (Other Refereed National Journals)

Boşluk tamamlama testinin okuma düzeyini ve okunabilirliği ölçmede kullanılması

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.105-126, 2009 (Other Refereed National Journals)

Help for Vlad Reading assessment and improvement

Practically Primary, vol.12, no.1, pp.41-43, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

The role of computers in writing process

The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.5, no.4, pp.58-66, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Readability approaches Implications for Turkey

International Education Journal, vol.7, no.3, pp.323-332, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Computer based social studies instruction A qualitative case study

Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.4, no.4, pp.37-46, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Velilerin Ev Ödevleri İle İlgili Metaforları ve Düşünceleri

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019, vol.1, pp.125-129

DİJİTAL YERLİLERİN TEKNOLOJİ VE SOSYAL MEDYA HAKKINDAKİ ALGILARI: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI METAFORLARIN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (UNESAK 2018), Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.64

A Deconstruction of Stories with Preschoolers: An example of the Little Red Riding Hood

Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (EJER 2018), Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1207-1208

İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yazarı sorgulama stratejisi öğretimi.

XVII. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu., Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI İLE İLGİLİ METAFORLARI

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH-2017), Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017, pp.358

Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH-2017), Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017, pp.359

İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin resimli çocuk kitaplarına verdikleri tepkiler

8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu-EYFOR 8, Ankara, Turkey, 19 - 21 November 2017

Children’s Reading Response to Environmental Problems: Preschool Through Primary Grades

5th International Early Childhood Education Congress (IECEC 2017), Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.478

Inside, Outside and Around Pictures

20th European Conference on Literacy, Madrid, Spain, 3 - 06 July 2017, pp.235-236

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VERİCİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINA YÖNELİK TEPKİLERİ

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu(USEAS 2017), 24 - 28 April 2017

4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve problem kurma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

7th International Congress of Research in Education ULEAD-2017, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

İkinci sınıf öğrencilerinin resimli çocuk kitaplarına yönelik tepkilerinin boylamsal olarak incelenmesi

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

Öğretmen adaylarının sık karşılaşacakları kavramlarla ilgili metaforlarının karşılaştırılması

15. Uluslararrası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

Resimli çocuk kitapları ve okur tepki teorisi

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015

Teacher candidates perceptions about and experiences in an alternative teacher certification program

Pedagogical action for a European dimension in educator's induction approaches-PAEDEIA, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2015, pp.36

Books & Book Chapters

Transitions in primary education (Turkey)

in: Bloomsbury Education and Childhood Studies, Yunus Eryaman, Maria Teressa Tatto Ian Menter, Editor, Bloomsbury, London, pp.1-6, 2019

YAZMA VE OKUMA ARAŞTIRMALARINDA YENİ BİR MODEL: BİÇİMLENDİRİCİDENEME ARAŞTIRMALARI

in: Kuramdan Uygulamaya yazma öğretimi, hayati Akyol, Mustafa Yıldız, Editor, PEGEM, Ankara, pp.73-87, 2018

Comparing printed and electronic storybook reading activities in classrooms. primary and preschool pre-service teachers’xx reading prosodies and preferences

in: New Horizons in Educational Sciences- I, Turhan Çetin, Almasa Mulalic, Ayfer Şahin, Nudzejma Obralic, Editor, Lambert Academic Publishing, Beau Bassin, pp.183-205, 2018

Sınıfta Yerleşim Düzeni

in: Sınıf Yönetimi, M. Çağatay Özdemir, Editor, Pegem, Ankara, pp.285-306, 2017

Towards small-group mentoring in Turkey

in: Bridge over troubled water New perspectives on teacher induction, H. L. Heikkinen, L. Swachten, & H. Akyol , Editor, PEGEM, Ankara, pp.164-183, 2015

Sınıfta yerleşim düzeni

in: Sınıf yönetimi, m. ç. ÖZDEMİR, Editor, PEGEM, pp.285-306, 2011