Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multigrade schooling in Turkey: An overview

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT, cilt.28, sa.2, ss.218-228, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gender Perceptions of the Primary School 4th Graders Regarding "Children's Rights"

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.83, ss.145-166, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuğun Korunma Hakkına Yönelik Bilgileri ve Eğitim İhtiyaçları

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.66-89, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Early childhood education in neoliberal, religiously conservative times in Turkey

POLICY FUTURES IN EDUCATION, cilt.16, sa.1, ss.108-123, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Corporate Social Responsibility and Sponsorship Illusion of the Commercial Companies in Public Elementary Schools of Turkey

JOURNAL FOR CRITICAL EDUCATION POLICY STUDIES, cilt.13, sa.1, ss.103-123, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Turkish Teachers underSurveillance An Analysis of Alo 147 Call Line Based on Teachers Opinions

International Journal of Educational Policies., cilt.8, sa.2, ss.79-101, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birlestirilmis Sınıflarda Egitim Ögretim Genç ve Deneyimsiz Ögretmenlerin Görüslerine Dayalı Bir Arastırma

Eğitim Bilim Toplum, cilt.6, sa.21, ss.82-108, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavram Analizi Stratejisinin Öğrencilerin Kavram Öğrenme Başarısı ve Hayat Bilgisi Dersine İlişkin Tutumlarına Etkisi

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, sa.21, ss.1-27, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eylem Arastırması Egitimsel Uygulamaları Iyilestirme ve Degistirmede Kullanılacak Bir Yöntem.

Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi, cilt.36, sa.36, ss.474-489, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullarda Krize Müdahale Planlaması

A.Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.37-49, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Yönetimi ve Disiplin Modellerinin Dayandıgı Temel Yaklasımlar

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.25, sa.25, ss.9-20, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Içi Disiplin Sorunlarını Azaltmada Izlenebilecek Temel Yaklasımlar

Egitim Arastırmaları, cilt.1, sa.2, ss.5-9, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Educators Beliefs about Ethical Dilemmas in Teaching A Research Study Among Elementary School Teachers in Turkey

American Association of Behavioral and Social Sciences Journal, cilt.2, ss.119-129, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Education Conflict Resolution and Chaos Theory

Journal of Interdisciplinary Education, cilt.3, sa.1, ss.5-13, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Neoliberal Eğitim Düzeninde Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ayrıcalık Beklentileri

4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Çanakkale, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2019

AN ALTERNATIVE LEARNING ENVIRONMENT OUTSIDE THE CLASSROOM WALL: A CASE OF ŞEKER PORTAKALI ASSOCIATION FOR EDUCATION AND CULTURE

IX International Conference on Critical Education: Resistance and Praxis Against Populism, Sexism and Racism, 3 - 06 Temmuz 2019

İlkokul Öğretmenlerinin Öğrenciler ArasıRekabete İlişkin Görüşleri

III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10 - 13 Ekim 2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuğun Korunma Hakkına Yönelik Bilgileri ve Eğitim İhtiyaçları

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.1270-1271

İlkokul Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Bakışı

International Eurasian Educational Research Congress, 2 - 05 Mayıs 2018

Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Bakışından Okullarda Oyun Hakkı

17.Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.1432-1433

İlkokul öğrencilerinin perspektifinden çocuk hakları

3. International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2017

Türkiye’de Okul Beslenme Politikalarının Çocuk Hakları Perspektifinden Değerlendirilmesi

IV. İnternational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

STUDENTS AS VULNERABLE POPULATION IN PUBLIC SCHOOLS OF TURKEY

I VII INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION, 28 Haziran - 02 Temmuz 2017

Teacher Candidates views on political power discourses toward women

V. International Conference on Critical Education, Wroclaw, Polonya, 15 - 18 Haziran 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

ÇOCUK HAKLARI BAĞLAMINDA OKUL BESLENME POLİTİKA VE UYGULAMALARINA GENEL BİR BAKIŞ

Prof. Dr. Emine Akyüz’e Armağan Akademisyenlikte 50 Yıl, Yasemin Karaman Kepenekci,Pelin Taşkın, Editör, PEGEM, Ankara, ss.46-58, 2018

Egitimde piyasalasma

Elestirel Egitim Seçkisi, N.S. Baykal. A.Ural ve Z. Alica, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.9-31, 2014

Eğitimi Demokratikleştirmek

Kamusal Eğitim Eleştirel Yazılar, Nejla Kurul, Tuğba Öztürk, İhsan Metinnam, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.211-241, 2013

An Evaluation of the Policy and Practice of Multigrade Schools in Turkish Primary Education )

Issues on Education and Research: Volume 2, Gregory T. Papanikos, Editör, Athens Institute for Education and Research., Athens, ss.329-341, 2010

Preparedness of PPublic Schools for Crisis: A Study of Elementary Schools of Ankara-Turkey

International Perspectivs on Education and Training, John Kelvyn Richards, Editör, Athens Institute for Education and Research ATINER, Athens, ss.539-553, 2006

Principals’ opinions about physical punishment in elementary schools of Turkey

International Perspectivs on Education and Training, Edited by: John Kelvyn Richards, Editör, ATINER, Atina, ss.525-537, 2006

Sınıf İçi Kurallar

Sınıf Yönetimi, Emin Karip, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.11-31, 2002

Diğer Yayınlar