Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Etkili Dilbilgisi Anlatma Teknikleri

2. Uluslararası İnsan Çalışmaları KOngresi, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.226-227

Tüm Yönleriyle Tersine Çevrilmiş Sınıf Yöntemi

2. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.212-213

The Wiews of French Language Education Students about Translation and Their Trends of Using Translation as a Learning Strategy

The 1st International Symposium on Translation and Knowledge Transfer (TRAK), Cordoba, Spain, 17 - 18 October 2019

Fransızca Okuma Becerisi Öğretiminde Mikro-Öğretim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

V. Uluslararası Mültidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, vol.1, pp.825-841 Sustainable Development

Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Yeterlikleri Üzerine Bir Araştırma (Gazi Üniversitesi Örneği).

5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS)., Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018

Yaşayan Dil Fransızcanın Öğretimi/Öğrenimi ve Duygusal Zeka

5th International Symposium on Multidisciplinary Studies, 16 - 17 November 2018

Sinirdilbilimsel Yaklaşım ve Dilbilgisi Edinimi

Uluslararası Geçmişten Bugüne Bursa’xxda Frankofoni Kongresi. 7-8 Nisan 2017, Bursa, Turkey, 5 - 07 April 2017

Research on Prospective Foreign Language Teachers' Self-Efficacy Beliefs

Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching (LINELT), Antalya, Turkey, 5 - 07 December 2013, vol.136, pp.491-495 Sustainable Development identifier

Fransızca Öğretmen Adaylarının Okuma Becerisi Ediniminde Kullandıkları Okuma Stratejileri

13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup , Kars, Turkey, 26 - 28 September 2013, vol.2, pp.787-797

Yabancı Dil Fransızca Sınıfında Eğitsel Video Kullanımının Öğretmen Adaylarının Dinleme Becerilerini Geliştirmeye Etkisi

13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup , Kars, Turkey, 26 - 28 September 2013, vol.2, pp.933-946

Impact of creative drama method on the French achievement of university students

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.962-967 identifier

Étude Sur les Stratégies d’Apprentissage Utilisées Par des Apprenants Universitaires Turcs en Acquisition du FL3.

Les Contextes Éducatifs Plurilingues et Francophones Hors de la France Continentale: Entre Héritage et Innovation (CEPFHI). (Colloque International)., Nantes, France, 16 - 18 June 2011, pp.18

Books & Book Chapters

İlköğretim Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Karaman İli Örneği

in: Current Debates on Social Sciences 7 Human Studies, Zeynel KARACAGİL, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.279-291, 2021 Creative Commons License

COMPÉTENCES D’APPRENTISSAGE AUTORÉGULÉ DES FUTURS ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS : CAS DE L’UNIVERSITÉ DE GAZI

in: EĞITIM BILIMLERI ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VI, Doç. Dr. Semra KIRANLI GÜNGÖR, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.355-370, 2021 Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Fransızca Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

in: Current Debates on Social Sciences Human Studies 7, Zeynel KARACAGİL, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.292-302, 2021 Creative Commons License

Yabancı Dil Ediniminde Dinleme Becerisi Modelleri

in: Current Debates on Social Sciences 5 Human Studies, Salih ÇEÇEN Zeynel KARACAGİL Ali Osman TİRO Ömer KAHYA Şafak BOZGUN, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.76-84, 2020 Creative Commons License

Yabancı Dil Öğretimi/Öğreniminde Yazma Becerisi Edinimi

in: Current Debates on Social Sciences 5 Human Studies, Salih ÇEÇEN Zeynel KARACAGİL Ali Osman TİRO Ömer KAHYA Şafak BOZGUN, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.84-92, 2020 Creative Commons License

Etkili Dilbilgisi Anlatma Teknikleri

in: Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih Çeçen, Ömer Kahya, Şafak Bozgun, Koray Toptaş, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.562-574, 2019

Tüm Yönleriyle Tersine Çevrilmiş Sınıf Yöntemi

in: Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih Çeçen, Ömer Kaya, Şafak Bozgun, Koray Toptaş, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yaınları, Ankara, pp.603-616, 2019

Yaşayan Dil Fransızcanın Öğretimi/Öğrenimi ve Duygusal Zekâ.

in: Filolojide Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Doç.Dr. Bülent C. Tanrıtanır, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.72-80, 2018

Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Yeterlikleri Üzerine Bir Araştırma (Gazi Üniversitesi Örneği)

in: Filolojide Güncel Akademik Çalışmalar-2018., Doç.Dr. Bülent C. Tanrıtanır, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.81-97, 2018

L’Intelligence Émotionnelle- Le cas des futurs professeurs de FLE en Turquie.

in: Émotissage- Les Émotions dans L’Apprentissage des Langues., Françoise Berdal-Massuy (sous la direction de), Editor, UCL Presses Universitaires de Louvain., Brüksel, pp.175-190, 2018

Neurolinguistic approach and grammar acquisition

in: Les Nouveaux Aspects de la Francophonie à Bursa, A. Gökmen (Editör.), Editor, Beau Bassin/MAURITIUS/ Éditions Universitaires Européennes., pp.400-424, 2018

Metrics

Publication

54

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

7

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals