Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Magneto-rheological engine mount design and experimental characterization

JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.32, sa.11, ss.5171-5178, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Laser cutting of triangular geometry into 2024 aluminum alloy: Influence of triangle size on thermal stress field

JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.29, sa.8, ss.3239-3248, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Laser cutting of small diameter hole in aluminum foam

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.79, ss.101-111, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Laser cutting of rectangular geometry in 2024 aluminum alloy: Thermal stress analysis

OPTICS AND LASER TECHNOLOGY, cilt.64, ss.247-256, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

LASER CUTTING OF LARGE DIAMETER HOLES INTO ALUMINUM FOAM

MACHINING SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.17, sa.4, ss.524-544, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Laser Cutting of Aluminum Foam: Experimental and Model Studies

JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME, cilt.135, sa.5, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Laser hole cutting in aluminum foam: Influence of hole diameter on thermal stress

OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING, cilt.51, sa.1, ss.23-29, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Laser Cutting Process: Influence of Workpiece Thickness and Laser Pulse Frequency on the Cut Quality

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.37, sa.8, ss.2277-2286, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INVESTIGATION EFFECT ON WELDING QUALITY OF LASER WELDING PARAMETERS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.27, sa.3, ss.509-517, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Laser straight cutting of Ti-6Al-4V alloy: Temperature and stress fields

MATERIALS AND SURFACE ENGINEERING: RESEARCH AND DEVELOPMENT, sa.2, ss.243-265, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Laser cutting of 7050 Al alloy reinforced with Al2O3 and B4C composites

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.50, ss.185-193, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation on the ballistic performance of a dual phase steel against 7.62 mm AP projectile

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, cilt.527, ss.2036-2044, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Study of the Laser Cutting Process: Influence of Laser Power and Cutting Speed on Cut Quality

LASERS IN ENGINEERING, cilt.20, ss.319-327, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Wedge cutting of mild steel by CO(2) laser and cut-quality assessment in relation to normal cutting

OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING, cilt.46, sa.10, ss.777-784, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Laser cutting of Kevlar and mild steel composite structure: End product quality assessment

JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, cilt.16, sa.1, ss.22-29, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

CO2 laser gas assisted nitriding of Ti-6Al-4V alloy

APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.252, sa.24, ss.8557-8564, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electrochemical properties of the laser nitrided surfaces of Ti-W-4V alloy

SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY, cilt.201, ss.679-685, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Laser cutting of steel sheets: Influence of workpiece thickness and beam waist position on kerf size and stria formation

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.172, sa.1, ss.22-29, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Laser cutting of corners: Assessment of cutting quality

LASERS IN ENGINEERING, cilt.16, ss.157-171, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thermal stress development and entropy change during laser pulse heating of a steel surface

LASERS IN ENGINEERING, cilt.15, ss.179-196, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental investigation of a pulse-width modulated electro-hydraulic servo system Puls genişliǧi modülasyonlu elektrohidrolik bir servo sisteminin deneysel incelenmesi

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, cilt.19, sa.1, ss.107-117, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Design and testing of a hydraulic position control system for oval turning on a conventional lathe Torna tezgahlarinda oval kesme yapacak hidrolik düzenek geliştirilmesi

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, cilt.18, sa.3, ss.1-14, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Theoretical and experimental investigation of a pulse-width modulated digital hydraulic position control system

CONTROL ENGINEERING PRACTICE, cilt.10, sa.6, ss.645-654, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Theoretical investigation of a pulse-width modulated electro-hydraulic servo system Puls genişliǧi modülasyonlu elektrohidrolik bir servo sisteminin teorik incelenmesi

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, cilt.15, ss.49-69, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Wetting state of 3D printed Ti-6Al-4V alloy surface

ADVANCES IN MATERIALS AND PROCESSING TECHNOLOGIES, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Biyomedikal Uygulamalar İçin TiN Kaplı Ti6Al4V Alaşımının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Savunma Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.91-108, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laser cutting of 2024 aluminium alloy and cutting quality assessment

Advances in Materials and Processing Technologies, cilt.1, ss.164-171, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik Bir Torna Tezgahı İçin Bilgisayar Kontrollu Profil Tornalama Tezgahı II

Endüstri & Otomasyon, sa.108, ss.52-56, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik Bir Torna Tezgahı İçin Bilgisayar Kontrollu Profil Tornalama Tezgahı I

Endüstri & Otomasyon, sa.107, ss.24-27, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik bir torna tezgahı için bilgisayar kontrollu profil tornalama sistemi geliştirilmesi

Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.553-565, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Puls Genişliği Modülasyonlu Elektrohidrolik bir Servo Sisteminin Deneysel İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.107-118, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Torna Tezgahlarında Oval Kesme Yapacak Hidrolik Düzenek Geliştirilmesi

Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.1-14, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Puls Genişliği Modülasyonu Tekniğinin Bilgisayar Kontrollü Hidrolik Sistemlere Uygulanması

Endüstri & Otomasyon, sa.40, ss.36-43, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Puls Genişliği Modülasyonlu Elektrohidrolik bir Servo Sisteminin Teorik İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.49-69, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

WETTING STATE OF 3D PRINTED Ti-6Al-4V ALLOY SURFACE

International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, Taipei, Tayvan, 20 - 24 Ekim 2019

INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF TiN COATING OF Ti-6Al-4V ALLOYS

he Internatinonal Conference on Materials Science Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, 10 - 12 Nisan 2018

Springback prediction of CP2 titanium sheets in hydroforming with membrane diaphragm process with finite element method

5th International Conference on New Forming Technology (ICNFT), Bremen, Almanya, 18 - 21 Eylül 2018, cilt.190 identifier identifier

Laser texturing of tungsten surface for enhanced solar absorption: potentials on sustainable architecture

International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies 2017, Chennai, Hindistan, 11 - 14 Aralık 2017

Environmental dust effects on laser treated Ti-6Al-4V alloy and its potential on sustainable architecture

International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies 2017, 11 - 14 Aralık 2017

Determination of Friction and Damping Coefficients of Folded Cover Mechanism Deployed by Torsion Springs

19th International Conference on Engineering Systems Design and Analysis, 7 - 08 Haziran 2017

Surface Engineering towards Self-Cleaning Applications: Laser Textured Silicon Surface

Advances in Material and Processing Technologies Conference (AMPT), Kuala-Lumpur, Malezya, 8 - 11 Kasım 2016, cilt.184, ss.716-724 identifier identifier

SURFACE ENGINEERING TOWARDS SELF CLEANING APPLICATIONS

Advances in Material Processing Technologies Conference, 8 - 11 Kasım 2016

Katlanır Kapak Mekanizmasının Sürtünme ve Sönüm Katsayısının Deneysel ve Sayısal Çalışmalara göre Belirlenmesi

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING, 19 - 24 Ekim 2016

Havacılık Sistemlerinde Kullanılan Baskı Devre Kartları ve Bileşenlerinin Titreşim ve Yorulma Analizi

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING, 19 - 24 Ekim 2016

Manyeto Reolojik Motor Takozu Titreşim Karakteristiklerinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, 14 - 17 Haziran 2015, ss.395-400

Experimental Investigation of Laser-Drilled Holes Variations Depending on Laser Drilling Parameters

14th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT), İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Temmuz 2011, cilt.445, ss.448-449 identifier identifier

Magnetostrictive Actuator Modeling and Placement

International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, Manama, Bahreyn, 2 - 05 Kasım 2008, ss.281-282 identifier identifier