Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of the Digital Classroom on Academic Success and Online Technologies Self-Efficacy

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, cilt.19, sa.4, ss.203-212, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Online Learning Objects on Academic Achievement and Transfer Skills

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.29, sa.1, ss.196-210, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FİZİK DERSİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA / EDUCATIONAL TECHNOLOGY THEORY AND PRACTICE, cilt.10, sa.2, ss.452-468, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde teknoloji kullanımlarına ilişkin görüşleri

Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi)Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal), cilt.4, sa.2, ss.56-66, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEMLİ CEP TELEFONU KULLANIMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜBAV Bilim Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.68-84, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçi Profillerinin Karşılaştırması

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.17, sa.2, ss.285-303, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Digital Literacy Competence Perceptions of ClassroomTeachers and Parents Regarding Themselves andParents’xx Own Children

Universal Journal of Educational Research, cilt.7, sa.5, ss.1255-1264, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmen AdaylarınınBireysel Yenilikçi Profillerinin Karşılaştırılması

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.258-284, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOKLU ORTAM KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARI VE MOTİVASYONA ETKİSİ

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES, cilt.5, sa.2, ss.1-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOKLU ORTAM TASARIMI KULLANIMINA İLİŞKİNÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

TÜRK BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI, cilt.11, sa.3, ss.8-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Yazılımlarının Önemi ve Uygulanabilirliğine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.16, sa.1, ss.26-41, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngilizce Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Kullanımına İlişkin Görüş Ve Kullanım Düzeyleri

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, sa.3, ss.1152-1167, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Tasarımı Çalışmalarının İçerik Analizi: ADDIE Modeli Örneklemi

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.15, sa.1, ss.26-42, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE ÖĞRENME NESNELERİNİN KULLANIM DÜZEYLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

TÜRK BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI, cilt.10, sa.2, ss.126-141, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Öğrenme Nesnelerinin Kullanım Düzeylerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

TÜBAV (Türk Bilim Araştırma Vakfı), cilt.10, sa.2, ss.126-141, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇE DERSİNDE DİJİTAL HİKÂYE KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARI, MOTİVASYON VE KALICILIK ÜZERİNDE ETKİSİ

TÜRK BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI, cilt.10, sa.2, ss.102-110, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.357-369, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SORUMLULUK DEĞERİNİN PROJE TABANLI ÖĞRENMEYLE ÖĞRETİMİNİN İLKÖĞRETİM 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMLARINA ETKİSİ

The journal of ınternational social research, cilt.7, sa.32, ss.520-531, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vocational And Technical Education From The Eyes Of An Instructor

Mevlana International Journal of Education (MIJE), cilt.4, sa.2, ss.12-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açıköğretim Lisesi Psikoloji Ders Kitabının Eğitim ve Öğretim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.153-178, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ KONUMU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.2, sa.2, ss.242-253, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of the use of ınteractıve whteboard on students motıvatıon

African Journal Of Pharmacy And Pharmacology, cilt.8, sa.7, ss.338-344, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretimi Ayrıntılama Teorisi (Elaboration Theory)

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.2, ss.441-457, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

WEBQUEST ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.13, sa.2, ss.299-315, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE MEETING LEVEL OF STUDENTS’ REQUISTIONS FROM SCHOOL AS A LEARNING ENVIRONMENT

International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE), cilt.1, sa.3, ss.32-44, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇEMBER ALT ÖĞRENME ALANINA AİT KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.28, ss.78-94, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YARATICI DÜŞÜNME ÖĞRENME ORTAMININ AKADEMIK BAŞARI VE BILGILERIN KALICILIĞA ETKISI

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.31, sa.3, ss.675-705, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN TEKNOLOJİK SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, sa.2, ss.267-283, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,, sa.3, ss.82-93, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağlaşık Öğrenmenin Teorik Temelleri

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.13, ss.25-49, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI İLETİŞİM BECERİSİ DÜZEYLERİNİN

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.123-135, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞINA ETKİSİ

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.5, sa.4, ss.609-635, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim teknolojisi temel ögelerinin sistem kuramları açısından değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal bilimler Araştırma Dergisi,, cilt.13, sa.21, ss.182-191, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ÖĞELERİNİN SİSTEM KURAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.11, ss.252-268, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İl düzeyinde eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi Erzurum il örneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal bilimler Araştırma Dergisi, sa.10, ss.243-269, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EĞİTİM ERGONOMİSİ VE SINIF İÇİ FİZİKSEL DEĞİŞKENLERİN ORGANİZASYONU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.4, sa.2, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretimdeki Sınıf ve Laboratuarlarının Fiziki Donanım Standartları

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.86-101, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Toplumu ve Bireysel Öğretim

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,, cilt.5, ss.105-114, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Eğitim Sistemindeki Sorunlara Alternatif Bireysel Öğrenme Yöntemi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, sa.3, ss.79-84, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SORUNLARA ALTERNATİF BİREYSEL ÖĞRETİM YÖNTEMİ

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ, sa.3, ss.79-84, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine (BİT) YönelikTutumlarının İncelenmesi

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2019

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ ÖĞRENENLERİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARINAETKİSİ

2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2019

Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Kabul Ve KullanımDüzeyleri

5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ÜSKÜP, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019

ÖĞRENCİLERİN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKUYGULAMALARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ: OPTİK ÜNİTESİ ÖRNEĞİ

International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, Antalya, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2018

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLİKÇİ PROFİLLERİNİN İNCELENMESİ

International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, Antalya, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2018

Sınıf öğretmenlerinin yenilikçi profillerinin incelenmesi

4th International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2018

Sınıf Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçi Profillerinin İncelenmesi

4’xxüncü Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitim, ve Eğitim Teknolojileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2018

Sınıf Öğretmen Adaylarının Teknolojiyi Kullanma Düzeyleri ile Bireysel Yenilikçi Profilleri

4’xxüncü UluslararaSI eĞİTİM, uZAKTAN eĞİTİM VE eĞİTİM tEKNOLOJİLERİ kONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2018

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin STEM Tutumlarının İncelenmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu/ 11-14 Nisan 2018-Ankara, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.151-152

Evaluation of new primary education curriculum based on constructivist learning approach through the viewpoints of teachers

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.2292-2300 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Öğrenme Öğretme Yaklaşımlarında Yeni Yönelimler

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Budak Yusuf, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.357-395, 2016

Öğretim Teknikleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Semra Güven-Mehmet Arif Özerbaş, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.285-334, 2015