Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The importance of arm-elbow velocity difference in the diagnosis of ulnar neuropathy at the elbow

NEUROLOGICAL SCIENCES AND NEUROPHYSIOLOGY, cilt.36, sa.1, ss.16-21, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nerve conduction study plays a key role in the correct diagnosis of HNPP

NEUROLOGICAL SCIENCES AND NEUROPHYSIOLOGY, cilt.35, sa.4, ss.157-164, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Late Onset Myasthenia Gravis Masquerading As Stroke

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.26, sa.2, ss.242-247, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Miller-Fisher syndrome associated with chronic lymphocytic leukemia.

Neurology India, cilt.56, sa.2, ss.198-200, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Osteomalacic myopathy associated with coexisting coeliac disease and primary biliary cirrhosis.

Medical principles and practice : international journal of the Kuwait University, Health Science Centre, cilt.17, sa.5, ss.425-8, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Interpretation of the repetitive nerve stimulation test results using principal component analysis.

Clinical neurophysiology : official journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology, cilt.117, sa.9, ss.2073-8, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Turns-amplitude analysis of the electromyographic recruitment pattern following upper motor neuron lesions.

Acta neurologica Scandinavica, cilt.110, sa.6, ss.403-7, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Posterior interosseous nerve syndrome caused by the use of a Canadian crutch.

Muscle & nerve, cilt.28, sa.3, ss.386-7, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Turns-amplitude analysis and motor unit potential analysis in myasthenia gravis

ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA, cilt.101, sa.5, ss.315-320, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hypereosinophilic syndrome: progression of peripheral neuropathy despite controlled eosinophil levels.

Acta neurologica Belgica, cilt.99, sa.2, ss.133-7, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Jitter measurement by axonal microstimulation in cervical radiculopathy.

Muscle & nerve, cilt.21, sa.11, ss.1563-4, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A macro-EMG study in chronic demyelinating neuropathy.

Muscle & nerve, cilt.18, ss.348-50, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

WHAT IS THE BEST DIAGNOSTIC INDEX OF CONDUCTION BLOCK AND TEMPORAL DISPERSION

MUSCLE & NERVE, cilt.17, sa.5, ss.489-493, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical and electromyographic correlations of lumbosacral radiculopathy.

Muscle & nerve, cilt.17, ss.250-1, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

TENDON REFLEX TESTING IN CHRONIC DEMYELINATING POLYNEUROPATHY

MUSCLE & NERVE, cilt.17, sa.2, ss.145-150, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

CHRONIC SENSORY DEMYELINATING NEUROPATHY - CHRONIC INFLAMMATORY DEMYELINATING POLYNEUROPATHY PRESENTING AS A PURE SENSORY NEUROPATHY

JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY, cilt.55, sa.8, ss.677-680, 1992 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

DIAGNOSTIC SENSITIVITY OF THE LABORATORY TESTS IN MYASTHENIA-GRAVIS

MUSCLE & NERVE, cilt.15, sa.6, ss.720-724, 1992 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

CHRONIC LIMB-GIRDLE MYASTHENIA-GRAVIS

NEUROLOGY, cilt.42, sa.6, ss.1153-1156, 1992 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A CASE OF CHRONIC SENSORY DEMYELINATING NEUROPATHY RESPONDING TO IMMUNOTHERAPIES

MUSCLE & NERVE, cilt.15, sa.2, ss.255-256, 1992 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karpal tünel sendromunun klinik şiddetiyle elektrofizyolojik bulgular değişiyor mu?

Journal of Neurological Sciences (Turkish), cilt.23, sa.4, ss.272-278, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut ve kronik inflamatuvar nöropatiler

Türkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences, cilt.1, sa.22, ss.7-20, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diagnostic sensitivity of paraspinal needle EMG in cervical radiculopathy

Gazi Medical Journal, cilt.15, sa.1, ss.19-22, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sjögren vaskülitine bağlı mononöropati multipleks

Türk Nöroloji Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.111-114, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zayıflama diyetine bağlı beriberi nöropatisi: bir olgu sunumu

Romatizma Dergisi (. Turkish Journal of Rheumatology), cilt.17, sa.1, ss.39-43, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jitter analysis utilizing a high speed FM tape recorder

Electromyography and Clinical Neurophysiology, cilt.40, sa.6, ss.339-343, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Migren, gerilim tipi ve kronik günlük başağrılarının tedavisi

Türkiye Tıp Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.18-22, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntramuskuler aksonal mikrostimulasyonla jitter ölçümü

Türk Nöroloji Dergisi , cilt.2, sa.3, ss.83-88, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Botulism with sensory symptoms diagnosed by neuromuscular transmission studies associated with edrophonium responsiveness

Electromyography and clinical neurophysiology, cilt.36, sa.8, ss.477-480, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mononeuritis multiplex in a child with Henoch-Schönlein purpura

Gazi Medical Journal, cilt.6, sa.3, ss.149-151, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Primer lateral skleroz

Nöroloji Bülteni, cilt.2, sa.2, ss.49-51, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken bulgusu korioretinit olan bir subakut sklerozan panensefalit olgusu

Retina-Vitreus, cilt.3, sa.2, ss.200-205, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başdönmesi II: Dengesizlik, gözkararması, bayılma ve boşluk hissi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.90-91, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başdönmesi I: Vertigo

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.61-63, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Quantitation of tendon reflexes in normal volunteers.

Electromyography and clinical neurophysiology, cilt.33, ss.347-51, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Subkortikal afaziler

Gazi Tıp Dergisi , cilt.6, sa.1, ss.5-7, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Normal kişilerde nervus femoris cutaneus lateralis ortodromik duyu iletimi

Artroplasti ve Artroskopi Dergisi , cilt.1, sa.2, ss.64-68, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Normal popülasyonda sinir iletimi değerleri

Ege Nörolojik Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.9-15, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetiklerde görme fonksiyonunun elektrofizyolojik incelenmesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , cilt.4, sa.1, ss.61-69, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Migrenli hastalarda görsel uyarılmış potansiyeller

Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.77-81, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Real time B-mode carotid ultrasonography in the diagnosis of carotid artery disease

Hacettepe Medical Journal , cilt.21, sa.1, ss.67-74, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Başağrılarında serum prolaktin düzeyleri

Ege Nörolojik Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.18-22, 1985 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The one-and-a-half sydnrome due to brainstem infarct

Hacettepe Medical Journal, cilt.17, sa.4, ss.189-194, 1984 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Subdural hematomların BBT özellikleri

Nöro Psikiyatri Arşivi, cilt.17, sa.3, ss.85-93, 1980 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Threshold tracking TMS in examinig cortical excitability

ESTEEM Meeting, Bologna, İtalya, 05 Ekim 2017 - 06 Ocak 2018

Motor cortical excitability changes in early stage ALS patients using automatic threshold tracking method

16 Avrupa Klinik Nörofizyoloji Kongresi, 30 Ağustos 2917 - 02 Eylül 2017, cilt.128, ss.289-290

Elektrofizyolojik İncelemeyle Tanı Konulan Pancoast Tümörlü İki Olgu

25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2009

Malignite ilişkili bir GBS olgusu

25. Ulusal klinik nörofizyoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2009

Lambert-Eaton Myastenik Sendromu (LEMS): 6 Hastalık veri analizi

25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2009

Brakiyal Amyotrofik Dipleji

23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Denizli, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2006

Melkersson Rosenthal sendromu olan iki olgu sunumu

37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2001