Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Acil Durum Uzaktan Öğretime Yönelik Öğretim Elemanı Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi

5th INTERNATIONAL OPEN AND DISTANCE LEARNING CONFERENCE, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 September 2022

Öğrenciler İçin Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi

2nd International Conference on Educational Technology and Online Learning – ICETOL 2022, Balıkesir, Turkey, 23 June 2022

Öğrencileri için Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi

International Conference of Educational Technology and Online Learning, Balıkesir, Turkey, 23 June 2022

Can Simidi Mi Kabus Mu? Ebeveynler Acil Durum Uzaktan Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor?

8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 17-19 Kasım 2021, Trabzon, Turkey, 17 November 2021, pp.74-75

Çevrimiçi Eğitimde Öğretim Elemanı Bağlılığı

ICITS 2019-13th International Computer Instructional Technologies Symposium, Kırşehir, Turkey, 2 - 05 May 2019

The Impact of Digital Storytelling On The Individual Innovativeness of PreService Teachers

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriSempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

Eğitsel Materyal Olarak Geliştirilen Dijital Hikayelerin Değerlendirilmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24 - 26 May 2017

Kullanımlar Doyumlar Kuramı Perspektifinden Lisans Öğrencilerinin Problemli Kullanım Davranışlarının Yorumlanması

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), 16 - 18 May 2016, pp.1040-1047

Dijital Hikayeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.117-127

Investigation into attitudes of pre service teachers towards e- learning with respect to their individual innovativeness levels

2 nd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology‐ ICDET, 5 - 07 February 2016

ÖĞRETMEN ADAYLARININ E ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI VE YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2nd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology‐ ICDET‐ 2016, 5 - 06 February 2016

An outcome evaluation study on Internet addiction

3rd World Conference on Information Technology, 14 - 16 November 2012, vol.3, pp.790-795

Internet and cyberbully children

3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012), 14 - 16 November 2012, vol.3, pp.847-852

Proje Yönetiminde Bir Fark Bilişim Teknolojileri Projeleri

6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 4 - 06 October 2012

Place of Wikis in Learning and Teaching Process

World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 5 - 09 July 2011, vol.28 identifier identifier

Books & Book Chapters

Digital and ICT Literacy in Distance Education: A Systematic Review of Definitions and Transformations

in: Information Literacy Skills and the Role of Social Media in Disseminating Scholarly Information in the 21st Century, Baskaran, C.; Dhanavandan, S., Editor, IGI Global, pp.1-14, 2023

Açık ve Uzaktan Öğrenmede sorunlar ve Çözüm Önerileri

in: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Karataş, Serçin; Kılıç Çakmak, Ebru, Editor, Pegem akademi, Ankara, pp.196-210, 2022

Digital Storytelling in Early Mathematics Education

in: STEM, Robotics, Mobile Apps in Early Childhood and Primary Education, Papadakis Stamatios, Kalogiannakis Michail, Editor, Springer, pp.393-413, 2022

Digital Storytelling in Early Mathematics Education

in: STEM, Robotics, Mobile Apps in Early Childhood and Primary Education: Technology to Promote Teaching and Learning, Papadakis Stamatios, Kalogiannakis Michail, Editor, Springer, pp.393-413, 2022

Key Approaches for the training of Coding Trainers

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2021

Uzaktan Eğitimde Ürün ve Süreç Temelli Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

in: Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Karabulut Coşkun, Burcu; Yılmaz, Adem, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.137-149, 2021

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı Bağlılığı

in: Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açıları, Ebru Kılıç Çakmak, Serçin Karataş, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.179-192, 2020

How Powerful Is Digital Storytelling for Teaching?: Perspective of Pre-Service Teachers

in: Innovative Practices in Teacher Preparation and Graduate-Level Teacher Education Programs, Polly Drew,Putman Michael,Petty Teresa M.,Good Amy J., Editor, IGI-Global, Pennsylvania, pp.511-529, 2018

An Investigation of the Relationship Between Cyberloafing and Academic Motivation Levels of University Students

in: Education in the Globalized World, Özcan Demirel,Serkan Dinçer, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.733-742, 2017

Trends in Distance Education: Theories and Methods

in: 480, Yuzer T. Volkan,Eby Gulsun, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.141-154, 2014

Metrics

Publication

40

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

20

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

48

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

3

Project

3

Open Access

4