Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Trends in Studies Regarding the Engagement of Faculty Members (2010-2015)

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.18-38, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation into attitudes of pre service teachers towards e learning with respect to their individual innovativeness levels

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, cilt.6, sa.2, ss.31-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Biçimleri ve Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.35, sa.3, ss.373-394, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre service teachers opinions on cloud supported social network

World Journal on Educational Technology, cilt.7, sa.2, ss.107-118, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BÖTE nedir Nasıl tanımlanır Okul müzesiyle başlayan serüvenden insan performans teknolojilerine uzanan yolculuk

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.3, sa.2, ss.102-111, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaratıcı Düsünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcı Düsünmelerine ve Proje Gelistirmelerine Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.225-243, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çevrimiçi Eğitimde Öğretim Elemanı Bağlılığı

ICITS 2019-13th International Computer Instructional Technologies Symposium, Kırşehir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019

The Impact of Digital Storytelling On The Individual Innovativeness of PreService Teachers

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriSempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

Eğitsel Materyal Olarak Geliştirilen Dijital Hikayelerin Değerlendirilmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24 - 26 Mayıs 2017

Dijital Hikayeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.117-127

Kullanımlar Doyumlar Kuramı Perspektifinden Lisans Öğrencilerinin Problemli Kullanım Davranışlarının Yorumlanması

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), 16 - 18 Mayıs 2016, ss.1040-1047

Investigation into attitudes of pre service teachers towards e- learning with respect to their individual innovativeness levels

2 nd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology‐ ICDET, 5 - 07 Şubat 2016

ÖĞRETMEN ADAYLARININ E ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI VE YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2 nd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology‐ ICDET, Antalya, Türkiye, 5 - 06 Şubat 2016

Analoji Kullanımının Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Motivasyonuna Etkisi Bir Pilot Çalışma Örneği

1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2013

An outcome evaluation study on Internet addiction

3rd World Conference on Information Technology, 14 - 16 Kasım 2012, cilt.3, ss.790-795

Internet and cyberbully children

3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012), 14 - 16 Kasım 2012, cilt.3, ss.847-852

Proje Yönetiminde Bir Fark Bilişim Teknolojileri Projeleri

6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 4 - 06 Ekim 2012

Place of Wikis in Learning and Teaching Process

World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 5 - 09 Temmuz 2011, cilt.28 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı Bağlılığı

Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açıları, Ebru Kılıç Çakmak, Serçin Karataş, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.179-192, 2020

How Powerful Is Digital Storytelling for Teaching?: Perspective of Pre-Service Teachers

Innovative Practices in Teacher Preparation and Graduate-Level Teacher Education Programs, Polly Drew,Putman Michael,Petty Teresa M.,Good Amy J., Editör, IGI-Global, Pennsylvania, ss.511-529, 2018