Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SECONDARY ENGLISH TEACHING PROGRAMS IN TURKEY AND KOSOVO: A COMPARISON IN TERMS OF THE ITEMS OF THE CURRICULUM

PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, vol.6, no.1, pp.58-72, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF SELF-REGULATED LEARNING ON STUDENTS’ LIFELONG LEARNING AND CRITICAL THINKING TENDENCIES

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.20, no.78, pp.934-960, 2021 (Other Refereed National Journals)

İngilizce Öğrenme ve Öğretmeyle İlgili Araştırmaların Farklı Değişkenler Açısından Analizi: Kosova ve Arnavutluk Örneği

Turkish Studies - Educational Sciences, vol.15, no.1, pp.325-343, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lisans Ogrencilerinin Ust Bilissel Okuma Farkindaliklari: Cesitli Degiskenlere Gore Bir Inceleme

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.30, pp.199-216, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI VE ÜSTBİLİŞSEL OKUMA FARKINDALIKLARI

Türkiye Sosyal Araştırmalar Degisi, vol.23, no.2, pp.437-450, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Self Regulated Learning Questionnaire: Reliability and Validity Study

Educational Policy Analysis and Strategic Resaerch, vol.13, no.4, pp.108-123, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reflective Thinking Skills of Primary Scool Students Based on Problem Solving Ability

International Journal of Academic Research Part B, vol.5, no.5, pp.41-48, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim 4 ve 5 Sınıflarda verilen Ev Ödevleri Konusunda Veli Görüşleri

G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, no.29, pp.29-41, 2012 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişüstü Yetileri Kullanma Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, no.2, 2012 (Other Refereed National Journals)

Cumhuriyet Dönemi Mesleki ve Teknik Eğitim Reformları

E.Ü. Ege Eğitim Dergisi, vol.10, no.2, pp.39-59, 2009 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.99-116, 2002 (Other Refereed National Journals)

Yapısalcı Öğrenme Ortamları ve Öğretmenin Rolü

Çağdaş Eğitim Dergisi, no.284, pp.39-44, 2002 (Other Refereed National Journals)

Düşünme Becerilerini Geliştirme ve Düşünmenin Öğretimi

Milli Eğitim Dergisi, no.152, pp.73-79, 2001 (Other Refereed National Journals)

Demokratik Değerlerin Benimsenmesinde Eğitimin Rolü

Yeni Türkiye Dergisi, no.3, pp.599-601, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İngilizce Öğretmenlerinin İngilizce Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi

INTERNATIONAL PEGEM CONFERENCE ON EDUCATIONULUSLARARASI PEGEM EĞİTİM KONGRESİ, Turkey, 16 - 19 September 2020, pp.176-177

Öğretmenlerin Matematik Öğretimi ve Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri

I. Ulusal Çevrimiçi Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı, Ankara, Turkey, 04 July 2020, pp.19 Sustainable Development

Group Work in the Context of Teacher Education: Teacher Educators’Perceptions

10. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.187-190

Öğrencilerin ‘Etkili Ders’ Kavramına İlişkin Görüşleri: Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Bir Durum Çalışması

10. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.278-288

Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlara İlişkin Lisansüstü Öğrencilerin Görüşleri

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.1224-1233

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Sürecine İlişkin Algıları

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.1572-1585

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ve Üst Bilişsel Okuma Farkındalıkları

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.369-371

Farkl Bakış Açılarından Yaşamboyu Öğrenme

8th International Congress on New Trends in Education- 8. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.136

Lisansüstü Öğrencilerin Bakış Açısından Akademik Yaşam

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.109-118

Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Öğretmen Algısı: Bir Metafor Çalışması

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.146-155

The attitudes of university students towards learning

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 June 2012, vol.83, pp.947-953 identifier

İlköğretimde Ev ödevlerinin Eğitimde Başarıya Etkisi Konusunda Veli Görüşleri

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011

İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Dayalı Yansıtıcı Düşünme Becerileri

1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.295-296

Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişüstü Yetileri Kullanma Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

II. International Conference on new Trends in Education and Their Implications, 27 - 29 April 2011

Öğretmenlerin Kulandıkları Sınıf Kurallarını Belirleme Stratejileri: Öğretmen ve Öğretmen Adayları Görüşleri

1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 May 2010, pp.379-386

The relationsip between the use of metacognitive strategies and reading comprehension

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.2301-2305 Sustainable Development identifier identifier

The Views of BELTEK Participants on Their BELTEK Courses

Further Education ın The Balkan Countries, Konya, Turkey, 23 - 26 October 2008, vol.1, pp.149-158

Books & Book Chapters

ÖĞRENME ÖĞRETME STRATEJİ VE MODELLERİ

in: ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Ünsal Haluk, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.139-173, 2021

5. Bölüm: Akademisyenlerin öğretim yaklaşımları konusunda nitel bir araştırma: Akademisyen ve öğretmen adaylarının görüşleri

in: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Özcan Demirel, Serkan Dinçer, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.65-79, 2017

7. Bölüm: Eğitim Açısından Toplumsal Değişme ve Yenileşme

in: Eğitim Bilimine Giriş, Prof.Dr. Karip Emin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.163-179, 2015

Bölüm 5: Öğrenme ve Öğretme Stratejileri

in: Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Filiz, Büyükalan Sevil, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.97-114, 2014

Bölüm 10: İlköğretim Ders Programlarının Değerlendirilmesi: F- İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Programının Değerlendirilmesi

in: Konu Alanı Ders Kitabı İceleme Kılavuzu, Prof.Dr. Leyla Küçükahmet, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.296-313, 2011

Teknik Liselerin Değerlendirilmesi

M.E.B.Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Yayınları, No: 12, Ankara, 1997