Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Role of Online Product Reviews and Text Mining in Development of New Generation Products

Online Journal of Art and Design, vol.10, no.1, pp.245-261, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yer Altında Yaşam

TOKİ HABER DERGİSİ, pp.46-49, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Industrial Design Education: A Research on Generation Theories and Change in Turkey

Design and Technology Education: an International Journal, vol.26, no.3, pp.136-158, 2021 (International Refereed University Journal)

An Instructional Framework Exploiting Consumers’ Opinions and Context of Use Experience by Using Online Product Reviews

The International Journal of Design Management and Professional Practice, vol.15, no.2, pp.1-15, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Exploring the Different Roles of the Designer in Practice: Creator or Others

Journal of Engineering and Architecture, vol.9, no.1, pp.19-32, 2021 (International Refereed University Journal)

CREATIVITY, DESIGN, AND DEMOCRACY

Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning, vol.8, no.4, pp.684-691, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

AN EVALUATION OF PARTICIPATORY PRACTICES IN DESIGN RESEARCH: CONTEXTUAL AND PRACTICAL DIFFERENCES

ANADOLU UNIVERSITESI SANAT & TASARIM DERGISI-ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF ART & DESIGN, vol.9, no.2, pp.286-313, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

TASARIM ARAŞTIRMALARINDAKİ KATILIMCI UYGULAMALARA DAİR BİR DEĞERLENDİRME:BAĞLAM ve PRATİK FARKLILIKLARI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SANAT TASARIM DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.286-313, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Overdesign: An Ontological Point of View

Online Journal of Art and Design, vol.7, no.5, pp.211-220, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANALYSING THE ONTIC LAYERS OF THE DESIGN PRODUCTS

Gazi University Journal of Science PART B: ART, HUMANITIES, DESIGN AND PLANNIN, vol.7, no.4, pp.505-520, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

FROM EVOLUTION IOT TO REVOLUTION OF DESIGN PROFESSION

Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning, vol.6, no.1, pp.57-69, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN NEDENLERİ VE MOBİLYA FİRMALARININGÖSTERİŞ ÜZERİNE GELİŞTİRDİKLERİ ALGI

International Journal of Academic Value Studies, vol.4, no.18, pp.81-88, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tasarımda Mesleki Terminoloji Karmaşası Üzerine Bir Çözümleme

Online Journal of Art and Design, vol.6, no.5, pp.150-157, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Globalization and Industrial Design: Harmony or Conflict?

Online Journal of Art and Design, vol.6, no.4, pp.107-125, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Design and New Ontology

Online Journal of Art and Design, vol.6, no.3, pp.90-105, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Katılımcı Tasarımın Felsefi Kökenlerine Dair Bir Soruşturma ve Hartmann’ın Yeni Ontolojisi

Sanat ve Tasarım Dergisi, no.22, pp.193-209, 2018 (Other Refereed National Journals)

Tasarım Odağında Küreselleşmenin Kültürel ve Ticari Boyutları: Animeler ve Honda

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.8, pp.229-242, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The role of design in competitive strategies of Turkish ceramic sanitary ware industry

Research Journal of Business and Management, vol.4, no.2, pp.138-144, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mesleki Öz Bilgi Olarak Tasarım Düşüncesi,

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.19, pp.55-73, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Impact of Creative industries in The Process of Development After Trauma

Global Journal on Humanities & Social Sciences, no.3, pp.609-614, 2016 (International Conference Book)

Computer Aided Design in Education and Its’ Interpretation through Design Thinking

Global Journal on Humanities Social Sciences, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Industrial Design Ethics on The Basis of Akhism Principles

Global Journal on Humanities & Social Sciences, no.3, pp.615-620, 2016 (International Conference Book)

Katma Değer ve Kalkınma Bağlamında Ürün Tasarımı

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.16, pp.97-112, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yeni Normal Paradigmasında Yenilik ve Ürün Tasarımı

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.10, pp.41-61, 2013 (Other Refereed National Journals)

Product Design Workshops A Tool for Enhancing Collaborative Design Thinking

Procedia - Social and Behavioral Sciences,, no.89, pp.1-962, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Exploring Design Efforts of SMEs Integrating Industrial Design in Medical Device Sector in Turkey

International Journal of Humanities and Social Science, vol.2, no.11, pp.148-154, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Design Integration and Organizational Routines

ITU A|Z, vol.8, no.2, pp.122-136, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Design Entrepreneurship in Product Design Education

Procedia - Social and Behavioral Sciences, no.51, pp.64-68, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Economics Education in Industrial Design

Procedia - Social and Behavioral Sciences,, no.47, pp.1353-1357, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yer altı Mekanının ve Kavramının Toplum ve İmgelem Üzerine Etkisi

Sinematek, no.3, pp.36-39, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Organik Toplum Düşüncesi Bağlamında Küresel Beyin Kavramı ve Küresel Yaratıcılık

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.4, pp.115-122, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kalkınma Planları Çerçevesinde Türkiye de Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi

MSGSÜ Tasarım+Kuram Dergisi, no.13, pp.48-60, 2012 (Other Refereed National Journals)

Contribution Of University Research Centers to Turkish SMEs in Industrial Design Process A Case of Automotive Seatings

American International Journal of Contemporary Research, vol.2, no.5, pp.149-158, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Çay Kültürü

TSE Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, no.607, pp.66-70, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Türk Çay Kültürü ve Ürünleri 2

Drinktech, no.77, pp.58-68, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Wisdom of Firms versus Wisdom of Crowds

International Journal of Humanities and Social Science, vol.2, no.3, pp.55-60, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Emek Ve Mülkiyet Bağlamında Tüketici Katkılı Tasarım ve Üretim

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.9, pp.89-119, 2012 (Other Refereed National Journals)

The Use of Bertin Graphs in Product Research

American International Journal of Contemporary Research, vol.2, no.2, pp.94-103, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Toplumu ve Otomobil

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.25, pp.213-230, 2012 (Other Refereed National Journals)

The Analysis of Long Tail Effect and Design Issues on the Turkish On Line Small Domestic Appliance Market

International Journal of Business and Social Science, vol.2, no.24, pp.62-69, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Değer Yaratma Bağlamında Güncel Dört Yenilik Modeli

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.7, pp.71-89, 2011 (Other Refereed National Journals)

Ürün Tasarımında Birey Ekonomik Bağlam

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.5, pp.73-90, 2010 (Other Refereed National Journals)

Türk Zekâsı ve Girişimcilik

Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, vol.2, no.3, pp.255-277, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Silah Tasarım ve Kalashnikov AK 47

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.4, pp.35-53, 2009 (Other Refereed National Journals)

Ürün Tasarımı ve TRIZ

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.2, pp.133-146, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kalkınma ve Gelişme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarım Disiplinin Yeri Ar Ge Teşvikleri

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.1, pp.64-75, 2008 (Other Refereed National Journals)

Metro ve Suç

Mimarlık, no.335, pp.34-38, 2007 (Other Refereed National Journals)

Graffiti Kentsel Suç mu Sanat mı

Mimarlık, no.335, pp.38-44, 2007 (Other Refereed National Journals)

Tasarım Yönetimi Kavramına Eleştirel Bakış

XXI Yirmibir: Mimarlık, Tasarım ve Kent Dergisi, no.45, pp.90-91, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Kent Mobilyası Tasarımında Disiplinler Arası Etkileşim

Planlama, vol.2005, no.3, pp.92-95, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Research on Human Resource of Industrial Product Design Departments in Turkey

Innovation and Global Issues in Social Sciences II, 19 - 21 October 2017

Sustainable Design in Ecological Economics Model

Innovation and Global Issues in Social Sciences II, 19 - 21 October 2017

Product Design as a Component of Creative Industries in Industry 4.0

Innovation and Global Issues in Social Sciences II, 19 - 21 October 2017

Analysis of Forward and Backward Linkage Coefficients in Industrial Design Service Sector

Innovation and Global Issues in Social Sciences II, 19 - 21 October 2017

Sustainable Design in Ecological Economics Model .

Innovation and Global Issues in Social Sciences II, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017

Product Design as a Component of Creative Industries in Industry 4.0

Innovation and Global Issues in Social Sciences II, Antalya, Turkey, 19 - 21 November 2017

Human Factors Issues of Glass Cockpit Automation

6th Asian-Australian Rotorcraft Forum Heli Japan 2017, 7 - 11 November 2017

The Universality of Design and Common Appreciation

Innovation and Global Issues in Social Sciences, 27 - 29 April 2017

The Role of Design in Competitive Strategies of Turkish Ceramic Sanitary Ware Industry

the 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

The Case of Digital Design and Fabrication Lab in Product Design Education: GAZİ DLAB

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 3D PRINTING TECHNOLOGIES 3D-PTS2017, 3 - 04 April 2017, pp.135-143

Industrial Design Ethics on the Basis of Akhism Principles

4th World Conference on Design, Arts and Education (Global Journal on Humanities and Social Sciences), St. Petersburg, Russia, 25 - 26 June 2015, vol.2, pp.615-620

The impact of creative industries in the process ofdevelopment after trauma

4th World Conference on Design and Arts, 25 - 28 June 2015, vol.3, pp.609-614

Computer aided design in education and its interpretation through design thinking

4th World Conference on Design and Arts, 26 - 28 June 2015, vol.3, pp.328-337

Ethic conscience in product design

4th World Conference on Design and Arts, 26 - 28 June 2015, vol.3, pp.157-162

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Disiplinler Arası İşbirliklerin Sınırları

2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu ve Çalıştayı, Ankara, Türkiye., Turkey, 27 - 29 April 2015

Mobilya Sektöründeki Tasarım Faaliyetlerinde İç ve Dış Kaynak Kullanımı

III. Ulusal Mobilya Kongresi (UMK 2015), Konya, Turkey, 10 - 12 April 2015

Mobilya Sektöründe Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında Yaşanan Uyuşmazlıklar ve Sebepleri

III. Ulusal Mobilya Kongresi, Konya, Türkiye, Turkey, 10 - 12 April 2015

Product Design Workshops A Tool for Enhancing Collaborative Design Thinking

Cyprus International Conference on Educational Research. Girne, Kıbrıs., Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 12 October 2013

Sayısal Gösterim Teknolojilerinin Ürün Tasarımına Etkisi

International Symposium on Theories of Art / Design and Aesthetics, Antalya, Türkiye., 19 - 21 October 2012

Toplumun Yaratıcı Potansiyelini Açığa Çıkarmada Tasarım Müzesinin Önemi Şanghay Bilim ve Teknoloji Müzesi Örneği

5T Yeni Bir İlişki: Tasarım Tarihi ve Sanal Tasarım Müzesi, İzmir, Türkiye, Turkey, 17 - 18 May 2012

Gelişen Enformasyon Teknolojilerinin Tasarım Alanının Geleceğine Etkisi

4T: Tasarım, Teknoloji ve Deneyim, İzmir, Türkiye., Turkey, 12 - 13 May 2011

Design entrepreneurship in product design education

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2012, vol.51, pp.64-68 identifier

Economics education in industrial design

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.1353-1357 identifier

Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi ve Akreditasyon

Endüstride-Tasarımda-Eğitimde 40 Yıl Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, Turkey, 7 - 09 December 2011

Katılımcı Yaratıcı Modellerde Ekolojik Tasarım Yaklaşımı

1st Greenage Symposium, İstanbul, Türkiye., 6 December - 10 November 2010

Nesnenin Sembolik Tüketimi Türk Toplumunda Gösteriş Tüketiminin Tarihi

4T: Nesneyi Okumak, İzmir, Türkiye., Turkey, 13 - 14 May 2010

Üniversitelerde Kıt Kaynakların Paylaşımı Ve Temsiliyet Bağlamında Tasarım Eğitimi

4. Ulusal Tasarım Kongresi: Türkiye'de Tasarımı Tartışmak, İstanbul, Türkiye., Turkey, 8 - 09 October 2009

Bio Yakıtların Alev ve Yanma Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

10th International Combustion Symposium, Sakarya University, Sakarya, Türkiye., 9 - 10 October 2008

How to Measure the Quality of Urban Life The Tale of İstanbul Metropoliten Area

II. International Congress on Environmental Planning and Management, Berlin, Germany., 5 - 10 January 2007

Human Rights and Urban Ecology

The 8th SEAGA Conference, 28 - 30 November 2006

Understanding Graffiti in The Built Environment The Case in Ankara Turkey

42nd International Society of City and Regional Planners Congress (ISOCARP): Cities Between Integration and Disintegration, İstanbul, Turkey., 14 - 18 September 2006

Ar Ge Hizmetlerinde Ürün Tasarımı Fonksiyonun Yeri ve Ulusal Tasarımın Savunma Sanayinde Önemi

3. Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, Türkiye., Turkey, 29 - 30 June 2006

Ürün Sınanmasında Yaklaşımlar

3. Ulusal Tasarım Kongresi: Türkiye'de Tasarımı Tartışmak, İstanbul, Türkiye., Turkey, 19 - 21 June 2006