Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Study on the Trophic Status and Phytoplanktonic Algae of Mamasin Dam Lake (Aksaray-Turkey)

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.12, no.3, pp.595-601, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Survey of internet usage conditions analysis of biology teachers

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, no.2, pp.581-594, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Seasonal variations in phytoplankton communities in Zayandeh-Rood Dam Lake (Isfahan, Iran)

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol.36, no.6, pp.715-726, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The diatoms of Asartepe Dam Lake (Ankara), with environmental and some physicochemical properties

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol.34, no.6, pp.541-548, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Trochiscia (Chlorococcales) a new taxon from Central Anatolian Region, Turkey

African Journal of Biotechnology, vol.8, no.11, pp.2573-2575, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Physicochemical, toxicological and ecological analysis of Gokcekaya Dam Lake

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.7, no.4, pp.444-449, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Antibacterial potential of the capitula of eight anatolian Helichrysum species

Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, vol.4, no.2, pp.71-77, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier

Seasonal variation of phytoplankton and value of chlorophyll a in the Sariyar Dam Reservoir (Ankara, Turkey)

Turkish Journal of Botany, vol.30, no.5, pp.349-357, 2006 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Fatty acid distribution in the lipoid extracts of various algae

Khimiya Prirodnykh Soedinenii, vol.2003, no.2, pp.123-125, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Fatty acid distribution in the lipoid extracts of various algae

Chemistry of Natural Compounds, vol.39, no.2, pp.167-170, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

In vitro antimycobacterial potential of some fresh-water macroalgae and aqueous plants

Pharmaceutical Biology, vol.40, no.8, pp.568-569, 2002 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Topçam Baraj Gölü (Mesudiye, Ordu) Fitoplanktonik Algleri ve Su Kalite Değerlendirmesi

Türler ve Habitatlar, vol.2, no.1, pp.54-67, 2021 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Dersi Öğretim Programında ve Ders Kitaplarında Yer Alan Kazanımların ve Etkinliklerin STEM Yaklaşımına Göre İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.58, pp.645-670, 2021 (Other Refereed National Journals)

BİYOLOJİ EĞİTİMİ LİSANS DERSLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FAYDALILIK ANALİZİ

PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, vol.6, no.11, pp.55-67, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM-ÖĞRETİM MEMNUNİYETLERİ İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, vol.6, no.11, pp.68-81, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adaptation of Biology Attitude Questionnaire to Turkish

Hellenic Journal of STEM Education, vol.1, no.2, pp.67-71, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eighth Grade Students’ Knowledge of Key Biotechnology Concepts

Hellenic Journal Stem Education, vol.1, no.1, pp.33-42, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Production and collection of microalgae isolated from freshwater reserves in Central Anatolia, Turkey

Türler ve Habitatlar, vol.1, no.1, pp.37-44, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Route Educational and Social Science Journal, vol.6, no.10, pp.789-798, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, vol.11, no.61, pp.697-706, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Epipelic, Epiphytic and Epilitic Indicator Algae Sarısu Creek (Antalya) sampling area

Biological Diversity and Conservation, vol.3, no.11, pp.174-179, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Dijital Deney Araçlarına Yönelik Görüşleri

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.291-302, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

DOĞANCI BARAJ GÖLÜ (BURSA, TÜRKİYE) PELAJİK BÖLGE ALG FLORASI

ÇMO ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.1, no.3, pp.61-71, 2018 (Other Refereed National Journals)

DIATOMS OF SEYDISUYU STREAM BASIN (TURKEY) AND ASSESSMENT OF WATER QUALITY BY STATISTICAL AND BIOLOGICAL APPROACHES

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.36, no.1, pp.271-288, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

EVALUATION OF PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS’xxOPINIONS ABOUT PEDAGOGICAL EDUCATION CERTIFICATEPROGRAM

EUROMENTOR JOURNALSTUDIES ABOUT EDUCATION, vol.8, no.4, pp.131-149, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Indicator Algae of Adrasan Stream Antalya Turkey

Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.140-154, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Non Silica Algae of Seydisuyu Stream basin and their relative abundances Eskişehir Turkey

Biological Diversity and Conservation, vol.9, no.3, pp.84-90, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE OPINIONS OF PRE SERVICE BIOLOGY TEACHERS ABOUT THE CONTEXT OF TEACHERS SKILLS IN TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE

European Journal of Education Studies, vol.2, no.9, pp.21-34, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Algae and water qualities of Badam Dam Reservoir Kazakhstan

Biological Diversity and Conservation, vol.9, no.2, pp.34-43, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Application and evaluation of biology laboratory experiments with computer based digital experimental tools

Journal of Human Sciences, vol.13, no.3, pp.3961-3972, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Seasonal monitoring of algal flora in the Pamukkale travertines and thermal springs Denizli Turkey

Biological Diversity and Conservation, vol.9, no.1, pp.116-127, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reasons of Biology Teacher Candidates for Choosing the Department and their Academic Achievements

TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, vol.2, no.4, pp.4-12, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bölümü Tercih Etme Nedenleri ve Akademik Başarıları

Turkish Journal of Education, vol.2, no.4, pp.4-12, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sentetik ve Organik maddelerle kirlenmiş Atık Sulardan Choleralla vulgaris yardımıyla azot ve fosfatın uzaklaştırılması

Biological Diversity and Conservation, vol.5, no.2, pp.89-94, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of water quality on Gökçekaya dam lake using multivariate statistical analysis in Eskişehir Turkey

Environmental Earth Sciences, vol.63, pp.1251-1261, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sensitivity of freshwater microalgal strains Chlorella vulgaris Beijerinck and Scenedesmus obliquus Turpin Kützing to heavy metals

Fresenius Environmental Bulletin,, vol.17, no.3, pp.268-274, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Some Environmental Variables on Bentic Shore Algae Excluding Bacillariophyta of Asartepe Dam Lake

INTERNATİONAL jOURNAL OF NATURAL AND ENGİNEERİNG SCİENCES, vol.1, no.2, pp.9-22, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antibacterial potential of the capitulums of eight Anatolıan Helıchrysum species

TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, vol.4, no.2, pp.71-77, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Screening for antimicrobial agent production of some freshwater

The Internet Journal of Microbiology, vol.2, no.2, pp.1-9, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Screening for Antimicrobial Agent Production of Some Freshwater

The Internet Journal of Microbiology, vol.1, no.1, pp.1-10, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Control of Water Pollution and Phytoplanktonic Algal flora in Bayındır Dam Reservoir Ankara

Ege University Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.22, pp.79-82, 2005 (Other Refereed National Journals)

POLLUTION AND ALGAE OF ANKARA STREAM

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.18, no.1, pp.51-59, 2005 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Ortaöğretim kurumlarında biyoloji eğitiminde kullanılan öğretim metotlarının ders öğretmenleri açısından değerlendirilmesi ve öneriler

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, vol.4, no.2, pp.51-63, 2004 (Other Refereed National Journals)

Microalgal Toxin s Characteristics and Importance

African Journal of Biotechnology, vol.3, no.12, pp.667-674, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

The algae of Delice Stream

Gazi University Journal of Science, vol.16, no.1, pp.9-17, 2003 (Other Refereed National Journals)

Toxicity Propensities of Some Marine And Fresh Water Algae As Their Chemical Defense

Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, vol.32, no.1, pp.19-29, 2003 (Other Refereed National Journals) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Laboratuvarlarda Evsel Atıklar Kullanılarak Kolay Alg Üretim Yöntemleri

I. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı4-5 Temmuz 2020, Ankara, Turkey, 04 July 2020

Biyoloji Dersi Kazanımları ve Kazanımlardaki STEM (FeTeMM) Uygulamalarının Belirlenmesi

2. Uluslararası 19. Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019

Levels of some trace elements (cadmium, lead, mercury and chromium) in water and planktonic organisms in Abant Lake (Bolu, Turkey)

Internatıonal Bıodıversıty Ecology Scıences Symposıum Proceedıngs (BIOECO2019), 26 - 28 September 2019

ÜLKEMĠZDE Ki DEMiR ÇELiK SANAYi ATIK SULARININ YÖNETiMi

Anadolu 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 26 - 28 April 2019 Sustainable Development

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.275-284

İlköğretim 8. sınıf Öğrencilerinin Lise Biyoloji Dersine Hazır Bulunuşluk Seviyesi

The 27th International Congress on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1069-1077

Examination and Development of Pre-service Biology Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge

11th International Conference on Language, Innovation, Culture and Education (ICLICE, Londrina, Brazil, 7 - 08 September 2018

Biyoloji öğretmen adaylarının dijital deney araçlarına yönelik görüşleri

II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, Aksaray, Turkey, 3 - 05 July 2018, pp.33

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğretim Sürecinde Yararlanılan Teknolojileri Kullanma Sıklıklarının İncelenmesi

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.597-602

Kırsal ve Kentsel Bölgelerde Büyümüş Lise Öğrencilerinin Çevre Tutumları ve Akademik Risk Alma Becerilerinin Karşılaştırılması

4th International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017

DEVELOPING TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK) SELF-EFFICACY SCALE FOR PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS

I.Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.590

The Level of Ability of 8th Science and Technology Syllabus to Raise Interest of Students towards Biotechnology

3rd International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT), ATİNA, Greece, 15 - 19 November 2017

Elimination of Atomic and Molecule Misconceptions in Elementary and Secondary School Students by Modeling Method

3rd International Congress on Education Sciences and Learning Technology, Atina, Greece, 15 - 19 November 2017

Doğancı Baraj Gölü (Bursa, Türkiye) Fitoplanktonik Alg Florası

Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu (UÇEDKKS), Bursa, Turkey, 10 October - 12 December 2017, pp.25

Enhanced Lipid Extraction from Microalgae Synechocystis and Chlorella Sp. Using Micro and Nano Particles of Glass

International CeBiTec Research Conference, Advances in Industrial Biotechnology- Prospects and Challenges for the Development of Algal Biotechnology, 24-27 September, 2017, Bielefeld, Germany, 24 - 27 September 2017

A Study And Evaluatıon of Pre Service BiologyTeachers Opinions About Pedagogical Training Certification Program

6. International congrees on research in Education, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016

9th Grades Bıology Course Identıfyıng The Formatıon Levels of The Acquısıtıon of Scıence Technology Socıety Envıronment STSE Among Students

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), BODRUM, Turkey, 19 - 22 May 2016

Effect Of The Medıa For Choosıng The Department of Biology Education and Teachers Candidates Academıc Achıevement

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology(ICEMST), BODRUM, Turkey, 19 - 22 May 2016

Phytoplankton of Four Significant Freshwater Lakes in Turkey Mogan Abant Karagiil and Poyrazlar Lakes

2 nd Kuvait İnternational Conferance on Life Science, Kuveyt, Kuwait, 4 - 06 April 2016

Most Abundance Diatom Genera of Rivers in TURKEY and IRAN

Problems of taxonomy and geography of aquatic plants, Yoroslawl, Russia, 21 - 24 October 2015

Fossil Diatoms in Central Region of Anatolia Evidence of Mesozoic era Bala Turkey

6-th International Scientific ConferenceDedicated to the International Earth Day, Sofija, Bulgaria, 16 - 17 April 2010

Antioxidant appraisal and LC-MS characterization of some freshwater and marine macrophytes and algae

7th Joint Meeting of the Association-Francophone-pour-l'Enselgnement-et-la-Recherche-en-Pharmacognosie/American-Society-of-Pharmacognosy/Society-for-Medicinal-Plant-Research/Phytochem-Society-of-Europe/Societa-Italiana-di-Fitochimica, Athens, Greece, 3 - 08 August 2008, vol.74, pp.1104 identifier

Studies on the sensitivity of freshwater microalgal isolates to chromium (VI) and cadmium (II)

The 14 th symposium on environmental pollution and its impact on life in the Mediterranean region with focus on environment and health, 10 - 14 October 2007

Books & Book Chapters

Bilim ile Teknoloji İlişkisi

in: Bilimin Teknolojideki Uygulamaları, Ayvacı Hakan Şevki, Çepni Salh, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.2-16, 2020

THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON CHLOROPHYTA POPULATIONS IN SEYDISUYU STREAM BASIN (EŞKIŞEHIR, TURKEY)

in: Review of Social Studies, Law and Psychology, Dr. Anna V. Nabirukima, Editor, ISIS, Saint Peter, pp.106-113, 2013

19. Sucul bitkiler

in: Çeviri Botanik Bitki Biyolojisine Giriş, Hasan Çetin Özen, Murat Biricik, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.258-287, 2012