Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 GEÇİRME DURUMUNUN BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM ÜZERİNE ETKİSİ

7.Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi/ 7th International Congress on Nutrition Obesity and Community Health, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.302-309

COVID-19 GEÇİRME DURUMUNUN BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM ÜZERİNE ETKİSi

7.Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi/ 7th International Congress on Nutrition Obesity and Community Health, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.302-309

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE DUYGU DURUMUNUN ORTOREKSİYA NERVOZA İLE İLİŞKİSİ

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION OBESITY AND COMMUNITY HEALTH, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.263-272 Creative Commons License

OLEOKANTALIN ANTİİNFLAMATUAR, ANTİMİKROBİYAL, ANTİOKSİDATİF ETKİLERİ VE POTANSİYEL SAĞLIK İLİŞKİSİ

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION OBESITY AND COMMUNITY HEALTH, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.272-280 Creative Commons License

DİYET FİTOKİMYASALLARI VE BEYİN BAĞIRSAK AKSI İLİŞKİSİ

INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, Turkey, 20 - 21 February 2021, pp.256-264

OSTEOKALSİN VE ENERJİ METABOLİZMASINDAKİ ROLÜ

INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, Turkey, 20 - 21 February 2021, pp.265-271

PSIKOBIYOTIKLER VE ALZHEIMER İLIŞKISI

International Young Researchers Student Congress28-30 November 2019 Burdur/TURKEY, 28 - 30 November 2019

Healthy aging and intestinal microbiota

25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018, Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.166 Sustainable Development

Effect of diet energy density and life style changes on diabetes mellitus and glycemic contr

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23-26, 2018 Abstracts", OBESITY FACTS, vol.11, pp.1-340, 2018, Vienna, Austria, 23 - 26 May 2018, pp.327 Sustainable Development

Vitaminler ve Mikrobiyota Etkileşimi

1. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 December 2016