Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Soccer causes degenerative changes in the cervical spine

EUROPEAN SPINE JOURNAL, cilt.13, sa.1, ss.76-82, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KIŞ SPORLARI FARKINDALIK ÖLÇEĞİ (KSFÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.18, sa.1, ss.131-143, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fair Play Davranışlarını Sergileme Sıklığı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.74-85, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atlı Cirit ve Rahvan Binicilik

Z Kültür-Sanat-Şehir, Tematik Mevsimlik Dergi, sa.3, ss.314-319, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prosocial and Antisocial Behaviors in Sport: The Roles of Personality Traits and Moral Identity

The Sport Journal, cilt.2018, sa.42, ss.1-19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türklerde Atlı Okçuluk: Kabak Oyunu Antrenmanları ve Uygulama Biçimleri

Destan-ı Kırkpınar, cilt.6, ss.21-23, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Somatotype Characteristics and Anthropometric Proportional Relations of Elite Wrestlers Between Styles and Weights

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, sa.6, ss.147-156, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Elit Salon Hokeyi Oyuncularında Empatik Beceri ile Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.1-8, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yağlı Güreş Doping Kullanımında 3. Sırada

Edirne’xxde Siyasdet, sa.6, ss.9, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Kadın Futbolcularda Sportmenlik Yönelimi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.1-9, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Sporcularda Sportmenlik Yönelimi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.1-9, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlının Haberci Koşucuları Peykler

Destan-ı Kırkpınar, sa.39, ss.8-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türklerde Atlı Okçuluk: Kabak Oyunu ve Meydanları

Destan-ı Kırkpınar, sa.40, ss.10-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırkpınar ve Doping

Destan-ı Kırkpınar, sa.41, ss.46-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pehlivanlık Erdemi

Destan-ı Kırkpınar, cilt.3, sa.37, ss.5-8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II Meşrutiyet Dönemi beden eğitiminde çağdaş dönüşümler 1908 1918

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.15-28, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Kültüründe Güreşin Erken İzleri

Destan-ı Kırkpınar, cilt.2, sa.30, ss.8-9, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Yüzmenin neden olduğu vücut sıvı dengesindeki değişimlerin yüzme performansına etkisi

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.89-104, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antikiteden Moderniteye Olimpiyat Oyunları İdealler ve Gerçekler

Hece Aylık Edebiyat Dergisi, cilt.18, ss.555-570, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Philosophy of Physical Education and Sport from Ancient Times to the Enlightenment

European Journal of Educational Research, cilt.2, sa.4, ss.191-202, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sportspersonship Orientation and Empathy a Study of Professional Football Players

Journal of Physical Education and Sport, cilt.12, sa.1, ss.18-24, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Fair Play: Etimolojik, Semantik ve Tarihsel Bir Bakış

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.4, ss.3-18, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Profesyonel Futbolcuların Sportmenlik Yönelimleri ve Empatik Eğilim Düzeyleri

Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.49-56, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relatıon Among The Setter Posıtıon Setter Heıght And Game Result In Elıte Women Volleyball

Ovıdıus Unıversıty Annals/Serıes Physıcal Educatıon And Sport/ Scıence Movement And Health, cilt.10, sa.2, ss.434-439, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Some Anthropometric Characteristics of Elite Badminton and Tennis Players

Annals of Ovidius University Constanta-Series Physical Education and Sport / Science, Movement and Health, cilt.10, sa.2, ss.400-405, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Futbolda Fair Play e İlişkin Olumlu ve Olumsuz Davranışlara Yaklaşımlarının İncelenmesi

Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.14-22, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fair Play Kapsamı Türkiye deki Görünümü ve Geliştirme Perspektifleri

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.4, ss.3-16, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Branşlardaki Spor Seyircilerinin Spor Ortamına İlişkin Görüşleri

G.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.551-560, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Sezonluk Antrenman Periyotlaması Boyunca Üst Düzey Erkek Hentbolcuların Bazı Motorik ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.25-34, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Öğretimde Beden Eğitiminin Öncelikli Amaçları Üzerine Bir Araştırma

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.36-43, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FARKLI CİNSİYETTEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDEN BEKLENTİLERİ

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Öğretimde Beden Eğitimi Dersinin Öncelikli Amaçları Üzerine Bir Araştırma

Gazi Beden Eğitimi ve Spor bilimleri, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Olimpik Hareketin Radikal Değişim Evreleri: Antik Çöküş, Hümanist Buluş, Modern Kuruluş

18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2020

Selim Sırrı Tarcan’dan Yansımalar: Siyaseti Kontrolden, Siyasetin Kontrolüne

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 Eylül - 16 Kasım 2019, ss.58-59

Modern Sporun Oluşumu: Ayırt Edici İlkeler ve Etkileyen Faktörler

12. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Ağrı, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019, ss.4-5

Investigation of the Relationship Between Leisure Time Exercise Participation and Academic Procrastination of High School Students.

International Conference of Physical Education and Sports Science, Nevşehir, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2018

2016 Rio Oyunları: Organizasyonel, Yönetsel ve Siyasal Sorunlar Üzerine Türk Medyasından Okumalar

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.1496-1506

Lise Öğrencilerinin Olimpik Sembollere Yönelik Farkındalıklarının İncelenmes

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.914-915

Spor Kültürü

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Eski Türk Toplumlarında Sporun Bir Kültürel Olgu Olarak Görünümü

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

Selim Sırrı Tarcan: Gizemli ve Tartışmalı Bir kimlik

SBF Seminerleri, Ankara, Türkiye, 16 Nisan 2018

Türkiye’nin 1912 Stockholm Olimpiyat Oyunları’na katılımı Üzerine Belgeler

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Rekor, Rekabet, Performans: Türk Okçuluğuna Modern Sporun Prensipleriyle Bakış

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

1935 Ankara’sında Kent Dışı Aktivite Biçimi Olarak Rekreasyonel Gezintiler ve Türevleri

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.1659-1660

Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranışlar: Kişilik Tipi ve Ahlaki Kimliğin Rolü

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Bir Erken Cumhuriyet Yılı Ankarasında Rekreatif-Sportif Mekânlar ve Etkinlikler (Ulus Gazetesi, 1935).

10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.73

Geç Osmanlı Tarih Yazımında Olimpiyat Kavramı ve Olimpiyat Oyunları

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2016

19 Yüzyıl İngiliz Eğitim Sisteminde Spor Yoluyla Fair Play in yaygınlaştırılması

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2016

Fair Play Kavramına Bir Bakış

Egzersiz, Sağlık, Beden Eğitimi ve Sporda Güncel Yaklaşımlar” semineri, Ankara, Türkiye, 22 Kasım - 24 Temmuz 2016

Integration Process of the Swedish Model in Physical Education During The First Quarter of 20th Century in Turkey

International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism, Kyoto, Japonya, 12 - 14 Temmuz 2016

Determination of the Effects of Leisure Boredom to the Quality of Life and the Marital Satisfaction

3rd International Exercise and Sport Psychology Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2015

Futbola Başlayan Çocuklarda Sportmenlik Yönelimi

2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

The Determination of Physiological Stress Levels of Elite Female Volleyball Players

11. International Sport Science Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010, ss.100

Sportspersonship Orientation of Female Soccer Players

11th International Sport Science Congress, 10 - 12 Eylül 2010

Kinematic Analysis of the Spike Arm in Volleyball

15th Annual Congressof the European College of Sport Science, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Haziran 2010, ss.134-135

The Peyks Messenger Runners of Ottomans and Their Athletic Performance

4th International Scientific Congress, Sofia, Bulgaria, Sofija, Bulgaristan, 17 - 18 Kasım 2009

The Attitudes of Professional and Amateur Footballers towards Unfair Behaviors during the Match

10. ICHPER-SD Avrupa Kongresi 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2004

Fair Play Kapsamı Türkiye deki Görünümü ve Geliştirme Perspektifleri

7. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2002, cilt.9, ss.1-15

Futbola İlişkin Dışsal Etkenlerin seyirci Saldırganlığı Üzerindeki Etki Düzeylerinin Araştırılması

Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 11 Ekim 2003, ss.188-198

Profesyonel ve Amatör Futbolcuların FAir Play Anlayışları

Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Türkiye, 10 - 11 Ekim 2003

Sporda Fair Play Kavramının Tarihsel Boyutları

Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Kasım 1992

Kitap & Kitap Bölümleri

Fair Play Eğitimi

Sporda Psikososyal Alanlar 2, İbrahim Yıldıran, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.93-115, 2020

Fair Play Eğitimi 1

Sporda Psikososyal Alanlar 1, Canan Koca, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.105-120, 2020

Spor Tarihi II

Sporda Psikosoyal Alanlar II, Yıldıran, İbrahim, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.2-37, 2020

Baron Pierre de Coubertin’xxin olimpizm felsefesinde kadın

Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri, , Editör, Spor Yayınevi ve Kitabevi, ss.58-77, 2020

Spor Tarihi I

Sporda Psikososyal Alanlar I, Koca, Canan, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.2-35, 2020

Üniversite Öğrencilerinin Kış Sporlarına Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Erzurum İli Örneği)

Farklı Perspektiflerden Kış Turizmi, Ahmet ÇAVUŞ, Editör, Paradigma Akademi, Çanakkale, ss.226-247, 2019

Baron Pierre de Coubertin’in Olimpizm Felsefesinde Kadın

Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri, Canan KOCA, Editör, Spor yayınevi ve Kitabevi, Ankara, ss.58-77, 2016

Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Sporcular Üzerinden Modern Kadın Okumalar

Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri, Canan KOCA, Editör, Spor yayınevi ve Kitabevi, Ankara, ss.94-113, 2016

Anadolu Uygarlıklarında Spor

Spor Yayınevi ve Kitabevi, Ankara, 2012