Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Do subscapularis tears really result in superior humeral migration?

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.52, sa.2, ss.109-114, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Presurgical evaluation of mesial temporal lobe epilepsy with multiple advanced MR techniques at 3T

JOURNAL OF NEURORADIOLOGY, cilt.42, sa.5, ss.283-290, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Macrodystrophia lipomatosa of the foot: A case report

ONCOLOGY LETTERS, cilt.10, sa.2, ss.951-953, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Spinal Brucellosis

NEUROIMAGING CLINICS OF NORTH AMERICA, cilt.25, sa.2, ss.233-246, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Pyogenic Spinal Infections

NEUROIMAGING CLINICS OF NORTH AMERICA, cilt.25, sa.2, ss.193-210, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

pASL versus DSC perfusion MRI in lateralizing temporal lobe epilepsy

ACTA RADIOLOGICA, cilt.56, sa.4, ss.477-481, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Imaging findings of Nasu-Hakola disease: a case report

CLINICAL IMAGING, cilt.36, sa.6, ss.877-880, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Abdominal pain may dominate the scene of idiopathic aortitis

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.31, sa.7, ss.941-943, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Staging of hip avascular necrosis: is there a need for DWI?

ACTA RADIOLOGICA, cilt.52, sa.1, ss.111-114, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Giant Vertebral Notochordal Rest: Magnetic Resonance and Diffusion Weighted Imaging Findings

KOREAN JOURNAL OF RADIOLOGY, cilt.10, sa.3, ss.303-306, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Beyin Gliomlarinda Manyetik Rezonans Goruntuleme

Türk Radyoloji Seminerleri, cilt.4, sa.1, ss.20-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pelvik taban görüntülemede dinamik MRG

Türk Radyoloji Seminerleri, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Recurrent Transient Ischemic Attacks in a Patient with POEMS Syndrome

CASE REPORTS IN NEUROLOGICAL MEDICINE, cilt.2014, ss.1-4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

EVALUATION OF PAROTID GLAND TUMORS WITH MULTI PHASEDYNAMIC HELICAL CT

Gazi Medical Journal, cilt.19, sa.1, ss.6-9, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Glial Tümörlerde intraoperatif değerlendirme

Uluslararası katılımlı 40. Radyoloji Kongresi, 5 - 10 Ekim 2019

İnteraktif Olgularla Gözden GeçirmeEnfeksiyon-İnflamasyon AyırıcıTanı

Uluslararası katılımlı 40. Radyoloji Kongresi, 5 - 10 Ekim 2019

İmmün yetmezlikte SSS bulguları

Uluslararası Katılımlı 40. Radyoloji Kongresi, 5 - 10 Ekim 2019

Beyin Tümörlerinde intraoperatif görüntüleme yöntemleri

12. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2019

Glial tümör tedavisinde yanıt değerlendirme

Uluslarası Katılımlı TNRD yıllık toplantısı, 15 - 17 Şubat 2019

Multiparametric prostate MRI

Radiology Forum, 7 - 08 Eylül 2018

Ne zaman multiparametrik MR

11. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2018

Imagerie prostatique multiparametrique

Radiology Forum, 27 - 28 Nisan 2018

Pelvik Taban Görüntüleme

TMRD 207, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2017

Use of contrast media in the imaging of pelvic malignancies: an emphasis on colorectal carcinoma

French Speaking Africa Radiology Forum standalone meeting, 19 - 21 Mayıs 2017

Spinal intradural tümörler

8.multidisipliner nöroonkoloji sempozyumu, 5 - 08 Şubat 2016

Diagno

RSNA, 1 - 03 Aralık 2015

EPILEPSY SURGERY IN CHILDREN WITH EPILESY A TERTIARY CENTER EXPERIENCE

31 ST INTERNATIONAL EPİLEPSY CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2015, cilt.56, ss.142-143

MRI negatif PET pozitif TLE olgularında cerrahi sonuçlar

29.Ulusal klinik nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Tekrarlayan geçici iskemik ataklarla seyreden bir POEMS olgusu

46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Aralık 2010, ss.133