Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yoğun Bakımda Kişi Kavramı ve Mahremiyet ilkesi

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi - Özel Konular, cilt.2, sa.1, ss.1-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ethical problems of nursing students related to acquisition of clinical skills

Turkish Journal of Bioethics, cilt.3, sa.2, ss.120-123, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemşirelik Becerilerinin Öğretimine Teknolojinin Entegrasyonu

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019

Öz-bakım Yetersizliği Teorisi-NANDA, NIC, NOC Uygulaması: Kronik Böbrek Yetmezliği Örneğiyle

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019

Hemşirelikte etik dersi deneyim paylaşımı

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 Eylül 2017

Basınç Ülserlerinin Önlenmesinde Hemşirelerin Karşılaştıkları Engeller

4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Bağırsak (Dışkı) İnkontinansı

Sparks ve Taylor’ın Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı, Karahan Azize, Kav Sultan, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.163-175, 2019