Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Exploring pre-service science teachers' pedagogical capacity for formative assessment through analyses of student answers

RESEARCH IN SCIENCE & TECHNOLOGICAL EDUCATION, cilt.34, sa.2, ss.125-141, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Protonation Constants of Some Alanyl Dipeptides in Mixed Aqueous Organic Solvents

JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY, cilt.45, sa.2, ss.299-312, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Exploring the impact of argumentation on pre-service science teachers' conceptual understanding of chemical equilibrium

CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE, cilt.17, sa.1, ss.111-119, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Protonation constantss of some alanyl dipeptides in mixed aquous organik solvents

Journal of Solution Chemitry, cilt.45, ss.299-312, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Adaptation of the Students' Perceptions of the Science and Technology Course Classroom Assessment Environment Scale into Turkish

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, sa.176, ss.199-211, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Solvent Composition on Protonation Constants of Some Glycine Dipeptides

JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY, cilt.43, sa.6, ss.1156-1166, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Solvent Effects on the Protonation Constants of Some alpha-Amino Acid Esters in 1,4-Dioxane-Water Mixtures

JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY, cilt.39, sa.11, ss.1589-1596, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Changes in Attitudes Towards Science-Technology-Society of Pre-service Science Teachers

RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, cilt.39, sa.2, ss.257-279, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A NEW SOLID-STATE ION-SELECTIVE ELECTRODE SENSITIVE TO PB(II) IONS

REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.28, sa.1, ss.51-65, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Turkish elementary school students' images of scientists

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.8, sa.32, ss.83-100, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tautomeric and microscopic protonation equilibria of some alpha-amino acids.

Analytical biochemistry, cilt.365, sa.1, ss.7-13, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Potentiometric studies on the stability constants of some alpha-amino acid-copper(II) and nickel(II) systems in ethanol-water mixture

INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL THEORETICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.42, sa.7, ss.1632-1635, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Studies on the macroscopic protonation constants of some alpha-amino acids in ethanol-water mixtures.

Analytical biochemistry, cilt.309, sa.1, ss.75-8, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Potentiometric studies on the protonation constants and solvation of some alpha-amino acid methyl- and ethyl esters in ethanol-water mixtures

INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL THEORETICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.41, sa.5, ss.960-962, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The stability constants of copper(II) complexes with some alpha-amino acids in dioxan-water mixtures.

Analytical biochemistry, cilt.295, sa.2, ss.237-9, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Studies on the protonation constants and solvation of alpha-amino acids in dioxan-water mixtures.

Analytical biochemistry, cilt.277, sa.2, ss.243-6, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

STEM Temelli Uygulamaların Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarına Etkisi

Turkish Studies - Educational Sciences, cilt.15, sa.4, ss.2691-2708, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

STEM ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Anadolu Öğretmen Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.1-20, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Examination of prospective science teachers’ achievement on basic geography topics and effectiveness of poster-based teaching for learning these topics

International Journal of Curriculum and Instruction, cilt.12, sa.2, ss.245-262, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pre-Service Science Teachers’ Learning and Teaching Experiences with Digital Games: KODU Game Lab

Journal of Education in Science, Environment and Health, cilt.6, sa.2, ss.105-119, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Adaptation of Interest and Performance with a Utility Value Intervention Scaletowards Science into Turkish

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin Değişiminin İncelenmesi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.1-9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

THE EFFECT OF POSTER ACTIVITIES ON LEARNERS’xx INTELLECTUAL STRUCTURE IN THEENVIRONMENTAL EDUCATION

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.56, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the Pre-service Science Teachers' Pedagogical Content Knowledge about the Nature of Science

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.32, sa.2, ss.380-395, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DETERMINATION AND COMPARISON OF TURKISH STUDENT CHARACTERISTICS AFFECTING SCIENCE LITERACY IN TURKEY ACCORDING TO PISA 2012

Research Journal of Business and Management, cilt.4, sa.1, ss.34-51, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The Role of Drama in Raising Environmental Awareness in Preservice Science Teachers

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.9, sa.4, ss.1052-1074, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Technology on Students Opinions about Authentic Learning Activities in Science Courses

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, sa.1, ss.72-83, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of Formative Assessment Process via Performance-Based Techniques on Students' Goal Orientations

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.32, sa.1, ss.143-167, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Triadic Teaching approach in Some environmental subjectsProspective Science Teachers Practice

International Journal of Environmental Science Education, cilt.11, sa.5, ss.893-905, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre servis teachers practices towards ditital game design for tecnology interation into science classrooms

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, sa.10, ss.2483-2498, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jigsaw yönteminin maddenin tanecikli yapısı ünitesinin öğretiminde öğrenci başarısına etkisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Eğitici drama yönteminin 6 sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde akademik başarılarına etkisi

e-Kafkas eğitim araştırmaları dergisi, cilt.3, sa.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karagöz Hacivat Türk Gölge Oyunu Diyaloglarıyla Fen Eğitimi

Kafkas üniversitesi , e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.1-11, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jigsaw Tekniğinin 6 Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yer Kabuğu Nelerden Oluşur Ünitesinin Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.32, ss.416-432, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining Primary School Students attitudes towards Science in Terms of Gender Class Level and Income Level

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.15, ss.2582-2588, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Akademik Başarılarına Bilgisayar Animasyonları ve Jigsaw Tekniğinin Etkisi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.1, ss.211-235, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortaokul Öğrencilerinin Hedef Kazanımlara Ulaşmalarında Dijital Oyunların Etkisi

The 27Th International Congress on Educational Sciences, 20 - 22 Nisan 2018

5. sınıf öğrencilerinin Görsel Okuma yazma içeriğiyle destekli fen bilimleri dersi

The 27Th International Congress on Educational Sciences, 20 - 22 Nisan 2018

Eğitici Drama Yöntemi ile Fen Eğitimi:”Mikroplarla Savaş” Konusu Örneği

International Conference on STEM and Educational Sciences, 3 - 05 Mayıs 2018

Drama teknikleriyle fen eğitimi

Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, 19 - 21 Ekim 2017

Kukla diyaloglarıyla fen eğitimi

Uluslararası eğitim Yönetimi Formu, 19 - 21 Ekim 2017

Science Education with Turkish Shadow Puppetry

26. International Conference on Educational Science, 20 - 22 Nisan 2017

Science with puppets

26. International Conference on Educational Science, 20 - 22 Nisan 2017

Autentic learning activities in environmental education

26. International Conference on Educational Science, 20 - 22 Nisan 2017

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknolojiye Yönelik Tutumlarının Araştırılması Poster Uygulamaları

II. Eurasian Educational Research Congress 2015, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.1

Science teachers' views about NOS and the place of NOS in science teaching

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.3476-3483 identifier

Examining primary school students' attitudes towards science in terms of gender, class level and income level

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2582-2588 identifier identifier

Examining elementary second grade students level of knowledge about air pollution

12th Annual International Conference on Education, ATİNA, Yunanistan, 24 - 27 Mayıs 2010, ss.311-322

Elimination of Misconceptions in Science Teaching Through the Use of Concept Maps

European Science Education Research Association (ESERA) İstanbul, 31 Ağustos - 04 Eylül 2009

Poster sessions as an authentic assessment approach in an open-Ended University general chemistry laboratory

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.829-833 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

FEN BİLİMLERİ DERSİ GÖRSEL OKURYAZARLIK UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Fen Eğitimi Araştırmalarında Güncel Bakış, ilbilge Dökme,Semra Bener, Editör, Akademisyen yayınevi, Ankara, ss.95-107, 2020 Creative Commons License

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OTANTİK ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: ÇEVRE EĞİTİMİ

Fen Eğitimi Araştırmalarında Güncel Bakış, İlbilge Dökme,Semra Benzer, Editör, Akademisyen yayınevi, Ankara, ss.129-144, 2020 Creative Commons License