Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Finite-element analyses of light timber-framed walls with and without openings

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS, vol.170, no.8, pp.555-569, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Hysteretic behavior of timber framed shear wall with openings

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.116, pp.203-215, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effect of the process parameters in the planing processes on the surface roughness of cherry and pear woods

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, no.21, pp.4392-4399, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier

Impacts of impregnation with Imersol-Aqua on the compression strength of some solid wood materials

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.22, no.7, pp.1402-1408, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

USE OF EYE TRACKING TECHNOLOGY IN EVALUATING PRODUCT IMAGES AND OPTIMAL PROCESS DECISIONS

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.8, no.4, pp.709-719, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

CREATIVITY, DESIGN, AND DEMOCRACY

Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning, vol.8, no.4, pp.684-691, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Endüstri Ürünleri Tasarımında Bulut Tabanlı Programlar Ve Eğitimde Kullanımı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi / Journal of Research in Education and Teaching, vol.9, no.2, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Factors Affecting Consumer Decisions in The Office Furniture Sector

Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning, vol.7, no.2, pp.289-302, 2019 (Other Refereed National Journals)

ÜÇ BOYUTLU BASKININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÜRÜNTASARIMINDA KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI

International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, vol.2, no.2, pp.16-25, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

CREATIVITY AND DESIGN TOOLS: COMPARISON OF COMPUTER-AIDED DESIGN AND HAND SKETCHING TOOLS IN GENERATING PRODUCT IDEAS

International Refereed Journal Of Architecture and Design, vol.0, no.15, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ürün Tasarımında Sonlu Hacimler Yöntemini Kullanmak-Fan’dan Yüzey Temizleme Cihazına

Online Journal of Art and Design, vol.5, no.3, pp.22-37, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANALYSIS BASED EVOLUTIONARY DESIGN: SURFACE CLEANING DEVICE EXAMPLE

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.7, no.2, pp.163-174, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Restoration Applications of Wooden Structures in Turkey

Mugla Journal of Science and Technology, vol.2, no.2, pp.181-186, 2016 (Other Refereed National Journals)

Computer Aided Design in Education and Its’ Interpretation through Design Thinking

Global Journal on Humanities Social Sciences, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Augmented Reality Applications in Product Design Process

Global Journal on Humanities, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Association crafter approach with technology Customized product design with 3d printer

Global Journal on Humanities and Social Sciences, pp.584-598, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Katma Değer ve Kalkınma Bağlamında Ürün Tasarımı

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.16, pp.97-112, 2015 (Other Refereed National Journals)

A Web Based Management System And Its Application For Student Design Projects

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, vol.2, no.26, pp.203-215, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teknoloji ve Tasarım Dersi Programına İlişkin Ders Öğretmenlerinin Bakış Açıları

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Dergisi, vol.39, no.187, pp.351-371, 2010 (Other Refereed National Journals)

Effect of Impregnation with Timbercare Aqua on the Properties of Some Woods

Journal of Applied Science, vol.9, no.5, pp.956-961, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Impregnation with Timbercare Aqua to Surface Roughness of Some Varnishes

Journal of Applied Science, vol.9, no.9, pp.1719-1725, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Impacts of Impregnation with Imersol Aqua on the Compression Strength of Laminated Wood Materials

Materials Science, vol.2, no.6, pp.197-206, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Laminat Malzeme Üzerine Serigrafi Uygulamasında İpek Numarasının Renk Değiştirici Etkisi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.8, no.2, pp.199-202, 2005 (Other Refereed National Journals)

Lamine Edilmiş Karaçam Pinus nigra var pallasiana Odununda Kesiliş Yönünün Eğilme Direnci ve Eğilmede Elastiklik Modülüne Etkileri

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.14, pp.13-25, 2005 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Ahşap Yapı Endüstrisinde Üretim Fiyat İstihdam

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.7, no.1, pp.53-61, 2004 (Other Refereed National Journals)

Ahşap Yapı Dış Ticareti ve Gümrük Birliğinin Sektöre Etkileri

Mobilya Dekorasyon Dergisi, no.59, pp.56-62, 2004 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Ahşap Yapı Endüstrisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Mobilya Dekorasyon Dergisi, no.56, pp.44-56, 2003 (Other Refereed National Journals)

Doğu Kayını Fagus oriantalis L ve Kara Kavak Populus nigra L Kombinasyonu ile Üretilmiş Lamine Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.101-114, 2003 (Other Refereed National Journals)

Ahşap Yapı Endüstrisinin Tanımı Sınıflandırılması Türkiye de Uygulanan Üretim Teknikleri

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.6, no.3, pp.569-577, 2003 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Ahşap Yapı Endüstrisinde Kurulu Kapasite ve Planlanan Yatırımlar

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.11, pp.83-94, 2002 (Other Refereed National Journals)

Sentetik Vernik ve Bir Difüzyon Boyası Uygulanan Sarıçamda Açık Hava Şartlarının Renk Değiştirici Etkisi

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.11, pp.55-68, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Endüstriyel Tasarım Süreçlerinde Bulut Teknolojisi veİş Birliğine Yönelik Mevcut Durum Analizi

International Conference on Research in Natural and Engineering Sciences (ICRNES 2020), Konya, Turkey, 14 - 15 November 2020

ÜRÜNLERİN ESTETİK BEĞENİ ODAKLIDEĞERLENDİRİLMESİNDE GÖZ İZLEME TEKNOLOJİSİNİNKULLANIMI- BİR ARAŞTIRMA ÖNERİSİ

UTAK Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2020, vol.1, pp.36

SELECTION OF REINFORCED-GLUED LAMINATED TIMBER BEAMS ACCORDING TO BENDING STRENGTH-PRODUCTION COST DECISION CRITERIA

THE XXIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH FOR FURNITURE INDUSTRY, Ankara, Turkey, 19 - 20 September 2019, pp.19-33

TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARININ BÜTÜNLEMELERİNDE 3D BASKI TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

4th international congress on 3D printing, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.1, pp.1315-1327

Geleneksel Kızılcahamam- Çamlıdere Kırsal MimarisindeAhşap Malzeme Kullanımının İncelenmesi

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.213-225

Üretken Tasarım ve Üretken Tasarım Etkisinde Tasarımcı

4.th Internatıonal Congress On 3d Prıntıng (Addıtıve Manufacturıng) Technologıes And Dıgıtal Industry 2019, Antalya, Turkey, 11 April - 14 November 2019, pp.1303-1315

3 BOYUTLU BASKI TEKNOLOJİLERİNİN MİMARLIK VE İNŞAAT ALANINDA KULLANIMINDA MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

4th international congress on 3D printing, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.1, pp.1327-1336

SANAYİ 4.0 VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK - KULLANIM ALANLARI

4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2019, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

INVESTIGATION OF SPECIAL DESIGNS FOR ARTIFICIAL LIGHTING COMPONENTSON TRADITIONAL TURKISH HOUSE.

INTERNATIONAL CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE CONFERENCE 2019, Trabzon, Turkey, 17 - 20 April 2019, pp.676-686

Dijital Endüstri Çağında Ürün Tasarımcısı: Teknolojinin Etkisinin Bilgisayar Destekli Tasarım Araçları Üzerinden İncelenmes

3th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2018, 19 - 21 April 2018

3 Boyutlu Baskının Mobilya Sektöründe Ürün Tasarımındaki Kullanım İmkanlarının Araştırılması

3th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2018, 19 - 21 April 2018

Nesnelerin İnterneti: Tasarımında Yeni Ürün Paradigması Olarak Iot Ürünler

3th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2018, 19 - 21 April 2018

TECHNOLOGY AND DESIGN EFFECTS ON GAME CONSOLES

Second International Mediterranean Congress on Natural Sciences and Engineering by University of Donja Gorica, 26 - 29 June 2018

Tasarıma Bilgi Girişinde Göz İzleme Teknolojisinin Kullanımı: Durum Çalışması

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018

Tasarım Eğitiminde Bilgisayar Teknolojilerinin Yeri Üzerine Eleştirel Yaklaşımlar

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018

Determination of Bonding Strength of Laminated Wood Elements Supported with Various Materials

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.976

Ürün Tasarım Süreçlerinde 3 boyutlu baskı teknolojisi kullanımı üzerine keşfedici bir çalışma

International Symposium on 3d printing Technologies, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2017

The Case of Digital Design and Fabrication Lab in Product Design Education: GAZİ DLAB

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 3D PRINTING TECHNOLOGIES 3D-PTS2017, 3 - 04 April 2017, pp.135-143

Restoratıon Applıcatıons of Wooden Structures in Turkey

2nd International Furniture Congress, Muğla, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, pp.450-455

Association crafter approach with technology Customized product design with 3d printer

4th world conference on design, arts and education, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 26 - 28 June 2015, pp.584-594

Computer aided design in education and its interpretation through design thinking

4th World Conference on Design and Arts, 26 - 28 June 2015, vol.3, pp.328-337

The Place of Recreational UseAreas in Prehistoric Ages and Today’s Housing Designs

The Congress on Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017, 27 - 29 April 2016

Experimental Analysis of Hysteretic Load Behavior of Timber Framed Shear Walls with Openings

11th International Congress on Advances in Civil Engineering- ACE 2014, İstanbul, Turkey, 21 - 25 October 2014

Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağların Kullanımı Bir MYO Deneyimi

Akademik Bilişim Konferansı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Turkey, 28 - 30 January 2013, vol.2, pp.1000-1006

Web Content Management System of MODULARTE

New Approaches in Technology Training (MODULARTE) Leonardo da Vinci Pilot Project Valorisation Conference, Ankara, Turkey, 13 - 14 November 2007, vol.1, pp.99-116

An E learning Model for Industrial Design Projects

3rd International Future Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: e-learning, İstanbul, Turkey, 10 May 2010 - 14 May 2007

Çevrimiçi Öğrenci Takip Sistemi

IETC-2007 International Educational Technology Conference, Cyprus (Kktc), 3 - 05 May 2007, vol.1, pp.340-345

The Program Design for Support to Education with Web Based Portfolio Management

International Conference on E-Portfolio Process in Vocational Education; Present and Future, Bucharest, Romania, 2 - 03 May 2007, vol.1, pp.137-143

E Graduate System For Students of Technology Education

International Conference on E-Portfolio Process in Vocational Education; Present and Future, Bucharest, Romania, 2 - 03 May 2007, vol.1, pp.93-98

Uzaktan Eğitim ile Desteklenen Geliştirilebilir Eğitim Programı Modeli

IV. International Educational Technology Conference, Magusa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2006, vol.1, pp.1557-1561

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretimin Teknoloji Süreçleri Üzerine Etkileri

IV. International Educational Technology Conference, Magusa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2006, vol.1, pp.1549-1555

Aydınlatma Faktörü Atölye Ortamları Açısından Önemi ve Standartların Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2005, vol.1, pp.602-609

Bilgisayar Kullanımında Ergonomi İş Güvenliği ve Sağlığı

I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2005, vol.1, pp.158-164

Ahşap Yapı Sektörü

1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Turkey, 10 - 12 March 2005, vol.3, pp.923-942

Ülkemiz Teknoloji Eğitiminde Sorunlar Çözüm Önerileri ve Yaparak Öğrenme Modeli Üzerine Bir Araştırma

IETC – 2004, IV. International Educational Technology Conference, Sakarya, Turkey, 24 - 26 November 2004, vol.1204

İlköğretim Teknoloji Eğitimi İş Eğitimi Programının Teknoloji Atölye Ortamları ve Materyaller Açısından Değerlendirilmesi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 16 September 2002 - 18 November 2004

Üniversite ile Mobilya Endüstrisi İşbirliği Arakesitinde CAD Eğitimi ve Kullanımı

1. Uluslar arası Yerel Yönetimler Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2003, vol.1, pp.244-251

Türkiye Mobilya Endüstrisinde Üniversite Sanayi İlişkileri

1. Uluslar arası Yerel Yönetimler Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 September - 12 April 2003, vol.1, pp.253-262

The Use and Importance of CAD in the Turkish Furniture Industry

5th European Academy of Design Conference, Barcelona, Spain, 28 - 30 April 2003

Türkiye Mobilya Endüstrisinde Üniversite Sanayi İlişkileri University Industry Relations in Turkey s Furniture Industry

1th International Municipalities University and Industrial Sector Cooperation Symposium, Ankara, 23 - 24 January 2003, pp.253-262

Books & Book Chapters

Sanayi 4.0 ve Sanal Gerçeklik

in: Sanayi 4.0 Teknolojik Alanları ve Uygulamaları / Kitapta Bölüm, Kerim Çetinkaya, Pınar Demircioğlu, Koray Özsoy, Burhan Duman, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.219-242, 2019

10. Bölüm: Masaüstü Yayıncılık

in: Eğitimciler İçin Bilişim Teknolojileri / Kitapta Bölüm, Selami Eryılmaz, Hüsayin Çakır, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.326-349, 2014

20. Bölüm: Eğitim Teknolojileri Alanında Yenilikler ve Fatih Projesi

in: Eğitimciler İçin Bilişim Teknolojileri / Kitapta Bölüm, Eryılmaz, Selami Çakır, Hüsyein, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.590-602, 2014

11. Bölüm: Multimedya ve Video Teknolojileri -

in: Eğitimciler İçin Bilişim Teknolojileri / Kitapta Bölüm, Eryılmaz, Selami: Çakır, Hüseyin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.364-380, 2014

İş Eğitimi Ders Kitabı (5. Sınıf)

Gendas Yayınları, İstanbul, 1998

İş Eğitimi Ders Kitabı (4. Sınıf)

Gendas Yayınları, İstanbul, 1998