Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÜRÜNLERİN ESTETİK BEĞENİ ODAKLI DEĞERLENDİRİLMESİNDE GÖZ İZLEME TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI- BİR ARAŞTIRMA ÖNERİSİ

UTAK 2020 4. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2020, vol.1, pp.467-479 Creative Commons License

Endüstriyel Tasarım Süreçlerinde Bulut Teknolojisi veİş Birliğine Yönelik Mevcut Durum Analizi

International Conference on Research in Natural and Engineering Sciences (ICRNES 2020), Konya, Turkey, 14 - 15 November 2020

SELECTION OF REINFORCED-GLUED LAMINATED TIMBER BEAMS ACCORDING TO BENDING STRENGTH-PRODUCTION COST DECISION CRITERIA

THE XXIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH FOR FURNITURE INDUSTRY, Ankara, Turkey, 19 - 20 September 2019, pp.19-33

Geleneksel Kızılcahamam- Çamlıdere Kırsal MimarisindeAhşap Malzeme Kullanımının İncelenmesi

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.213-225

TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARININ BÜTÜNLEMELERİNDE 3D BASKI TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

4th international congress on 3D printing, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.1, pp.1315-1327

Üretken Tasarım ve Üretken Tasarım Etkisinde Tasarımcı

4.th Internatıonal Congress On 3d Prıntıng (Addıtıve Manufacturıng) Technologıes And Dıgıtal Industry 2019, Antalya, Turkey, 11 April - 14 November 2019, pp.1303-1315

3 BOYUTLU BASKI TEKNOLOJİLERİNİN MİMARLIK VE İNŞAAT ALANINDA KULLANIMINDA MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

4th international congress on 3D printing, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.1, pp.1327-1336

SANAYİ 4.0 VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK - KULLANIM ALANLARI

4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2019, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

INVESTIGATION OF SPECIAL DESIGNS FOR ARTIFICIAL LIGHTING COMPONENTSON TRADITIONAL TURKISH HOUSE.

INTERNATIONAL CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE CONFERENCE 2019, Trabzon, Turkey, 17 - 20 April 2019, pp.676-686

3 Boyutlu Baskının Mobilya Sektöründe Ürün Tasarımındaki Kullanım İmkanlarının Araştırılması

3th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2018, 19 - 21 April 2018

Dijital Endüstri Çağında Ürün Tasarımcısı: Teknolojinin Etkisinin Bilgisayar Destekli Tasarım Araçları Üzerinden İncelenmes

3th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2018, 19 - 21 April 2018

Nesnelerin İnterneti: Tasarımında Yeni Ürün Paradigması Olarak Iot Ürünler

3th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2018, 19 - 21 April 2018

TECHNOLOGY AND DESIGN EFFECTS ON GAME CONSOLES

Second International Mediterranean Congress on Natural Sciences and Engineering by University of Donja Gorica, Podgorica, Montenegro, 26 - 29 June 2018, vol.2, pp.29-34 Creative Commons License

TASARIMA BİLGİ GİRİŞİNDE GÖZ İZLEME TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI: DURUM ÇALIŞMASI

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.262-283 Creative Commons License

Tasarım Eğitiminde Bilgisayar Teknolojilerinin Yeri Üzerine Eleştirel Yaklaşımlar

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018

Tasarıma Bilgi Girişinde Göz İzleme Teknolojisinin Kullanımı: Durum Çalışması

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018

Ağaç işleri endüstrisinde siparişe dayalı üretimden seri üretime geçiş; Tasarım etkisi

5. Uluslararası Mobilya Kongresi; Yenilikçi ve Gelecekçi Yaklaşımlar, Eskişehir, Turkey, 01 November 2018, no.1, pp.821-829 Creative Commons License

Determination of Bonding Strength of Laminated Wood Elements Supported with Various Materials

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.976

Ürün Tasarım Süreçlerinde 3 boyutlu baskı teknolojisi kullanımı üzerine keşfedici bir çalışma

International Symposium on 3d printing Technologies, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2017

The Case of Digital Design and Fabrication Lab in Product Design Education: GAZİ DLAB

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 3D PRINTING TECHNOLOGIES 3D-PTS2017, 3 - 04 April 2017, pp.135-143

Restoratıon Applıcatıons of Wooden Structures in Turkey

2nd International Furniture Congress, Muğla, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, pp.450-455

Association crafter approach with technology Customized product design with 3d printer

4th world conference on design, arts and education, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 26 - 28 June 2015, pp.584-594

The Place of Recreational UseAreas in Prehistoric Ages and Today’s Housing Designs

The Congress on Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017, 27 - 29 April 2016

Experimental Analysis of Hysteretic Load Behavior of Timber Framed Shear Walls with Openings

11th International Congress on Advances in Civil Engineering- ACE 2014, İstanbul, Turkey, 21 - 25 October 2014

Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağların Kullanımı Bir MYO Deneyimi

Akademik Bilişim Konferansı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Turkey, 28 - 30 January 2013, vol.2, pp.1000-1006

Web Content Management System of MODULARTE

New Approaches in Technology Training (MODULARTE) Leonardo da Vinci Pilot Project Valorisation Conference, Ankara, Turkey, 13 - 14 November 2007, vol.1, pp.99-116

An E learning Model for Industrial Design Projects

3rd International Future Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: e-learning, İstanbul, Turkey, 10 May 2010 - 14 May 2007

The Program Design for Support to Education with Web Based Portfolio Management

International Conference on E-Portfolio Process in Vocational Education; Present and Future, Bucharest, Romania, 2 - 03 May 2007, vol.1, pp.137-143

E Graduate System For Students of Technology Education

International Conference on E-Portfolio Process in Vocational Education; Present and Future, Bucharest, Romania, 2 - 03 May 2007, vol.1, pp.93-98

Çevrimiçi Öğrenci Takip Sistemi

IETC-2007 International Educational Technology Conference, Cyprus (Kktc), 3 - 05 May 2007, vol.1, pp.340-345

Uzaktan Eğitim ile Desteklenen Geliştirilebilir Eğitim Programı Modeli

IV. International Educational Technology Conference, Magusa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2006, vol.1, pp.1557-1561

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretimin Teknoloji Süreçleri Üzerine Etkileri

IV. International Educational Technology Conference, Magusa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2006, vol.1, pp.1549-1555

Bilgisayar Kullanımında Ergonomi İş Güvenliği ve Sağlığı

I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2005, vol.1, pp.158-164

Aydınlatma Faktörü Atölye Ortamları Açısından Önemi ve Standartların Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2005, vol.1, pp.602-609

Ahşap Yapı Sektörü

1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Turkey, 10 - 12 March 2005, vol.3, pp.923-942

Ülkemiz Teknoloji Eğitiminde Sorunlar Çözüm Önerileri ve Yaparak Öğrenme Modeli Üzerine Bir Araştırma

IETC – 2004, IV. International Educational Technology Conference, Sakarya, Turkey, 24 - 26 November 2004, vol.1204

Üniversite ile Mobilya Endüstrisi İşbirliği Arakesitinde CAD Eğitimi ve Kullanımı

1. Uluslar arası Yerel Yönetimler Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2003, vol.1, pp.244-251

Türkiye Mobilya Endüstrisinde Üniversite Sanayi İlişkileri

1. Uluslar arası Yerel Yönetimler Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 September - 12 April 2003, vol.1, pp.253-262

The Use and Importance of CAD in the Turkish Furniture Industry

5th European Academy of Design Conference, Barcelona, Spain, 28 - 30 April 2003

Türkiye Mobilya Endüstrisinde Üniversite Sanayi İlişkileri University Industry Relations in Turkey s Furniture Industry

1th International Municipalities University and Industrial Sector Cooperation Symposium, Ankara, 23 - 24 January 2003, pp.253-262

Books & Book Chapters

Sanayi 4.0 ve Sanal Gerçeklik

in: Sanayi 4.0 Teknolojik Alanları ve Uygulamaları / Kitapta Bölüm, Kerim Çetinkaya, Pınar Demircioğlu, Koray Özsoy, Burhan Duman, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.219-242, 2019

10. Bölüm: Masaüstü Yayıncılık

in: Eğitimciler İçin Bilişim Teknolojileri / Kitapta Bölüm, Selami Eryılmaz, Hüsayin Çakır, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.326-349, 2014

20. Bölüm: Eğitim Teknolojileri Alanında Yenilikler ve Fatih Projesi

in: Eğitimciler İçin Bilişim Teknolojileri / Kitapta Bölüm, Eryılmaz, Selami Çakır, Hüsyein, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.590-602, 2014

11. Bölüm: Multimedya ve Video Teknolojileri -

in: Eğitimciler İçin Bilişim Teknolojileri / Kitapta Bölüm, Eryılmaz, Selami: Çakır, Hüseyin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.364-380, 2014

İş Eğitimi Ders Kitabı (5. Sınıf)

Gendas Yayınları, İstanbul, 1998

İş Eğitimi Ders Kitabı (4. Sınıf)

Gendas Yayınları, İstanbul, 1998

Metrics

Publication

285

Citation (WoS)

98

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

111

H-Index (Scopus)

6

Citation (Scholar)

110

H-Index (Scholar)

7

Citiation (TrDizin)

20

H-Index (TrDizin)

3

Project

29

Intellectual Property

19

Thesis Advisory

21

Open Access

27
UN Sustainable Development Goals