Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Evaluation of morphometric analysis of flash flood potential of Eastern Mediterranean Basin using principle component analysis

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.36, no.3, pp.1670-1685, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Hydrologic Assessment Approach for River Bridges in Western Black Sea Basin, Turkey

JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, vol.34, no.1, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Pressure flow and weir scour beneath a bridge deck

CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol.46, no.6, pp.534-543, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Estimation of potential flash flood risk in a basin using morphometric parameters: A case study of Akcay Basin

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.33, no.4, pp.1321-1332, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Modelling of wind-induced currents in water basins

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT, vol.157, no.4, pp.197-210, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Three-dimensional numerical modelling of wind-driven circulation in a homogeneous lake

ADVANCES IN WATER RESOURCES, vol.27, no.12, pp.1167-1178, 2004 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Three-dimensional numerical modelling of free surface flows with non-hydrostatic pressure

INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS, vol.40, no.9, pp.1145-1162, 2002 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Baraj Yıkılması Taşkın Dalgası Yayılımınım 1-Boyutlu Sayısal Simülasyonlarla İncelenmesi: Rahmanlar Baraj Örneği

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.7, no.1, pp.97-111, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Estimation of Hydrologic Parameters of Kocanaz Watershed by a Hydrologic Model

International Journal Of Engineering Applied Sciences, vol.9, no.4, pp.42-50, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Flooding and Its Effects on River Bridges in Western Black Sea Region

Disaster Science and Engineering, vol.2, no.1, pp.29-35, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

ABRASION EFFECT OF FLOW ON PIPES

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, vol.7, no.1, pp.9-24, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

INVESTIGATION OF BEHAVIOR AND TRANSPORT OF HEAVY METALS BY NUMERICAL MODELLING

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, vol.6, no.4, pp.68-83, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Numerical study of wind induced Currents in Enclosed Homogeneous Water Bodies

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, vol.28, no.3, pp.207-221, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DRAINAGE NETWORK ON HYDROLOGIC MODEL RESULTS

MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-IX, Bursa, Turkey, 8 - 10 November 2019

EVALUATION OF SUB-BASINS OF KOZCAĞIZ BASIN ACCORDING TO THEIR FLASH FLOOD POTENTIAL

MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-IX, Bursa, Turkey, 8 - 10 November 2019

Investigation of the Effect of Number of Sub-basins on the Results of Hydrologic Model

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, Karabük, Turkey, 25 - 27 September 2019

Experimental Investigation of Bed Scour Beneath A Skewed Bridge Under Weir Type of Flow Condition

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, Karabük, Turkey, 25 - 27 September 2019

Comparison of Clark and Nash Based Instantaneous Unit Hydrograph Methods

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, Karabük, Turkey, 20 - 25 September 2019

Estimation of Flash Flood Potential of Gökırmak Basin Using Morphometric Parameters

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, Karabük, Turkey, 25 - 27 September 2019

Akarsu Köprülerinde Oyulma Riski Analizi: Bartın III Köprüsü Örneği

International Engineering and Technology Symposium, Batman, Turkey, 3 - 05 May 2018

Verevli Akarsu Köprülerinde Taban Oyulmalarının İncelenmesi

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018

A CASE STUDY FOR DETERMINATION OF HYDROLOGICAL PARAMETERS IN HEC HMS IN COMPUTING DIRECT RUNOFF

12th INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2016

TAŞKINLAR VE AKARSU KÖPRÜLERİNE ETKİLERİ

Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu 2016, Karabük, Turkey, 2 - 04 March 2016, pp.525-530

AKARSU KÖPRÜLERİNDE GÖZLE MUAYENE VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

4. SU YAPILARI SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 19 - 21 November 2015, pp.205-214

Wind induced Circulation in Rectangular Basins

5th international Conference on Hydroinformatics - Cardiff, Cardiff, United Kingdom, 1 - 05 July 2002

Taşkın yataklı bitki örtüsü içermeyen kanallarda debi hesabı

Türkiye İnşaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 October 1997, pp.675-678 Sustainable Development

Bilesik kanallarda etkilesimi de icerecek sekilde Darcy Weissbach esitligi ile debi hesabi

insaat Muhendisliginde Bilgisayar Kullanimi V. Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 June 1996

Alman Normu DIN 19700 Kisim 12 dogrultudunda taskin oteleme reservuarlarimn hidrolojik ve hidrolik boyutlandmlmasi

Turkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birligi ve Turkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algilama Birligi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 05 May 1995, vol.2, pp.603-616