Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DRAINAGE NETWORK ON HYDROLOGIC MODEL RESULTS

MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-IX, Bursa, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

EVALUATION OF SUB-BASINS OF KOZCAĞIZ BASIN ACCORDING TO THEIR FLASH FLOOD POTENTIAL

MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-IX, Bursa, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

Investigation of the Effect of Number of Sub-basins on the Results of Hydrologic Model

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019

Experimental Investigation of Bed Scour Beneath A Skewed Bridge Under Weir Type of Flow Condition

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019

Comparison of Clark and Nash Based Instantaneous Unit Hydrograph Methods

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, Karabük, Türkiye, 20 - 25 Eylül 2019

Estimation of Flash Flood Potential of Gökırmak Basin Using Morphometric Parameters

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019

Akarsu Köprülerinde Oyulma Riski Analizi: Bartın III Köprüsü Örneği

International Engineering and Technology Symposium, Batman, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Verevli Akarsu Köprülerinde Taban Oyulmalarının İncelenmesi

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018

A CASE STUDY FOR DETERMINATION OF HYDROLOGICAL PARAMETERS IN HEC HMS IN COMPUTING DIRECT RUNOFF

12th INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016

Estimation of rainfall runoff relation using HEC HMS for a basin in Turkey

4th IAHR Europe Congress, Liege, Belçika, 27 - 29 Temmuz 2016, ss.411-415

TAŞKINLAR VE AKARSU KÖPRÜLERİNE ETKİLERİ

Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu 2016, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Mart 2016, ss.525-530

AKARSU KÖPRÜLERİNDE GÖZLE MUAYENE VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

4. SU YAPILARI SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2015, ss.205-214

Wind induced Circulation in Rectangular Basins

5th international Conference on Hydroinformatics - Cardiff, Cardiff, İngiltere, 1 - 05 Temmuz 2002

Taşkın yataklı bitki örtüsü içermeyen kanallarda debi hesabı

Türkiye İnşaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Ekim 1997, ss.675-678

Bilesik kanallarda etkilesimi de icerecek sekilde Darcy Weissbach esitligi ile debi hesabi

insaat Muhendisliginde Bilgisayar Kullanimi V. Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Haziran 1996

Alman Normu DIN 19700 Kisim 12 dogrultudunda taskin oteleme reservuarlarimn hidrolojik ve hidrolik boyutlandmlmasi

Turkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birligi ve Turkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algilama Birligi Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 1995, cilt.2, ss.603-616