Prof.

BAHTİYAR BAKIR


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü

Patoloji Laboratuvar Teknbikleri Pr.

Education Information

1987 - 1992

1987 - 1992

Doctorate

Istanbul University, Health Sciences Institute, Cerrahi (Dr) (Veteriner), Turkey

1981 - 1986

1981 - 1986

Undergraduate

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

1992

1992

Doctorate

Sivas-Kangal köpeklerinde kalça ekleminin displazi açısından klinik ve radyolojik değerlendirilmesi

Istanbul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi (Dr) (Veteriner)

Research Areas

Veterinary Surgery

Academic Titles / Tasks

2009 - Continues

2009 - Continues

Professor

Gazi University, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikleri Bölümü

Managerial Experience

2012 - Continues

2012 - Continues

Director of Vocational School

Gazi University, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Mesleki Uygulama

Associate Degree

Associate Degree

Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji

Associate Degree

Associate Degree

Tıbbi Terminoloji II

Associate Degree

Associate Degree

Tıbbi Terminoloji I

Associate Degree

Associate Degree

Tıbbi Terminoloji

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2011

2011

A serological investigation of pestiviruses in sheep in eastern border of Turkey

TÜTÜNCÜ M., Düz E., Karaca M., Akkan H. A. , KELEŞ İ., BAKIR B. , et al.

TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION, vol.43, no.8, pp.1467-1469, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2009

2009

Anti-Inflammatory Activities of Diethyl-Ether Extracts of Helichrysum plicatum DC. and Tanacetum balsamita L. in Rats

Karaca M., Ozbek H., Akkan H. A. , Tutuncu M., Özgökçe F., Him A., et al.

ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.4, no.6, pp.320-325, 2009 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

2009

2009

Extremity Problems in Ostrich Chicks and Their Treatment

Aslan L., Gençcelep M., Karasu A., Düz E., Alkan İ., Bakir B.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, no.5, pp.903-906, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2009

2009

Investigation of the Seroprevalance of Maedi-Visna in the Region of Van Using Elisa and Histopathological Findings

Akkan H. A. , Karaca M., Tutuncu M., KELEŞ İ., Ilhan F., Cetin Y., et al.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, no.8, pp.1495-1498, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2008

2008

Comparison of fibrin glue and suture in the healing of teat incisions in lactating goats

ALAN M., Yener Z., Tasal I., Bakir B.

DEUTSCHE TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT, vol.115, no.5, pp.198-202, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2005

2005

Subclinical laminitis in dairy cattle: 205 selected cases

Belge A., Bakir B. , Gonenci R., Ormanci S.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.29, no.1, pp.9-15, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2002

2002

A technique of duodenal cannulation in sheep

Belge A., Bakir B. , Ozcelik A.

SMALL RUMINANT RESEARCH, vol.44, no.2, pp.167-171, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

COVID-19 PANDEMİSİ VE EŞ NUFUSLU ÜLKELERİN DURUM KIYASLAMASI

Ertit Taştan B. , Beyzi E. , Bakır B.

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.24-32, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

Spor Masajı

GÜRKAN A. C. , DALBUDAK İ., BAKIR B. , DİNÇ A., Ali G. K.

Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.24-28, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

SİGARA BAĞIMLISI KİŞİLERDE KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkmen L. , Bali E. B. , Bakır B. , Cihan P.

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-7, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Yaşlı istismarı ve İhmali

Arpaci F. , Bakır B.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergiai, vol.21, no.3, pp.691-703, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Radiological and BiocemicalDiagnosis of Skeletal Developmental Disorders Due to Growth in Van Cats

YURDAKUL İ., BAKIR B.

Van Veterinary Journal, vol.28, no.3, pp.131-136, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

SaĞLIK TEKNİKERLERİ ADAYALRINDA STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON KONUSUNDAKİ FARKINDALIKALRININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKMEN L. , BALİ E. B. , BAKIR B.

adnan menderes üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, vol.1, no.2, pp.53-60, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Sağlık Teknikeri Adaylarının El Hijyeni (Rutin/El Yıkama) ile İlgili Bilgi, Davranış ve Tutumların Değerlendirilmesi

TÜRKMEN L. , BAKIR B.

GÜMÜŞHANE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.6, no.3, pp.122-127, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Sağlık teknikeri adaylarının sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusundaki farkındalıklarının değerlendirilmesi

TÜRKMEN L. , BALİ E. B. , üstün d., BAKIR B.

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Van İli Gevaş Yöresinde Sokak Köpeği Saldırısına Uğrayan Kuzularda Oluşan Isırık Yaralarının Sağaltımı

DÜZ E., SAĞLAM K., BAKIR B. , TAŞ A., YÜKSEK N., Tanritanir P.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, vol.1, no.1, pp.1-5, 2013 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Yara ve Yara İyileşmesi

KARASU A., BAKIR B.

Vet. Cer. Derg., 2008 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Veteriner Cerrahide Kullanılan Dikiş Materyalleri

KARASU A., BAKIR B.

Y.Y.Ü Vet Fak. Derg, 2006 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Köpeklerde kimyasal kastrasyon YYÜ

BAKIR B. , GÜLYÜZ F., KARACA F., YÜKSEL H., ŞAHİN A., USLU B.

Sağl. Bil. Derg., 2002 (Other Refereed National Journals)

2001

2001

Enterotomilerde Doku Yapıştırıcı Fibrin Glue Kullanımı

BELGE A., ATASOY N., BAKIR B. , GENÇCELEP M., GÜLBAHAR Y.

Y.Y.ÜSağlık Bilimleri Dergisi,, 2001 (Other Refereed National Journals)

2001

2001

Holştayn Irkı Bir Düvede Vaginal Fibropapillom Olgusu

TAŞAL İ., ATASOY N., BAKIR B. , YÜKSEL H.

Veteriner Cerrahi Dergisi., 2001 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Termal yanıklara klinik yaklaşım

BAKIR B. , SAĞLAM K.

Y.Y.Ü sağ. Bilim. Derg,, 1999 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Parafimozisli İki Boğada Yapılan Penis Amputasyonu

GENÇCELEP M., BAKIR B. , YİĞİT M.

Y.Y.ÜVet. Fak. Derg, 1999 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Köpeklerin Termal Yanıklarında AntioksidanlarınYara İyileşmesi Üzerine Etkileri

SAĞLAM K., BAKIR B.

Y.Y.ÜSağlık Bilimleri Dergisi., 1999 (Other Refereed National Journals)

1998

1998

Blood and Tıssue Findings in the Diagnosis of Mesenteric Ischeamia: An Experimental Study

AYDIN M., GÜLER O., BAKIR B. , UĞRAŞ N. S. , ŞEKEROĞLU M. R.

Clin Chem Lab. Med, vol.36, no.2, pp.93-98, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

1998

1998

Bir Van Kedisinin Kalça Ekleminde Rastlanan Pseudoartrosis olgusu

YİĞİT F., ATASOY N., BELGE A., BAKIR B.

Veteriner Cerrahi Dergisi, 1998 (Other Refereed National Journals)

1997

1997

Van Kedilerinde Kalça Eklemi Displazisi

BAKIR B. , YİĞİT M., BELGE A., ATASOY N., ALKAN İ.

Y.Y.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi., 1997 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

Buzağılarda Göbek Lezyonları

BELGE A., BAKIR B. , ATASOY N., ALKAN İ.

Y.Y.ÜVeteriner Fakültesi Dergisi, 1996 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

Piyetende Kan Kalsiyum Ca Fosfor P ve Çinko Zn Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

BELGE A., BAKIR B. , BİLDİK A., YUR F.

Veteriner Cerrahi Dergisi, 1996 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

Tavşanlarda Üçüncü Derece Yanıklarda Heparinin Etkisi

BAKIR B. , DİLEK O., DİLEK F., BELGE F., BERKTAŞ M., GÖNENCİ R.

Veteriner Cerrahi Dergisi,, 1996 (Other Refereed National Journals)

1995

1995

Kıkırdak Greflerinde Kullanılan Ezme ve Çizme Yönteminin Klinik Önemi C Ü

KIRIŞ M., ALKAN İ., UĞRAŞ S., BAKIR B. , ARSLAN L., ŞINDAK N., et al.

Tıp Fakültesi Dergisi, 1995 (Other Refereed National Journals)

1995

1995

İki akkaraman kuzuda meningoensefalosel olgusu Yüzüncü Yıl Üniversitesi

ALKAN İ., BAKIR B. , DİLEK F., BELGE A.

Sağlık Bilimleri Dergisi., 1995 (Other Refereed National Journals)

1995

1995

Van kedilerinde high rise sendromu Yüzüncü Yıl Üniversitesi

AĞAOĞLU Z., AKGÜL Y., ALKAN İ., BAKIR B. , CEYLAN E.

Sağlık Bilimleri Dergisi,, 1995 (Other Refereed National Journals)

1995

1995

Yara Sağaltımında Heterolog Kollegen Spongenin Etkisi

BAKIR B. , BELGE F., DİLEK F., BİLDİK A., ALKAN İ.

Y.Y.ÜSağlık Bilimleri Dergisi, 1995 (Other Refereed National Journals)

1995

1995

Van ve Yöresinde Koç Orşitleri Üzerinde Çalışmalar

BAKIR B. , GÜLYÜZ F., BOYNUKARA B., ALKAN İ.

Y.Y.ÜSağlık Bilimleri Dergisi, 1995 (Other Refereed National Journals)

1994

1994

Sığır Ayak Hastalıklarında Lokal Oxytetracycline Primamycine LA Pfizer Uygulamaları

ALKAN İ., BAKIR B. , BELGE A., GENÇCELEP M.

Y.Y.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi., 1994 (Other Refereed National Journals)

1994

1994

İnce Barsak Anastomozlarında Serosubmukozal Sütur Tekniğinin Yeri

BAKIR B. , ALKAN İ., DİLEK F., SAĞLAM K.

Y.Y.Ü Veteriner Fakültesi Dergisi., 1994 (Other Refereed National Journals)

1994

1994

Köpeklerde Kalça Displazisinin Akupunkturla Tedavisi Veteriner Cerrahi Dergisi 1 1 21 25

GÜLANBER E., ACAR S., BAKIR B.

Veteriner Cerrahi Dergisi., 1994 (Refereed Journals of Other Institutions)

1994

1994

Melez bir inekte interkostal fıtık olgusu

ALKAN İ., AKGÜL Y., GENÇCELEP M., BAKIR B.

Y.Y.ÜVet. Fak. Derg, vol.5, pp.43-48, 1994 (Other Refereed National Journals)

1994

1994

Bir simental inekte parmak amputasyonuna ilişkin klinik gözlem

ALKAN İ., BAKIR B. , BELGE A., YÜREKLİTÜRK O.

Y.Y.Ü Vet. fak. Derg., 1994 (Refereed Journals of Other Institutions)

1994

1994

Kanatlılarda Cerrahi Yöntemle Cinsiyet Tayini

ÖZER K., BAKIR B. , DÜZGÜN O., ARSLAN M.

Y.Y.ÜVeteriner Fakültesi Dergisi., 1994 (Other Refereed National Journals)

1993

1993

Köpeklerde Diazepam ve Ketaminle Genel Anestezi U Ü Veteriner Fakültesi Dergisi 12 3 92 97

ARIKAN N., PERK E., BAKIR B.

Veteriner Fakültesi Dergisi., 1993 (Other Refereed National Journals)

1993

1993

Tümörlerde metastaz olgularında sağaltım yöntemleri

ÖZER K., BAKIR B.

Hayvancılık Araştırma Dergisi,, 1993 (Other Refereed National Journals)

1993

1993

Köpeklerde kalça eklemi displazisinin insidansı

BAKIR B. , ALKAN İ.

Y.Y.ÜVet. Fak. Derg., 1993 (Other Refereed National Journals)

1991

1991

Radyoterapi

ÖZER K., BELGE A., BAKIR B.

Y.Y.ÜVet. Fak. Derg., 1991 (Other Refereed National Journals)

1991

1991

Köpeklerde Karaciğer ve Dalak Cerrahisinde Fibrin Yapıştırıcı Kullanımı

BAKIR B. , GENÇCELEP M., GÜLER O., DİLEK F.

Y.Y.ÜVeteriner Fakültesi Dergisi, 1991 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Ambulans Servisi Çalışanlarının Bağışıklama Hakkındaki Bilgi ve Tutumları

TÜRKMEN L. , ÇELEBİ İ. , BAKIR B.

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 09 February 2019

2018

2018

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B İle İlgili Bilgi ve Tutumları

BAKIR B. , TÜRKMEN L.

International Conference on Multidisciplinary Sciences, İstanbul, Turkey, 15 - 17 December 2018, vol.1, pp.162-168 Sustainable Development

2017

2017

TÜRKİYE’DE UYGULANAN SPOR MASAJI TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

GÜRKAN A. C. , DALBUDAK İ., YİĞİT Ş., KAYA M. , BAKIR B.

IIl. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPO2YUMU (TURKCESS 2017), Üsküp, Macedonia, 6 - 09 July 2017, pp.148

2017

2017

SİGARA BAĞIMLISI KİŞİLERDE KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH)FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKMEN L. , BALİ E. B. , BAKIR B.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

2017

2017

SAĞLIK TEKNİKERİ ADAYLARININ STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON KONUSUNDAKİ BİLGİ,TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKMEN L. , BALİ E. B. , BAKIR B. , Üstün D.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 29 June - 01 July 2017, vol.1, pp.993

2017

2017

Sigara Bağımlısı Kişilerde Kronik Obstruktif Akciğer (KOAH) Hastalığı Farkındalığının Değerlendirilmesi

TÜRKMEN L. , BALİ E. B. , cihan p., BAKIR B.

I. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

2017

2017

Comparison of Sports Massage Techniques Applied in Turkey

GÜRKAN A. C. , DALBUDAK İ., YİĞİT Ş., KAYA M. , BAKIR B.

ııı. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 6 - 09 July 2017

2010

2010

Ruminantlarda Konjenital Anorektal Anomali Olgularının Değerlendirilmesi

BAKIR B.

XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi., Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2010

1998

1998

Laparascopic Treatment of İnguinal Hernias Effects on Fertility and Testicular Histology

DİLEK F. H. , ODABAŞ Ö., BAKIR B. , DİLEK O. N. , GENÇCELEP M., Karahan S., et al.

Surgical Endoscopy Ultrasound and Interventional Techniques, Turkey, 01 January 1998

1995

1995

Hypertophic Osteodystrophy in the Dog

ÖZER K., YÜCEL R., BAKIR B. , Altunatmaz K.

World Veterinary Congrees, Japan, 1 - 02 January 1995

1994

1994

Kanatlılarda cerrahi yöntemle cinsiyet tayini

BAKIR B.

4. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Turkey, 08 May 1994

1994

1994

Köpeklerde kalça displazisinin akupunkturla tedavisi

BAKIR B. , GÜLANBER E., ACAR S.

4. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Turkey, 08 May 1994

1992

1992

Köpeklerde Hipertrofik Osteodistrofi

BAKIR B. , ÖZER K., BELGE A., YÜCEL R., YEŞİLDERE T., ACAR S.

Tebliğler, 45-47. Vet. Fak. İstanbul., Turkey, 08 January 1992

Books & Book Chapters

2020

2020

Oral ve dental anatomi

Kayıkcı C., Karasu A., Bakır B.

in: Kedi ve Köpeklerde Ağız ve Diş Hastalıkları, Gençcelep M., Editor, Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri, Ankara, pp.1-6, 2020 Creative Commons License

2010

2010

Veteriner Anesteziyoloji ve Reanimasyon

BELGE A., BAKIR B.

YYÜ. Veteriner Fakültesi Yayınları, 2010

Supported Projects

Scientific Refereeing

March 2021

March 2021

VAN VETERİNARY JOURNAL

National Scientific Refreed JournalCitations

Total Citations (WOS): 40

h-index (WOS): 4