Prof. BAHTİYAR BAKIR


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü

Patoloji Laboratuvar Teknbikleri Pr.


Research Areas: Veterinary Surgery


Names in Publications: Bakir Bahtiyar, Bakir B., Bakir B

Metrics

Publication

101

Citation (WoS)

40

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

56

H-Index (Scopus)

5

Citation (Scholar)

10

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

46

H-Index (TrDizin)

2

Project

14

Thesis Advisory

7

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1987 - 1992

1987 - 1992

Doctorate

Istanbul University, Health Sciences Institute, Cerrahi (Dr) (Veteriner), Turkey

1981 - 1986

1981 - 1986

Undergraduate

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

1992

1992

Doctorate

Sivas-Kangal köpeklerinde kalça ekleminin displazi açısından klinik ve radyolojik değerlendirilmesi

Istanbul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi (Dr) (Veteriner)

Research Areas

Veterinary Surgery

Academic Titles / Tasks

2009 - Continues

2009 - Continues

Professor

Gazi University, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü

Non Academic Experience

2009 - Continues

2009 - Continues

Öğretim Üyesi

Gazi Üniversitesi SHMYO

2003 - 2009

2003 - 2009

Öğretim Üyesi

Yüzüncüyıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

1997 - 2003

1997 - 2003

Öğretim Üyesi

Yüzüncüyıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

1993 - 1997

1993 - 1997

Öğretim Üyesi

Yüzüncüyıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

1987 - 1993

1987 - 1993

Araştırma Görevlisi

Yüzüncüyıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Mesleki Uygulama

Associate Degree

Associate Degree

Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji

Associate Degree

Associate Degree

Tıbbi Terminoloji II

Associate Degree

Associate Degree

Tıbbi Terminoloji I

Associate Degree

Associate Degree

Tıbbi Terminoloji

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Yaşlı istismarı ve İhmali

Arpaci F., Bakır B.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergiai , vol.21, no.3, pp.691-703, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Yara ve Yara İyileşmesi

KARASU A., BAKIR B.

Vet. Cer. Derg. , 2008 (Peer-Reviewed Journal)

1991

1991

Radyoterapi

ÖZER K., BELGE A., BAKIR B.

Y.Y.ÜVet. Fak. Derg. , 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Bor Gideriminde Scenedesmus sp. Kullanılarak İki Farklı Besiyerinin Kıyaslanması ve Borun Hücresel Etkileri

Ertit Taştan B., Bakır B., Dönmez G.

10. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 December 2021, pp.21

2019

2019

Ambulans Servisi Çalışanlarının Bağışıklama Hakkındaki Bilgi ve Tutumları

TÜRKMEN L., ÇELEBİ İ., BAKIR B.

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 09 February 2019

2018

2018

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B İle İlgili Bilgi ve Tutumları

BAKIR B., TÜRKMEN L.

International Conference on Multidisciplinary Sciences, İstanbul, Turkey, 15 - 16 December 2018, vol.1, pp.162-168 Sustainable Development

2017

2017

TÜRKİYE’DE UYGULANAN SPOR MASAJI TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

GÜRKAN A. C., DALBUDAK İ., YİĞİT Ş., KAYA M., BAKIR B.

IIl. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPO2YUMU (TURKCESS 2017), Üsküp, Macedonia, 6 - 09 July 2017, pp.148

2017

2017

SİGARA BAĞIMLISI KİŞİLERDE KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH)FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKMEN L., BALİ E. B., BAKIR B.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

2017

2017

SAĞLIK TEKNİKERİ ADAYLARININ STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON KONUSUNDAKİ BİLGİ,TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKMEN L., BALİ E. B., BAKIR B., Üstün D.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 29 June - 01 July 2017, vol.1, pp.993

2017

2017

Sigara Bağımlısı Kişilerde Kronik Obstruktif Akciğer (KOAH) Hastalığı Farkındalığının Değerlendirilmesi

TÜRKMEN L., BALİ E. B., cihan p., BAKIR B.

I. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

2017

2017

Comparison of Sports Massage Techniques Applied in Turkey

GÜRKAN A. C., DALBUDAK İ., YİĞİT Ş., KAYA M., BAKIR B.

ııı. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 6 - 09 July 2017

2017

2017

SPOR MASAJI

GÜRKAN A. C., DALBUDAK İ., YİĞİT Ş., BAKIR B.

4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ, TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017, pp.91

2010

2010

Ruminantlarda Konjenital Anorektal Anomali Olgularının Değerlendirilmesi

BAKIR B.

XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi., Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2010

1995

1995

Hypertophic Osteodystrophy in the Dog

ÖZER K., YÜCEL R., BAKIR B., Altunatmaz K.

World Veterinary Congrees, Japan, 1 - 02 January 1995

1994

1994

Köpeklerde kalça displazisinin akupunkturla tedavisi

BAKIR B., GÜLANBER E., ACAR S.

4. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Turkey, 08 May 1994

1994

1994

Kanatlılarda cerrahi yöntemle cinsiyet tayini

BAKIR B.

4. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Turkey, 08 May 1994

1992

1992

Köpeklerde Hipertrofik Osteodistrofi

BAKIR B., ÖZER K., BELGE A., YÜCEL R., YEŞİLDERE T., ACAR S.

Tebliğler, 45-47. Vet. Fak. İstanbul., Turkey, 08 January 1992

Books & Book Chapters

2020

2020

Oral ve dental anatomi

Kayıkcı C., Karasu A., Bakır B.

in: Kedi ve Köpeklerde Ağız ve Diş Hastalıkları, Gençcelep M., Editor, Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri, Ankara, pp.1-6, 2020 Creative Commons License

2010

2010

Veteriner Anesteziyoloji ve Reanimasyon

BELGE A., BAKIR B.

YYÜ. Veteriner Fakültesi Yayınları, 2010

Supported Projects

2002 - 2005

2002 - 2005

Van Kedilerinde Büyümeye Bağlı İskelet Gelişim Bozukluklarının Radyolojik Ve Biyokimyasal Tanısı

Project Supported by Higher Education Institutions

Bakır B. (Executive)

Scientific Refereeing

March 2021

March 2021

VAN VETERİNARY JOURNAL

National Scientific Refreed JournalCitations

Total Citations (SCOPUS): 56

h-index (SCOPUS): 5

Jury Memberships

July-2022

July 2022

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment Academic Staff - Gazi Üniversitesi

June-2022

June 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Gazi Üniversitesi

June-2022

June 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Gazi Üniversitesi

February-2022

February 2022

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment Academic Staff - Gazi Üniversitesi