Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Augmented Reality on Elementary School Students' Spatial Ability and Academic Achievement

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.42, sa.191, ss.31-51, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Measuring Disorientation Based on the Needleman-Wunsch Algorithm

INTERNATIONAL REVIEW OF RESEARCH IN OPEN AND DISTRIBUTED LEARNING, cilt.16, sa.2, ss.188-205, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Board's IQ: What makes a board smart?

COMPUTERS & EDUCATION, cilt.53, ss.368-374, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of individual differences on learner's navigation in a courseware

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.7, sa.2, ss.32-40, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3B Tasarım Uygulamalarının Uzamsal Beceriye Etkisi: Hackidhon Örneği

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.1, ss.341-371, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sosyal Medya Kullanımı ile Serbest Zaman Tatmini Arasındaki İlişki

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.826-839, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Karşı Tutumlarının ve Güdülenme Durumlarının Belirlenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.18, sa.2, ss.435-448, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sokratik Diyalogdan Günümüze Yansıtma ve Yansıtıcı Sorular

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.122-142, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Who need to have the ability to monitor learning Human or system

International Journal of Research in Social Sciences, cilt.3, sa.4, ss.14-17, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Eğitiminde Örnek Olay Yöntemi

University of Gaziantep Journal of Social Sciences, cilt.9, sa.2, ss.253-277, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması

6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2018), Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması

6th Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2018), Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Eğitsel Robotik Uygulamaların 21.yy Becerilerine Etkisi

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.335-336

E-portfolyoların Öğrenenlerin Bilişötesi Farkındalık Durumlarına Etkisi

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.332-333

Öğrencilerin yansıtma raporlarına ilişkin öz, akran ve öğretim elemanı değerlendirmeleri.

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.332-333

Farklı Başarı Yönelimlerine Sahip Öğretmen Adaylarının Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarının İncelenmesi

International Child and Information Safety Congress “Digital Games”, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.65-66

3B Tasarım Uygulamalarının Uzamsal Beceriye Etkisi: Hackidhon Örneği

International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017), İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.38

Facebook Yoğunluğunun Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.178

Öğrencilerin Serbest Zamana Yönelik Tatmin Düzeyleri İle Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişki

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017

E Portfolyonun Eğitim Ortamlarına Entegrasyonu Mahara

Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2016

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI GEOMETRİ ÖRNEĞİ

International Educational Technology Conference, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015, ss.102-115

İlköğretim Okullarında Kullanılan Bilişim Materyallerinin İncelenmesi

International Educational Technology Conference, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, cilt.2, ss.765-768

A Web-Based Learning System: Supporting Students’ Metacognition by Reflective Prompts

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, Vancouver, Kanada, 26 - 30 Ekim 2009, cilt.1, ss.3435-3441

Öğretmen Eğitiminde Örnek Olay Yöntemi

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009

Uyarlanabilir Web Temelli Bir Öğrenme Ortamının Tasarlanması ve Geliştirilmesi: Örnek Bir Uygulama

International Conference on Educational Sciences (ICES’08), Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 25 Haziran 2008, ss.1727-1733

Gezinme Adaptasyonu: Neden ve Nasıl?

International Educational Technology Conference (IETC2008), Eskişehir, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2008, ss.1130-1134

Kitap & Kitap Bölümleri

How can Web 2.0 technologies provide innovative and effective learning opportunities?

Computers and Education Volume 1, Abramovich S., Editör, Nova Science Publishers, Alabama, ss.121-133, 2012

Yazılım Geliştirme Araçları.

İnternet Temelli Eğitim, Halil İbrahim Yalın, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.195-227, 2008