Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of rheological and mechanical properties of kaolin-clay modified bitumen

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.35, sa.3, ss.1409-1419, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Rheological Properties and Performance Evaluation of Phenol Formaldehyde Modified Bitumen

JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, cilt.26, sa.6, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

IMPROVEMENT OF PROPERTIES OF BITUMEN BY ORGANIC-BASED MAGNESIUM ADDITIVE

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.28, sa.2, ss.257-264, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Improvement of hot mix asphalt performance in cold regions by organic-based synthetic compounds

COLD REGIONS SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.85, ss.250-255, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

IMPROVEMENT OF BITUMEN AND BITUMINIOUS MIXTURES PERFORMANCE PROPERTIES WITH ORGANIC BASED ZINCPHOSPHATE COMPOUND

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.27, sa.2, ss.459-466, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Improvement of bitumen and bituminous mixtures performances by triethylene glycol based synthetic polyboron

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.25, sa.10, ss.3863-3868, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE EFFECT OF POLYTETRAFLUOROETHYLENE ON THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF BITUMEN

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.26, sa.3, ss.623-630, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Improvement of bitumen performance with epoxy resin

FUEL, cilt.88, sa.7, ss.1324-1328, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KARAYOLLARININ TÜRKİYE’DE GENEL DURUMUNUNARAŞTIRILMASI İLE YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE GELECEKSTRATEJİLERİNE DAİR TAVSİYELER

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.128-146, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Çevrelerinde Trafik Güvenliği

Yapı Dünyası Dergisi, sa.177, ss.41-48, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara için Bir Sinyal Zamanlaması Modeli: Besevler Kavsagı Örnegi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.49-57, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara İçin Bir Sinyal Zamanlaması Modeli Beşevler Kavşağı Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.49-57, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Ulaşımda Talebe Bağlı Servis Sistemi Bir Bilgi Sistemi Kurgusu

Engineering Science and Technology, an International Journal of Karabuk University, cilt.10, sa.4, ss.239-248, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Dönel Kavşakların Kapasite ve Güvenlik Yönünden İncelenmesi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.22, sa.4, ss.917-927, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Araç Muayene Sistemi

Yapı Dünyası Dergisi, sa.133, ss.43-53, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi, cilt.1, sa.3, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trafik güvenliği ve aşırı hız

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.699-702, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karayolu Esnek Üstyapı Tasarımında Yeni Bir Yöntem Yüksek Performanslı Asfalt Kaplama

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.19, sa.2, ss.185-195, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANKARA’DA RAYLI ULAŞIM

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., cilt.18, sa.1, ss.125-144, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’xxde hava ulaşımına genel bir bakış

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.923-931, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A RESEARCH ON RHEOLOGICAL PROPERTIES OF BITUMEN MODIFIED BY MOLASSES-BASED FLY ASH COMPOUND

International Conference on Advances and Innovations in Engineering, 10 - 12 Mayıs 2017

Okul Çevrelerinde Trafik Güvenliği

1.Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2010

EFFECTS OF DIATOMITE ON PHYSICAL PROPERTIES OF ASPHALT CEMENT AND STABILITY AND MODULUS OF ELASTICITY OF HOT-MIX BITUMINOUS LAB...

PROCEEDINGS OF THE 3RD EURASPHALT AND EUROBITUME CONGRESS HELD VIENNA, MAY 2004, 12 - 14 Aralık 2004, cilt.1, ss.770-778

Raylı sistemlerde verimliliğin arttırılması için yapılması gerekli düzenlemeler

Trafik ve yol güvenliği 2. uluslararası kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ocak 2004, cilt.1, ss.279-292

Trafik denetimlerinde taşınabilir bilgi teknolojilerinin kullanımı ve trafik bilgi sistemi

Trafik ve yol güvenliği 2. uluslararası kongresi, Ankara, Türkiye, 19 Ocak - 21 Nisan 2004, cilt.1, ss.9-21

Ankara’xxda meydana gelen yaya kazalarında uygun trafik denetim uygulamaları

1. international Traffic and road safety congress, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2002, cilt.1, ss.74-83

Ankarada yapılan ulaşım planlaması çalışmalarının raylı siatemler bazında değerlendirilmesi

1. international Traffic and road safety congress, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2002, cilt.1, ss.86-97