Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor Doç.Dr.

    Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Verdiği Dersler

  • Lisans ULAŞIM YAPILARI TASARIMI (ÖD)

  • Yüksek Lisans KARAYOLU DRENAJ YAPILARININ TASARIMI

  • Yüksek Lisans ULAŞIM KAZALARI II

  • Yüksek Lisans TRAFİK PLANLAMASI VE UYGULAMASI 2

  • Lisans ÖLÇME BİLGİSİ

  • Yüksek Lisans KARAYOLU ÜSTYAPI TASARIMI

  • Lisans ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ

Yönetilen Tezler