Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect of play-based educational programme on behavioral self-regulation skills of 48-60 month-old children

EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, vol.189, no.7, pp.1100-1113, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Meraklarına Yönelik Görüşleri

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.4, pp.44-56, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Çocukların Sebze ve Meyve Tüketim Durumu: Anne veÇocuk Görüşleri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.2, pp.681-701, 2019 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Öğretmenlik Uygulaması” Dersine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.3, pp.869-886, 2018 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Öğretmenlerin Çocuk Kitabı Seçiminde Kullandıkları Ölçütlerin Kıdem Durumuna Göre İncelenmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.21, no.3, pp.791-811, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Dönem Çocukları (36-72 ay) İçin Özbakım Becerileri Ölçeği- Öğretmen Formu’xxnun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuklar Ne Kadar Mutlu Bazı değişkenlere Göre Çocuklarda Mutluluğun Belirlenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.16-24, 2016 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği nin ÇODDÖ Türkçe ye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.702-718, 2016 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Büyük Ebeveyleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.707-726, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Büyük Ebeveynleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.707-726, 2016 (Other Refereed National Journals)

Davranış Düzenleme Becerileri Ölçme Aracı Baş Ayak Parmakları Dizler Omuzlar Bado Görevleri nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

ACED International Journal of Family, Child and Education., vol.7, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Mothers Attitude towards Adopting Preschool Children Eating Habits

Procedia -Social and Behavioral Sciences, vol.191, pp.651-656, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of home-based education program on six-year old children’xxs acquisition of scientific concept

International Journal of Human Sciences, vol.11, no.1, pp.1-19, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevreye Karşı Motivasyon Ölçeği nin Okul Öncesi Öğretmen Adayları Üzerinde Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., vol.2, no.1, pp.87-112, 2013 (Other Refereed National Journals)

Anne Ev Ziyareti Eğitim Programının Annelerin Tutumlarına ve Empatik Eğilimlerine Etkisi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.42, no.1, pp.421-433, 2009 (Other Refereed National Journals)

An affair analysis of mother’xxs attitudes and 9 years old offspring’ sibling relations

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.1, no.1, pp.872-876, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alt ve Üst Sosyo Ekonomik Düzeydeki 10 Yaş Çocuklarının Anne Tutumlarının İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi,, vol.15, no.1, pp.105-122, 2007 (Other Refereed National Journals)

Okulöncesi Eğitim Kurumlarındaki Artık Materyal Çalışmalarının İncelenmesi

Eğitim Araştırmaları Dergisi, no.13, pp.44-52, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

9 12 Yaş Çocuklarının Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere göre İncelenmesi

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-7, 2003 (Other Refereed National Journals)

Okulöncesi Dönem Çocuklarının Öz Bakım Becerilerinin Annelerin Çalışıp Çalışmama Durumlarına Göre İncelenmesi

Hacetepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.58-65, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRSEL SANAT EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

II. Internatıonal Teacher Educatıon and Accredıtatıon Congress, Rize, Turkey, 27 October 2018

Çocukların Sebze ve Meyve Tüketim Durumu: Anne ve Çocuk Görüşleri

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.218-219

Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam eden 36 72 aylık çocukların öz düzenleme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi- İnsan ve Toplum Bilimleri (İBAD-2016 ), 19 - 22 May 2016

Determination of Mothers' Attitude towards Adopting Preschool Children Eating Habits

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 February 2014, vol.191, pp.651-656 identifier

Determining Mothers' Attitude in Developing Preschool Children' Eating Behaviours

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 February 2014, vol.191, pp.662-667 identifier

Okul Öncesi Öğretmenlerinin İlgi Köşelerini Düzenlemeye Yönelik Yaklaşımlarının Belirlenmesi

1. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 June - 07 July 2004

Okul öncesi Eğitim Kurumlarındaki Fen ve Doğa Etkinlikleri ile İlgili Uygulamaların Belirlenmesi

IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Hacettepe Üniversitesi, Turkey, 6 - 08 September 2000

Examining Children’xxs Self-Care Abilities Due to Mother’xxs Educational Status

9. European Conference on Quality in Early Childhood Education, 1 - 04 September 1999, pp.117-118

Books & Book Chapters

Resilience in Childhood and Family ’xxs Place

in: New Horizons in Early Childhood Education, Fatma Alisinanoğlu, Vedat Bayraktar, Ali İbrahim Can Gözüm, Editor, SRA Strategic Researcers Academy, pp.151-165, 2019

Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı İle Çocukların Duygusal Zekasının Desteklenmesi

in: Erken Çocukluk Eğitiminde Duygusal Zeka, ULUTAŞ İLKAY, ÖMEROĞLU ESRA, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.127-153, 2019

Okul Öncesi Eğitim Programında Aile Katılımı

in: Okul Öncesi Eğitimde Program: Kuramdan Uygulamaya, Özbey Saide, Demiriz Serap, Editor, Lisans, İstanbul, pp.237-264, 2019

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar

in: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, İlkay Ulutaş, Serap Demiriz, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.274-315, 2018

Erken Çocukluk Döneminde Maskeler ve Maskeli Çocuk Oyunları

in: Erken Çocukluk Döneminde Dramatik Etkinlik Etkinlik Uygulamaları ve Kostüm Hazırlama, Pervan, Asiye Ulutaş, İlkay Demiriz, Serap Koca, Emine Koç, Fatma, Editor, Vize Yayınevi, Ankara, pp.79-104, 2018

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğrenme Merkezlerinin Düzenlenmesi

in: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Ulutaş İlkay, Demiriz Serap, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.385-409, 2018

Okul Öncesi Kurumlarında Öğrenme Merkezlerinin Düzenlenmesi

in: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Ulutaş İlkay, Demiriz Serap, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.385-409, 2018

Okul Öncesinde Görsel Sanat Eğitiminin Önemi ve Görsel Sanat Eğitimi Programı Özellikleri

in: Okul Öncesinde Görsel Sanat Eğitimi, Doç.Dr.İlkay Ulutaş, Editor, Hedef CS, Ankara, pp.9-29, 2015

3. Bölüm: Erken Çocukluk Döneminde Kullanılabilecek Kukla Çeşitleri

in: Erken Çocukluk Döneminde Dramatizasyon Araçları ve Kostüm Tasarımları, Demiriz. Serap, Koç. Fatma, Karadağ. Asiye, Koca, EmineUlutaş, İlkay, Editor, Kök Yayıncılık, Ankara, pp.50-88, 2006

2.Bölüm: Erken Çocukluk Döneminde Kuklalar

in: Erken Çocukluk Döneminde Dramatizasyon Araçları ve Kostüm Tasarımları, Demiriz. Serap, Koç Fatma, Karadağ. Asiye, Koca, Emine Koca, Ulutaş İlkay, Editor, Kök Yayıncılık, Ankara, pp.26-45, 2006

5.Bölüm: Erken Çocukluk Döneminde Kostüm ve Aksesuarlar

in: Erken Çocukluk Döneminde Dramatizasyon Araçları ve Kostüm Tasarımları, Demiriz. Serap, Koç. Fatma, Karadağ. Asiye, Koca, Emine Ulutaş, İlkay, Editor, Kök Yayıncılık, Ankara, pp.130-148, 2006