Assoc. Prof.

EMRE OZAN TİNGAZ


Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Biography

Doç. Dr. Emre Ozan Tingaz, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde çalışmaktadır. Lisans bitirme tezinde zihinsel antrenmanın sportif beceri üzerine etkisini incelediği deneysel çalışma ile başlayan araştırmacı hayatına spor bilimleri temel alanında ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamında birincilikle Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine yerleşerek devam etmiştir. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde egzersiz ve spor psikolojisi alanında çalışmıştır. Lisansüstü eğitimi süresince Çekya, Masaryk Üniversitesi ve Portekiz, Porto Üniversitesinde spor psikolojisi alanında araştırmalarını yürütmüştür. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde özel öğrenci olarak psikoloji eğitimine başlamış ve Çağ Üniversitesi Psikoloji Ana Bilim Dalında ikinci yüksek lisansını tamamlamıştır. 


Sporcu Bilinçli Farkındalık Ölçeğini Türkçe'ye uyarlayarak 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinde Psikososyal Alanlarda en iyi sözel bildiri ödülünü almıştır. MSPE (Mindful Sportif Performansı Artırma) Enstitüsü bünyesinde programın kurucuları olan Dr. Keith Kaufman, Dr. Timothy Pineau ve Dr. Carol Glass tarafından MSPE eğitmeni olarak sertifiye edilmiştir. 

Education Information

2018 - 2020

2018 - 2020

Postgraduate

Cag University, Instıtute Of Socıal Scıences, Psikoloji (Yl) (Tezli), Turkey

2014 - 2018

2014 - 2018

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi (Dr), Turkey

2012 - 2014

2012 - 2014

Postgraduate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

2008 - 2012

2008 - 2012

Undergraduate

Nigde Omer Halisdemir University, School Of Physıcal Educatıon And Sports, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Turkey

Dissertations

2020

2020

Postgraduate

Spor bilimleri fakültesindeki sporcu öğrencilerde bilinçli farkındalık ve öz şefkatin incelenmesi

Cag University, Instıtute Of Socıal Scıences

2018

2018

Doctorate

Sağlıklı yetişkin kadınlarda uygulanan 8 haftalık mat pilates egzersizinin, düşünme stilleri, psikososyal uyum ile mizaç ve karakter üzerine etkisi

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi (Dr)

2014

2014

Postgraduate

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile bazı öğretmen adaylarının duygusal zeka ve mutluluklarının karşılaştırılması

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Neurofeedback

Vocational Training

Maximum Brain Academy

2018

2018

Tercüman Yemin Tutanağı, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe

Other

Ankara 35. Noteri

2017

2017

Introduction to Research Ethics, Research ethics training

Measurement and Evaluation

Porto Üniversitesi

2016

2016

Spor Bilimlerinde Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri

Vocational Training

Gazi Üniversitesi

2013

2013

Beden Konuşur Zihin Algılar

Vocational Training

Ankara

Research Areas

Psychology, Physical Education and Sports

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Gazi University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

2018 - 2021

2018 - 2021

Research Assistant PhD

Gazi University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

2012 - 2018

2012 - 2018

Research Assistant

Gazi University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Deputy Head of Department

Gazi University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Exercise Psychology

Undergraduate

Undergraduate

Okul Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Sporcu Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Spor Psikolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Psychological Approaches in Physical Education and Sports

Undergraduate

Undergraduate

Exercise and Sport Psychology

Undergraduate

Undergraduate

MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ (Çocuk Psikolojisi)

Undergraduate

Undergraduate

Exercise and Sport Psychology

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Spor Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Spor Psikolojisi

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Sporcu Ruh Sağlığı Sürekliliği-Kısa Formu: Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

TİNGAZ E. O.

Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi, vol.33, no.1, pp.43-52, 2022 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

SPORCU ÖZ ŞEFKAT ÖLÇEĞİ-KISA FORMU: TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

TİNGAZ E. O. , Atalay Z.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.3, pp.305-316, 2021 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

SPORCU DURUMLUK ÖZ ELEŞTİRİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

TİNGAZ E. O.

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.19, no.4, pp.135-144, 2021 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

Duygu Düzenleme Ölçeğinin Sporcular İçin Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

TİNGAZ E. O. , ALTUN EKİZ M.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.26, no.2, pp.301-313, 2021 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Mindfulness in Male Soccer Players: A Cross-Sectional Study

Tingaz E. O. , Kızar O., Bulğay C. , Çetin E.

International Journal of Educational Research and Innovation (IJERI), no.15, pp.388-399, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2020

2020

The Psychological Impact of COVID-19 Pandemic on Elite Athletes, Management Strategies and Post-pandemic Performance Expectations: A Semi Structured Interview Study

TİNGAZ E. O.

IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation, vol.15, pp.73-81, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

2020

2020

ASSOCIATION BETWEEN MUSCLE DYSMORPHIA AND CHILDHOOD ABUSE AND NEGLECT IN MALE RECREATIONAL BODYBUILDERS

TİNGAZ E. O.

i-manager’s Journal on Educational Psychology, vol.13, no.4, pp.19-24, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDEKİ SPORCU ÖĞRENCİLERDE ALEKSİTİMİ VE SAKATLIK

TİNGAZ E. O. , GÜVENDİ B.

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.22, no.1, pp.24-30, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

SPORCU BİLİNÇLİ FARKINDALIK (MINDFULNESS) ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

TİNGAZ E. O.

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.18, no.1, pp.71-80, 2020 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

How Do Atheist, Christian and Muslim Elite Athletes Motivate Themselves before Competitions?

TİNGAZ E. O.

i-manager’s Journal on Educational Psychology, vol.13, no.2, pp.20-28, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Humility in Turkish University Student Athletes and Non-Athletes

TİNGAZ E. O. , GÜVENDİ B.

Asian Journal of Education and Training, vol.5, no.3, pp.459-466, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Examination of Computer Game Addiction and Attention in Turkish Secondary School Students

TİNGAZ E. O. , ALTUN M., VURAL Ş. N.

i-manager’s Journal on Educational Psychology, vol.13, no.1, pp.14-21, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Class Management Profiles of Secondary SchoolTeachers

HAZAR M. , BEYLEROĞLU M., BEZCİ Ş., BAYDAR H. Ö. , TİNGAZ E. O.

European Scientific Journal, vol.13, no.34, pp.381-391, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

A Comparison of Playfulness Levels of the Secondary Students in Kayseri and Trabzon Cities

HAZAR M. , BEYLEROĞLU M., TİNGAZ E. O. , GÖKYÜREK B. , ESENTÜRK O. K.

European Scientific Journal, vol.13, no.29, pp.58-67, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2016

2016

A QUALITATIVE RESEARCH ON PARENTS VIEWS REGARDING DIGITAL GAMES PLAYED BY THE CHILDREN AGED BETWEEN 4 5 AS WELL AS WHY THEY KEEP PLAYING SUCH GAMES

TİNGAZ E. O. , BAYDAR H. Ö. , HAZAR M. , GÖKYÜREK B. , ALTUN M.

International Journal of Information Research and Review,, vol.3, no.11, pp.3183-3192, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

An İnvestigation of the class menagement profiles ıf students of physical education and sports teaching departmants

BAYDAR H. Ö. , HAZAR M. , YILDIZ Ö., YILDIZ M., TİNGAZ E. O. , GÖKYÜREK B.

Education Research and Reviews, vol.11, no.20, pp.1964-1972, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

A Qualitative Study on Athlete Perceptions of Elementary School Students

TİNGAZ E. O.

International Journal of Sports Science, vol.5, no.4, pp.156-161, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ İLE BAZI ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKA VE MUTLULUKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TİNGAZ E. O. , HAZAR M.

International Journal of Science Culture and Sport, pp.745-756, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2013

2013

An Investigation into Learners’ Perceptions of Ergonomics in the Classrooms at school of Physical Educationand Sports

ARPACI F., HAZAR M. , BAYANSALDUZ M., TİNGAZ E. O.

Life Science Journal-Acta Zhengzhou University Overseas Edition, vol.10, no.7, pp.714-720, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Zihinsel Geviş Getiren (Ruminasyon) Üniversiteli Sporcular İçin Bir Yol: Bilinçli Farkındalık

TİNGAZ E. O. , ÇAKMAK S.

V. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, 25 - 27 September 2020

2019

2019

Sporcu Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

TİNGAZ E. O.

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi’xx, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.1553

2018

2018

BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI VE DİKKAT: ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

TİNGAZ E. O. , ALTUN EKİZ M., VURAL Ş. N.

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.567

2016

2016

Kentsel Mekanlarda Çocuk Oyun Alanlarının Yeri ve Önemi: Kırşehir İli Örneği

ALTUN M., HAZAR M. , HAZAR Z., TİNGAZ E. O.

3. International Sports Science Tourism and Recreation Student Congress, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 May 2016

2015

2015

Ağrı lı Karakalpaklarda Oynanan Geleneksel Aşık Oyunu

HAZAR M. , HAZAR Z., TİNGAZ E. O.

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 08 June 2015, pp.900-908 Sustainable Development

2015

2015

AĞRI’LI KARAKALPAKLARDA OYNANAN GELENEKSEL “AŞIK OYUNU

HAZAR M. , HAZAR Z., TİNGAZ E. O.

ULUSLARARSI OYUN VE OYUNCAK KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015

2014

2014

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği İle Bazı Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka ve Mutluluklarının Karşılaştırılması

TİNGAZ E. O. , HAZAR M.

3rd International Conference on Science Culture and Sport, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 26 May 2014

2013

2013

ZİHİNSEL ANTRENMANIN SPORTİF BECERİ ÜZERİNE ETKİSİ

TİNGAZ E. O. , KESKİN A.

6. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Kayseri, Turkey, 17 - 19 May 2013

Books & Book Chapters

2020

2020

SPORCU ERKEKLERDE ARTAN BİR SORUN: KAS DİSMORFİSİ

TİNGAZ E. O.

in: SPOR BILIMLERI ALANINDA AKADEMIK ÇALIŞMALAR, Mehmet GÜLLÜ, Faruk AKÇINAR, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.301-314, 2020

2020

2020

Sportif Performansı Artırmada Yeni Bir Yaklaşım: BilinçliFarkındalık (Mindfulness)

TİNGAZ E. O.

in: Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Zeynep Filiz DİNÇ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.39-46, 2020

Scientific Refereeing

November 2020

November 2020

Sport Sciences

Other Journals

November 2020

November 2020

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Other Journals

November 2020

November 2020

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Other Journals

August 2020

August 2020

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Other Journals

July 2020

July 2020

SPORMETRE

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi

Other Journals

July 2020

July 2020

E-NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ (ELEKTRONİK)

National Scientific Refreed Journal

January 2020

January 2020

CURRENT PSYCHOLOGY

Journal Indexed in SSCI

September 2019

September 2019

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Awards

December 2020

December 2020

TUBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayın Teşviği

Tubitak

November 2019

November 2019

Sporda Psikososyal Alanlarda En İyi Sözel Sunum

17. Uluslararası Spor Bilimleri KongresiEdit Congress and Symposium Activities

2022

2022

IV. Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

Invited Talks

December 2021

December 2021

Mindfulness in Sport

Conference

Association of Exercise and Sport Psychology-Turkey

October 2021

October 2021

Mindfulness in Sport

Seminar

Ankara Üniversitesi-Turkey

May 2021

May 2021

Sporda Mindfulness ve Öz Şefkat

Conference

Mindful Way Institute-Turkey

February 2021

February 2021

Sporda Mindfulness, Spor Psikolojisi, Pandemi ve Spor

Conference

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-Turkey

January 2021

January 2021

Sporda Yeni Nesil Bir Zihinsel Antrenman: Mindfulness

Conference

Düşünsen mi?-Turkey

November 2020

November 2020

Sporda Mindfulness ve Öz Şefkat

Conference

Gelecek Bilimde-Turkey

December 2019

December 2019

VI. Psikoloji Günleri, Parlayan Bir Yıldız: Egzersiz ve Spor Psikolojisi

Conference

Çağ Üniversitesi-Turkey

January 2019

January 2019

Sporda Yenilmek ve Stres

Conference

ADANA TED KOLEJİ-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 16

h-index (WOS): 3