Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Başlangıç Keman Eğitiminde Kullanılan Basit Materyaller ve Uygulamada Sağladığı Yararlar

1. Uluslararası EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLERDE Yeni Ufuklar (ICES - 2018), 9 - 11 April 2018

Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Müzik Derslerinde Çevrilmiş Öğrenme Uygulaması

MEB Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara, Turkey, 17 - 18 November 2017

Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Yapılan Bireysel Çalgı Derslerinin Bire Bir Yapılmasının Önemi

Uluslararası Gazi Sanat Sempozymu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2015, vol.1, pp.481-495

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Yaz Dönemi Çalgı Çalışma Durumlarının Belirlenmesi

MUSPART Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 24 - 26 September 2014, pp.193-202

Books & Book Chapters

Uluslararası Projeler

in: Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen El Kitabı, Salih Şahin, Editor, MEB, Ankara, pp.71-98, 2023

Uluslararası Projeler

in: Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen El Kitabı, Şahin Salih, Editor, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, pp.71-102, 2023

Çocuğun Müziksel Gelişimi

in: Müzik Öğretimi, Hasan Açılmış, Bilge Kuşdemir Kayıran, Editor, Pegem Akademi, pp.125-146, 2021

Suzuki Yaklaşımında Tonalizasyon Kavramı ve Örnek Çalışmalar

in: EĞİTİM BİLİMLERİ Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Doç. Dr. Harun ŞAHİN, Editor, IVPE 2020, pp.44-58, 2020

Okulöncesi Müzik Eğitiminde Orff ve Suzuki Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi

in: Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar- II, Doç. Dr. Onur Zahal, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.157-169, 2020 Creative Commons License

Müzikte Suzuki Metodunun Öğrenme Zihniyetleri Bağlamında İncelenmesi

in: Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları- II, Ömer Tuğrul Kara, Sedat Erol, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.105-122, 2020

Metrics

Publication

36

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

8

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Thesis Advisory

2

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals