Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

ASSESSMENT OF ANTIOXIDANT SYSTEM AND LIPID PEROXIDATION INDUCED BY CADMIUM IN THE GILL OF OREOCHROMIS NILOTICUS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, no.1, pp.180-187, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier

EFFECTS OF LEAD AND ITS SELENIUM MIXTURES ON BIOCHEMICAL PARAMETERS OF OREOCHROMIS NILOTICUS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, no.1, pp.383-390, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Oreochromis niloticus’un (Nil Tilapyası) solungaç ve kas dokularında civanın bazı enzimlere etkisi

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.34, no.2, pp.133-137, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bakır ve BakırEDTA Karışımının Oreochromis niloticus’un Kan DokusundakiAntioksidant Parametrelere Etkisi

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.9, no.2, pp.10-15, 2016 (Other Refereed National Journals)

Tılapıa (Oreochromis Niloticus) Balığı Dokularında Protein Ve Pb Düzeyleri Üzerine Pb Ve PbZn Karışımının Etkisi

Ecolojical Life Sciences, vol.11, no.4, pp.19-27, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mersin Körfezinde Penaeus semiculatis un Dokularında Ağır Metal Konsantrasyonları

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol.1, no.4, pp.25-33, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tekstil Endüstrisinin Çevre Üzerine Etkileri

12. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 17 December 2021, pp.239-248 Creative Commons License

Effect of Lead On Some Biochemical Parameters of Oreochromis Niloticus

4th International Scientific Research Congress (UBAK), 14 - 17 February 2019

Acute toxicity of emamectin benzoate on the brain acetylcholinesterase enzyme (AChE) activity of Oreochromis niloticus

53rd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Bratislava, Slovakia, 10 - 13 September 2017, vol.280 identifier

The effect of fluoride toxicity on plasma enzymes of Oreochromis niloticus

53rd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Bratislava, Slovakia, 10 - 13 September 2017, vol.280 identifier

Cadmıum Toxıcıty In The Gıll Of Oreochromis Nılotıcus

Ecology 2017 International Symposium, 11 - 13 May 2017

Toxic Nanoparticles and Toxicity

2nd Internationel Congress of Forensic Toxicology, 26 - 30 May 2016, vol.2

The Effect of Mixture of Pb and Pb Zn on Protein Levels and Pb Accumulation of Tilapia Fish Oreochromis niloticus

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 19 - 20 March 2016

Nitritin Balık Kan Parametreleri Üzerine Etkisi: Derleme.

XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Turkey, 14 - 17 September 2015

Protective Role of Selenium in Fish

”, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), 15 - 17 May 2017

Kurşunun Etkisinde Cyprinus carpio’nun Kas Dokusundaki Bazı İyon Parametrelerdeki Değişimlerin Belirlenmesi.

FABA 2011 (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Uluslararası katılımlı, Turkey, 7 - 09 September 2011

Tatlı su balığı Oreochromis niloticus dokularında bakır ve kadmiyum birikimi

7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Turkey, 30 May - 01 June 2009

Books & Book Chapters

BAKIR VE BAKIREDTAKARIŞIMLARININ ETKİSİNDEOREOCHROMİS NİLOTİCUS’UNKAN DOKUSUNDAKİ CU DÜZEYİ3

in: Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma Makaleleri, , Editor, Gece Kitaplığı, pp.113-129, 2019