Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Semantic analysis on social networks: A survey

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS, cilt.33, sa.11, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AppPerm Analyzer: Malware Detection System Based on Android Permissions and Permission Groups

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND KNOWLEDGE ENGINEERING, cilt.30, sa.3, ss.427-450, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Permission-based Android Malware Detection System Using Feature Selection with Genetic Algorithm

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND KNOWLEDGE ENGINEERING, cilt.29, sa.2, ss.245-262, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Permission-Based Malware Detection System for Android Using Machine Learning Techniques

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND KNOWLEDGE ENGINEERING, cilt.29, sa.1, ss.43-61, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Web-Based Android Malicious Software Detection and Classification System

APPLIED SCIENCES-BASEL, cilt.8, sa.9, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

An in-depth analysis of Android malware using hybrid techniques

DIGITAL INVESTIGATION, cilt.24, ss.25-33, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Permission based detection system for android malware

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, sa.4, ss.1015-1024, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

APK Auditor: Permission-based Android malware detection system

DIGITAL INVESTIGATION, cilt.13, ss.1-14, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DEVELOPMENT OF 3G BASED REMOTE CONTROLLED CAR

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.27, sa.1, ss.135-142, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TWİTTERDA VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİN KULLANARAK BOT TESPİTİ

International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Science, cilt.3, sa.11, ss.98-108, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Internet of Things in Smart and Conventional Wearable Healthcare Devices

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.22, sa.3, ss.695-714, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A survey on detecting spam accounts on Twitter network

SOCIAL NETWORK ANALYSIS AND MINING, cilt.9, sa.1, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

E-AODV: a Protocol Devoted to Emergency and Rescue Scenarios for Mobile Adhoc Networks

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.21, sa.3, ss.739-751, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Makine Öğrenmesi Algoritmalarıyla Android Kötücül Yazılım Uygulamalarının Tespiti

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.1087-1094, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of Reserved Reliable Flow Control Algorithm in Mobile Ad Hoc Networks

Gazi Journal of Engineering Sciences, cilt.4, sa.3, ss.144-156, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kablosuz Ağlarda Çok Katmanlı Güvenlik ve Performansa Etkisi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.126-137, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Androıd Kötücül Yazılım Tespiti Yaklaşımları

Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.48-58, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük Ölçekli Veri Merkezleri İçin Bulut Bilişim Kullanarak Sunucu Sanallaştırma

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.20-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Permisson Comparison Based Malware Detection System for Android Mobile Applications

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.20, sa.1, ss.175-189, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Android Kötücül Yazılım Tespit Sistemleri İncelemesi

Duzce University Journal of Science Technology, cilt.5, sa.2017, ss.281-298, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing the Route Cache Timeout Parameter of DSR Protocol in Mobile Ad Hoc Networks

International Journal of Computer and Communication Engineering (IJCCE), cilt.6, sa.1, ss.40-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Android Mobil Uygulamalar için İzin Karşılaştırma Tabanlı Kötücül Yazılım Tespiti

Politeknik Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.175-189, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobil Kötücül Yazılımlar ve Güvenlik Çözümleri Üzerine Bir İnceleme

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, cilt.4, sa.2, ss.49-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Android Kötücül Yazılım Tespit ve Koruma Sistemleri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.31, sa.1, ss.9-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hareketli Ad-Hoc Ağlarda Bir Hareketlilik YönetimiProtokolü

Politeknik Dergisi, cilt.11, sa.4, ss.313-38, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Content Based Sentiment Analysis for Turkish Twitter Feeds Through Vector Space Model

2019 1st International Informatics and Software Engineering Conference (UBMYK), Ankara, Turkey, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2019

A Study on Security Awareness in Mobile Devices

2019 1st International Informatics and Software Engineering Conference (UBMYK), Ankara, Turkey, 6 - 07 Kasım 2019

Perimeter Network Security Solutions: A Survey

2019 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Ankara, Turkey, 11 - 13 Ekim 2019 identifier

A Survey on Deep Learning Based Intrusion Detection System

2019 4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Samsun, Turkey, Türkiye, 11 - 15 Eylül 2019

Docker Konteyner Teknolojisi Üzerine YapılanGüvenlik Çalışmalarının İncelemesi

12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2019

Blokzinciri Teknolojisinin GSM Operatörleri Roaming Hizmetlerinde Kullanımı

2019 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Ankara, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019

Categorization of Claims and Complaints from Mavimasa (Bluetable) Social Network Address by Using Machine Learning

3rd International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC III), 18 - 20 Haziran 2019

A Smart Lighting Control System Using Solar Energy in The Scope of Internet of Things

3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

Twıtter’da tweet ve hesap tabanlı spam tespiti

ICAIME 2019- Yapay Zeka ve Uygulamalı Matematik 2019 Uluslararası Konferansı’xx, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, cilt.1, ss.898-905

Design Of An Expert System Supported Portable Cardiotocograph (CTG)

IADIS International Conference e-Health 2011, roma, 20 - 26 Temmuz 2011

Human Activity Recognition Using Smartphones

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Kizilcahamam, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.57-62 identifier identifier

Fuzzy Logic Based Lighting System Supported with IoT for Renewable Energy Resources

Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), Adana, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.171-174 identifier identifier

CPU Performance Test of A Home Firewall

3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Sarajevo, Bosna-Hersek, 20 - 23 Eylül 2018, ss.509-513 identifier identifier

Sentiment Analysis on Turkish Social Media Shares through Lexicon Based Approach

3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Sarajevo, Bosna-Hersek, 20 - 23 Eylül 2018, ss.45-49 identifier identifier

Decision Tree Based Android Malware Detection System

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018 identifier identifier

A Study on Advanced Persistent Threat

3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Sarajevo, Bosna-Hersek, 20 - 23 Eylül 2018, ss.116-121 identifier identifier

Detection of Spam E-mails with Machine Learning Methods

Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), Adana, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.55-59 identifier identifier

Android Uygulama İzinlerinin Analizi ile KötücülYazılım Tespiti

10. ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KRİPTOLOJİ KONFERANSI, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017

Statik Analizi Kullanarak Android Kötücül Yazılım Tespit TeknikleriÜzerine Bir İnceleme

10. ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KRİPTOLOJİ KONFERANSI, 20 - 21 Ekim 2017

A Spam Detection System with Short Link Analysis

10. ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KRİPTOLOJİ KONFERANSI, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017

Türkçe SMS Mesajları Üzerinde Naïve Bayes Sınıflayıcı Tabanlı Spam Tespiti

10. ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KRİPTOLOJİ KONFERANSI, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017

Identification of shares containing offensive charge in social media

2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017

Malware Detection System Based on Machine Learning Methods for Android Operating Systems

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier

Mobil Uygulamaların Sınıflandırılmasında Kullanılan Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Güvenirlilik Tespiti

9. ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KRİPTOLOJİ KONFERANS, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2016, ss.191-194

Android Malware Analysis Approach Based on Control Flow Graphs and Machine Learning Algorithms

4th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS), Arkansas, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 27 Nisan 2016, ss.26-31 identifier identifier

Mobil Cihazlarda Zararlı Yazılım TespitindeKullanılan Statik Analiz Araçları

8. ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KRİPTOLOJİ KONFERANS, Ankara, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2015

Mobil Platformlarda Gizli Ağ Saldırılarının Önlenmesi Ve Mobil Uygulaması

VIII. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey2015), Ankara, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2015

Detecting Remote to Local User Attacks with High Ratio

3. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu (ISDFS), Ankara, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2015

Tablet Pc Based Classroom

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.4246-4249 identifier

Remote Access Cisco CCNA Laboratory

5th World Conference on Educational Sciences(WCES-2013), ROMA, İtalya, 6 - 08 Şubat 2013

A comprehensive analysis of e-learning studies in Turkey, problems and suggestions

IADIS International Conference e-Learning 2011, Part of the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2011, MCCSIS 2011, Rome, İtalya, 20 - 23 Temmuz 2011, cilt.2, ss.401-404 identifier

A Comprehensive Analysis of E-Learning Studies in Turkey

Proceedings of the IADIS International Conference e-Learning 2011, roma, 20 - 06 Temmuz 2011

Rule-Based Mobility Management Routing for Mobile Ad Hoc Networks

WORLDCOMP’08 – The 2008 International Conference on Wireless Networks (ICWN’08), Las Vegas Nevada, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Temmuz 2008

Rule-Based Mobility Management Routing for Mobile Ad Hoc Networks

The 2008 International Conference on Wireless Networks (ICWN'08), Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Temmuz 2008, ss.175-179 identifier

Genetic Algorithm Based Location Optimization of Emergency Service Units

4th FAE International Symposium, Lefke, Cyprus, 2006., Lefke, Kıbrıs (Kktc), 30 Kasım - 01 Aralık 2006

Genetic Algorithm Based Location Optimization of Emergency Service Units

4th FAE International Symposium, European University of Lefke, 1 - 03 Ocak 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Tweet and Account Based Spam Detection on Twitter

Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies: Artificial Intelligence andApplied Mathematics in Engineering Problems, D. Jude Hemanth,Utku Kose, Editör, Springer, İSPANYA, ss.898-905, 2020

Analysis of MODBUS Protocol Vulnerabilities with ModbusPalSimulator

CURRENT ACADEMIC STUDIES IN ENGINEERING SCIENCES-2018, Prof. Dr. Serdar SALMAN, Doç. Dr. Duygu KAVAKDr. Ali KILIÇER, Editör, IVPE, Cetinje, ss.184-202, 2018

Mobil Cihazlarda Siber Güvenlik

Siber Güvenlik ve Savunma Farkındalık ve Caydırıcılık, Şeref Sağıroğlu, Mustafa Alkan, Editör, Grafiker, Ankara, ss.311-346, 2018