Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Analyzing the performances of evolutionary multi-objective optimizers on design optimization of robot gripper configurations

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.29, no.1, pp.349-369, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Ring orthosis design and production by rapid prototyping approach

JOURNAL OF HAND THERAPY, vol.33, no.2, pp.170-173, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A grey wolf optimizer approach for optimal weight design problem of the spur gear

ENGINEERING OPTIMIZATION, vol.51, no.6, pp.1013-1027, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of subzero treatments on the mechanical properties of the sae 4140 steel

Materiali in Tehnologije, vol.53, no.4, pp.489-494, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Automatic halva production band and prototype development

JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, vol.41, no.6, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A study on the opinions of the students attending the Faculty of Technical Education regarding industrial internship

International Journal of Physical Sciences, vol.5, no.7, pp.1132-1146, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Biyomimetik Tabanlı Fonksiyonel Yürüteç Tasarımı ve Dijital İnsan Modelleme İle Ergonomik Analizi

El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.8, no.2, pp.618-634, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ergonomic Analysis Based on Digital Human Modelling: Adjustable School Furniture Design for Secondary School Students

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.23, no.4, pp.1097-1110, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Plastik Bir Su Isıtıcının Eko-Tasarım Stratejisine Göre Yaşam Döngüsü Analizi

Selçuk-Teknik Dergisi, vol.19, no.3, pp.104-119, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TRIZ Yaklaşımı Kullanılarak Yeni Bir Aydınlatma Elemanı Tasarımı

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.8, no.1, pp.109-120, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Effect of Production Ergonomy on Product Quality in the Context of Built-in Oven Production Line

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, vol.7, no.1, pp.21-32, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Design Of A New Lighting Unit Using TRIZ Approach

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.8, no.1, pp.109-120, 2020 (Other Refereed National Journals)

Doku Mühendisliğinde Yapay Kemik İskelesi Tasarımı

Journal of Selcuk-Technic, vol.18, no.3, pp.209-228, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ARAÇ BAKIM KANALLARININ DİJİTAL İNSAN MODELLERİ İLE ERGONOMİK ANALİZİ VE YENİDEN TASARIMI

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.7, no.2, pp.386-392, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Multi-objective Design Optimization of the Robot Grippers with SPEA2

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, vol.7, no.2, pp.83-87, 2019 (National Refreed University Journal)

Eklemeli İmalat İçin Topoloji Optimizasyonu: El Freni Mekanizması Uygulaması

Journal of Selcuk-Technic, vol.18, no.1, pp.1-13, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Design Optimisation of Rolling Element Bearings: A Literature Review

Gazi University Journal of Science PART A: ENGINEERING AND INNOVATION, vol.6, no.2, pp.43-50, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Multi-objective Design Optimization of the Robot Grippers with SPEA2

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, vol.7, no.2, pp.83-87, 2019 (Other Refereed National Journals)

GAZİ UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE PART A: ENGINEERING AND INNOVATION

GAZİ UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE PART A: ENGINEERING AND INNOVATION, vol.5, no.4, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

DESIGN OF A LOW-VOLUME WAITING UNIT FOR AIRPORTS USING BIOMIMETIC APPROACHES

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, vol.5, no.4, pp.191-202, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 3B BASKI TASARIM TEKNİKLERİNİN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN FAYDALANILDIĞINDA SEKTÖRE GETİRİLERİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF 3D PRINTING TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY, vol.2, no.2, pp.46-58, 2018 (Other Refereed National Journals)

Hızlı Prototipleme Yaklaşımı ile Ortez üretimi: Kaynak Araştırması

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.6, no.1, pp.27-49, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 3B BASKI TASARIM ÖZGÜRLÜĞÜNDEN FAYDALANMAYA İLİŞKİN BİR PERSPEKTİF

International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, vol.2, no.2, pp.46-58, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Optimum Design of Compression Spring According to Minimum Volume Using Grey Wolf Optimization Method

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.21-27, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Optimum Design of Compression Spring According to Minimum Volume Using Grey Wolf Optimization Method

Gazi Journal of Engineering Sciences, vol.3, no.2, pp.21-27, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Design and Implementation of the Expert System for Filtering of Unwanted Electronic Mails (SPAM)

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.20, no.2, pp.267-274, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Hasarlı Dişlilerin Tersine Mühendislik Yaklaşımıyla Yeniden Oluşturulması

Düzce University Journal of Science and Technology, vol.5, no.1, pp.485-495, 2017 (Other Refereed National Journals)

Hasarlı Dişlilerin Tersine Mühendislik Yaklaşımıyla Yeniden Oluşturulması

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknolojisi Dergisi, vol.5, no.2, pp.485-495, 2017 (Other Refereed National Journals)

Doğru İşlemci Seçimi İçin Uzman Bir Yaklaşım

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.10, no.3, pp.281-290, 2017 (Other Refereed National Journals)

Erken Çocukluk Döneminde Otizm Teşhisine Yönelik Dinamik Uzman Sistem Tasarımı

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.8, no.8, pp.167-172, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

A FUZZY EXPERT SYSTEM APPLICATION FOR MISION PLANNING TO AEROSPACE VEHICLES

Gazi Journal of Engineering Science, vol.1, no.1, pp.1-19, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

KRİYOJENİK İŞLEMİN SAE 4140 ÇELİĞİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik-Online Dergi, vol.13, no.2, pp.25-37, 2014 (Other Refereed National Journals)

An Expert System Design and Application for Hydroponics Greenhouse Systems

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.272, no.2, pp.809-822, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Kriyojenik İşlemin SAE 4140 Çeliğin Mekanik Özellikleri Üzerine Etksi

Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, vol.13, no.2, pp.25-37, 2014 (Other Refereed National Journals)

Elektronik Cihazlarda Arıza Teşhisi İçin Bir Uzman Sistem Uygulaması

Selçuk Üniversitesi Teknik Online-Dergisi, vol.11, no.1, pp.8-18, 2012 (Other Refereed National Journals)

Study of cutting force and surface roughness in milling of Al/Sic metal matrix composites

Scientific Research And Essays, vol.6, no.10, pp.2056-2062, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kredibilite Notu Değerlendirmeye Yönelik Bir Uzman Sistem Yaklaşımı

Politeknik Dergisi, vol.14, no.1, pp.79-83, 2011 (Other Refereed National Journals)

İki veya Çok Eksenli Hız Mekanizmalarının Web Tabanlı Kinematik Tasarımı

Selçuk Üniversitesi Teknik-Online Dergisi, vol.10, no.3, pp.201-214, 2011 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MEVCUTDURUM SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.3, pp.65-86, 2008 (Other Refereed National Journals)

İnsansız hava aracı kazalarının önlenmesi için uzman sistemedayalı risk yönetim modeli

Teknoloji, vol.11, no.3, pp.187-200, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

2B Görünüşlerden Otomatik Katı Modeller Oluşturmada Uzman Bir Yaklaşım

Pamukkale Üniv. Mühen Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.111-123, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitim Mevcut Durum Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.3, pp.65-86, 2008 (Other Refereed National Journals)

Takım Tezgahlarında Talaş Kaldırma İlkelerinin Web Tabanlı Eğitimi

TÜBAV Bilim Dergisi, vol.1, no.1, pp.26-35, 2008 (Other Refereed National Journals)

İki Görünüşle İfade Edilen Prizmatik Parçaların Uzman Sistem Yardımıyla Katı Modellerini Oluşturma

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.22, no.4, pp.819-827, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hacimsel Kesiştirme Yaklaşımı Kullanarak Silindirik Parçaların Katı Modellerinin Oluşturulması

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.10, no.1, pp.71-77, 2007 (Other Refereed National Journals)

Uç Temel Görünüşü Verilen Nesnelerin Autocad 2000 Ortamında Otomatik 3B Modellerini Oluşturma

Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, vol.5, no.1, pp.9-21, 2003 (Other Refereed National Journals)

İzdüşümlerden Hacime Dayalı 3B lu Nesneler Elde Etmede Dahili Elemanların Kullanımı

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.2, pp.351-361, 2002 (Other Refereed National Journals)

Temel İzdüşüm Görünüşlernden Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Nesnelerin Elde Edilmesi

Politeknik Dergisi, vol.4, no.3, pp.1-10, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİYOMİMETİK YAKLAŞIMLA ALT EKSTREMİTE PROTEZ TASARIMI VE ÜÇ BOYUTLU YAZICI TEKNOLOJİSİ İLE İMALATI

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve FenBilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.633-639

BAKIM İŞÇİLERİ ÇALIŞMA DURUŞLARININ RULA YÖNTEMİ İLE ERGONOMİK ANALİZİ

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve FenBilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.454-463

TURBOJET MOTOR TUTMA BRAKETİNİN TOPOLOJİ OPTİMİZASYON DESTEKLİ YAPISAL TASARIMI

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.2, pp.407-412

UÇAK BRAKETİNİN SIMP TOPOLOJİ OPTİMİZASYON METODU İLE YENİDEN TASARIMI

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve FenBilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.464-472

ERGONOMİK VANA-SAYAÇ MONTAJ APARATI TASARIMI VE ANALİZİ

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve FenBilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.622-632

OTOBÜSLERDE AKÜ DOLUM PRİZİ KONUMUNUN RULA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve FenBilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.614-621

Biyomimikri Yaklaşımı İle Su Altı Keşif Aracı Tasarımı

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve FenBilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.781-788

OTOMOBİL SALINCAK KOLUNUN TRIZ YAKLAŞIMI İLE OPTİMİZASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.2, pp.141-148

Eklemeli İmalat için Topoloji Optimizasyonu Üzerine Bir Çalışma

BILTEK Uluslararası Bilim Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019

Turbojet Motor Tutma Braketinin Topoloji Optimizasyon Destekli Yapısal Tasarımı

BILTEK Uluslararası Bilim Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019

UV Işın İle Toplu Taşıma Araçları İçin Sterilizasyon Cihazı Tasarımı

International Symposium On Automotive ScienceAnd Technology, Ankara, Turkey, 5 - 06 September 2019, pp.336-346

RULA Yöntemi Kullanarak Şehir İçi Otobüslerdeki Havalandırma Pencerelerinin Ergonomik Analizi

InternationalSymposium On Automotive Science And Technology, Ankara, Turkey, 5 - 06 September 2019, pp.347-356

Modular Operational Working System Design In The OfficeFurniture Sector

The XXIXth International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Turkey, 19 - 20 September 2019, pp.555-564

Topology Optimization for Furniture ConnectionPart and Production with 3D Printer Technology

The XXIXth InternationalConference Research for Furniture Industry, Ankara, Turkey, Ankara, Turkey, 19 - 20 September 2019, pp.671-678

A STUDY ON USABILITY AND USER-CENTERED DESIGN ININDUSTRIAL DESIGN

The XXIXth International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Turkey, 19 - 20 September 2019, pp.572-579

Topology Optimization for Furniture Connection Part and Production with 3D Printer Technology

FURDE 29. International Conference Research for Furniture Industry, 19 - 20 September 2019

BDT Tabanlı Isıl İşlem Algoritması Kullanarak Düz Dişlilerde Minimum Ağırlık Probleminin İncelenmesi

UMTS 19. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, İSKENDERUN, Turkey, 4 - 06 September 2019, pp.1-8

A Novel Hybrid Model for Vendor Selection in a Supply Chain by Using Artificial Intelligence TechniquesCase Study: Petroleum Companies

International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019), Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019

Analyzing and Processing of Supplier Database Based on the Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) Algorithm

International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019), Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019

TRIZ Yaklaşımı Kullanılarak Havalimanı Bekleme Alanlarının Arttırılması

3’rd International Symposium on Industrial Design Engineering, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018

3B Yazıcı Teknolojisi için Topoloji Optimizasyonu: Otomotivde Salıncak Kolu Üzerine bir Çalışma

3’rd International Symposium on Industrial Design Engineering, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2019

Sikorsky Uh-60 Kara Şahin Helikopteri Performans Planlamasına Yönelik Statik Uzman Sistem Tasarımı

3rd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE 2018), Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018

Kural Tabanlı Uzman Makale Tavsiye Sisteminin Tasarımı ve Geliştirilmesi

3rd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE 2018), Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018

Meme Kanseri Teşhisi için Dinamik Bir Uzman Sistem Yaklaşımı

3rd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE 2018), Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018

Design and Kinematic Analysis of Windshield WiperMechanism Using CATIA V5

3’rd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE 2018), 22 - 24 November 2018

Mühimmat Sistemlerinde Kullanılan Askı KancalarındaGeometri Tabanlı Topoloji Optimizasyonu

3’rd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE 2018), 22 - 24 November 2018, pp.307-312

LPG ile Çalışan Bir Motorda Emisyon DeğerlerininYapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi

3’rd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE 2018), Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018

TRIZ Yaklaşımı Kullanılarak Havalimanı BeklemeAlanlarının Arttırılması

3’rd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE 2018), Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018

3B Yazıcı Teknolojisi için Topoloji Optimizasyonu:Otomotivde Salıncak Kolu Üzerine bir Çalışma

3’rd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE 2018), 22 - 24 November 2018

LPG ile Çalışan Bir Motorda Emisyon Değerlerinin Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi

III. Uluslararası Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik Sempozyumu (ISIDE 2018), Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, pp.474-478

Design and Kinematic Analysis of Windshield Wiper Mechanism Using CATIA V5

ISIDE 3. International Symposium on Industrial Design and Engineering, 10 - 12 November 2018

3B Yazıcı Teknolojisi için Topoloji Optimizasyonu: Otomotivde Salıncak Kolu Üzerine bir Çalışma

ISIDE 3. International Symposium on Industrial Design and Engineering, 10 - 12 November 2018

REDESİGN AND SİMULATİON OF ERGONOMİCS ANALYSİSWİTH DİGİTAL HUMAN MODELS OF VEHİCLE MAİNTENANCECHANNELS

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON 3D PRINTING TECHNOLOGIES ANDDIGITAL INDUSTRY, Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.267-268

ERGONOMIC ANALYSIS WITH DIGITAL HUMAN MODELLINGAND DESIGN OF VEHICLE BOARDING APPARATUS FORDISABLED AND ELDERLY INDIVIDUALS

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON 3D PRINTING TECHNOLOGIES ANDDIGITAL INDUSTRY 2018, Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.71-72

A Perspective On Exploiting The Design Freedom Of 3d Printers In Jewellery Industry

3rd International Congress on 3D Printing Technologies and Digital Industry 2018, Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018

CLIPS Kullanarak Geliştirilen Bir Film Tavsiye Sistemi

1nd International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017

Doktorlar İçin Hastalık Teşhisi Ve Tedavisinde Kullanılabilen Bir Uzman Sistem Uygulaması

1nd International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017

TÜBİTAK –TEYDEB Proje Değerlendiren Bir Uzman Sistem

1nd International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017

LAZERLİ KAYNAK SÜREÇLERİNDE OLUŞAN YÜZEY DİSTORSİYONLARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.151

DOKTORLAR İÇİN HASTALIK TEŞHİSİ VE TEDAVİSİNDE KULLANILABİLEN BİR UZMAN SİSTEM UYGULAMASI

I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.108-115

ERGONOMİK HELİKOPTER TRANSMİSYONU TOPLAMA TEZGÂHI TASARIMI

I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.57

TÜBİTAK –TEYDEB PROJE DEĞERLENDİREN BİR UZMAN SİSTEM

1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Ankara, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.122-128

CLIPS KULLANARAK GELİŞTİRİLEN BİR FİLM TAVSİYE SİSTEMİ

1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.116-121

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ İÇİN YENİ BİR ERGONOMİK OKUL MOBİLYASI TASARIMI

1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.244-253

Lazerli Kaynak Süreçlerinde Oluşan Yüzey Distorsiyonlarının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi

TESKONGRE 1. International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.151

İşlenmiş Helisel Yayların Tersine Mühendislik Yaklaşımıyla Yeniden Oluşturulması

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Barcelona, Spain, 27 - 29 April 2017, pp.170-177

İnsansızHavaAraçlarınınTaşınmasıİçinBilgisayarDestekliİnsan AktiviteAnalizi

Uluslararası II. Savunma Sanayii Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 6 - 08 April 2017, pp.574-580

Optimum Design of Compression Spring According to Minimum Volume Using Grey Wolf Optimization Method

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Barcelona, Spain, 27 - 29 April 2017, pp.35-42

Computer Aided Ergonomic Analysis of Working Postures During Welding Process

Uluslararası II. Savunma Sanayii Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 6 - 08 April 2017, pp.557-566

Optimum Design of Compression Spring According to Minimum Volume Using Grey Wolf Optimization Method

ICONTRENDS 1. International Congress on New Trends in Science Engineering and Technology, BARSELONA, Spain, 27 - 29 April 2017, pp.33-40

Hızlı Prototipleme Yaklaşımı ile Ortez üretimi: Kaynak Araştırması

3B BASKI TEKNOLOJİLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (3B-BTS2017), İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2017, pp.249-259

Dijital İnsan Modelleme Tabanlı Ergonomik Analiz: Otomatik Kollu Bariyer Örneği

ICONTRENDS 1. International Congress on New Trends in Science Engineering and Technology, 1 - 03 January 2017

An Expert System Application for Desertification Risk Monitoring

4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, 3 - 05 November 2016, pp.1139-1144

Investigation of Retentation Effect of Liquid Nitrogen on SAE 4140 Steel

The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15), Karabük, Turkey, 1 - 03 April 2015, pp.395-400

The determination by using fuzzy expert system of the usability level of website user interface design

International Journal of Human Sciences, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012, vol.10, pp.141-150

Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES’07), Kocaeli, Turkey, 20 - 22 June 2007, pp.1018-1021

İzdüşümleri verilen nesnelerin AutoCAD ortamında otomatik 3B modellerini oluşturma

1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2005, vol.2, pp.981-988

Books & Book Chapters

TOPOLOGY OPTIMIZATION FORADDITIVE MANUFACTURING INTHE AVIATION ANDAUTOMOTIVE INDUSTRY

in: Theory and Research in Engineering, Hayaloğlu, Adnan, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.207-226, 2020

Topology Optimization for Additive Manufacturing in the Aviation and Automotive Industry

in: Theory and Research in Engineering, Prof.Dr. Adnan Hayaloğlu, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.207-225, 2020