Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of the Cobra perilaryngeal airway on intraocular pressure

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.42, sa.4, ss.667-673, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Management of Critical Care in COVID-19 Patients

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.31, ss.331-336, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Intravenous Lipid Emulsion Treatment for Propranolol in the Management of Multiple Drug Intoxication

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, cilt.17, sa.4, ss.221-225, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Multitravmalı bir gebede yoğun bakım yönetimi sırasındaki radyasyon maruziyet riski

MULTİDİSİPLİNER KLİNİK TOKSİKOLOJİ DERGİSİ, ss.34-36, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serious Complication of Central Venous Catheterization Due to Hemothorax: Hemothorax

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, cilt.15, sa.3, ss.134-140, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Eksremite Travmaları ve Crush Sendromu

Türkiye KlinikleriYoğun Bakım Özel DergisiTravma Özel Sayısı, cilt.2, sa.3, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toraks Travmaları

Türkiye Kliniklri Travma Özel Sayısı, cilt.2, sa.3, ss.47-53, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Robotik Radikal Prostatektomilerde Total İntravenözAnestezinin İntraoküler Basınça Etkileri

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/SURGICAL SCIENCES, cilt.69, sa.3, ss.247-251, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travma Hastalarında Skorlama Sistemlerinin Yoğun Bakım Mortalitesi Açısından Değerlendirilmesi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.29-33, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toraks Cerrahisinde Rejyonel Yöntemler

Türkiye Klinikleri, cilt.8, sa.3, ss.148-154, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Placement of a double lumen tube using LMA C Trach and an exchanger catheter in difficult airway intubatio

Korean J Anesthesiol, cilt.62, sa.6, ss.565-567, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Placement of a double lumen tube in a patient with difficult intubation due to ankylosing spondylitis

Middle East J Anaesthesiol, cilt.21, sa.1, ss.135-138, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Hypoglycemia Evaluated Mistakenly as Cerebrovascular Disease

J Neurol Res, cilt.1, ss.34-36, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cardiac Arrest as A Result of One Way Valve Type Obstruction of The Endotracheal Tube

Gazi Medical Journal, cilt.21, sa.1, ss.41-43, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intensive care scoring systems

J Med Surg Intensive Care Med, cilt.9, ss.129-143, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anesthetic management of epidermolysis bullosa: a review and report of two cases

Acta Anaesthesiol Belg, cilt.60, sa.1, ss.51-54, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute vigabatrin poisoning in a patient with epilepsy

Journal of Applied Research, cilt.3, sa.2, ss.156-158, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Histamine levels during thiopentone and propofol administration

Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon, cilt.20, sa.3, ss.172-174, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Effect of malnutrition scoring systems on intensive care unit outcomes”,

ESICM LIVES 2019, 32nd Annual Congress, Berlin, GERMANY,., 28 Eylül - 02 Ekim 2019, cilt.7, ss.464-465

Glukoz aslında bir toksin mi

1. ULUSLARARASI VE 24. ULUSAL MULTİDİSİPLİNER KLİNİK TOKSİKOLOJİ KONGRESİ 25-27 Mayıs 2019 - KONYA, Konya, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2019

Yoğun Bakımda Ateşli Hastaya Yaklaşım

Türk Yoğun Bakım Derneği Bölge Toplantısı Yoğun Bakım Enfeksiyonları, Türkiye, 12 Nisan 2019

Yoğun Bakımda Üriner Enfeksiyonlar

Türk Yoğun Bakım derneği bölge toplantısı Yoğun Bakım Enfeksiyonları, Türkiye, 12 Nisan 2019

PROPRANOLOL İNTOKSİKASYONU SONUCU GELİŞEN AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ

23. Ulusal Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2018

SUİSİD AMACIYLA VENLAFAKSİN KULLANIMI SONRASINDA RABDOMİYOLİZ VE HİPOGLİSEMİ

23. Ulusal Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2018

REKTUM ADENOKANSERİ OLGUSUNDA 5-FLOROURASİLE BAĞLI GELİŞEN ÖLÜMCÜL TOKSİSİTE

23. Ulusal Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2018

YILAN ISIRIĞI SONRASI GELİŞEN BİR KOMPARTMAN SENDROMU OLGUSU

23. Ulusal Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi Eskişehir, Eskişehir, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2018

AYNI OLAYDA FARKLI SONLANAN İKİ METANOL İNTOKSİKASYONU OLGUSU

23. Ulusal Multidisipliner Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2018

Nutritional support in the elderly

Balkan State Anesthesia Days V, 9 - 12 Mayıs 2018

Koagülasyon Transfüzyon

14. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 6.Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017

PRESENTATION WITH FACIAL PARALYSIS IN A 28YEAR-OLD FEMALE UNDER ACUTE DISULFIRAMALCOHOL REACTION

6th EURO-ASIAN CRITICAL CARE MEETING and 14th NATIONAL CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, cilt.8, ss.29-30

Herbal Medication

Balkan States Anesthesia Days IV, 2017 Sarajevo/Bosnia and Herzegovina, 17 - 20 Mayıs 2017

A Story of Tracheostomy which Developing Serious Complications

21th International Intensive Care Symposium 12-13 May İstanbul, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.228

SİNİR GAZI SARİNİN TOKSİK ETKİLERİ

Klinik Toksikoloji Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017, ss.61

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ CİHAZLARI KAYNAKLI MANYETİK ALANDEĞERLENDİRİLMESİ

Klinik Toksikoloji Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017, ss.62

Septik şokta vazopressör ilaçlara bağli gelişen distal dolaşim bozukluğunun sempatik blokajla tedavisi

TARK 2015 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

The evaluation of genotoxic effects in pediatric surgery operating room personnel with micronucleus method

15th World-Federation-of-Societies-of-Anaesthesiologists (WFSA) World Congress of Anaesthesiologists, Buenos Aires, Arjantin, 25 - 30 Mart 2012, cilt.108, ss.267 identifier

Effects of superimposed high frequency jet ventilation on oxygenation and carbondioxide retention in rigid bronchoscopy

15th World-Federation-of-Societies-of-Anaesthesiologists (WFSA) World Congress of Anaesthesiologists, Buenos Aires, Arjantin, 25 - 30 Mart 2012, cilt.108, ss.446-447 identifier

Laroxyl intoksikasyonu ve crush sendromu: Olgu sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Aralık 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Üriner Enfeksiyonlar

Yoğun Bakım Enfeksiyonları, Melda Türkoğlu, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.57-63, 2018

Göğüs Cerrahisinde Anestezi vePostoperatif Komplikasyonlar

Anesteziyolojive Reanimasyon Akademi, OK GÜLAY, Editör, Derman, Ankara, ss.265-275, 2018

Sepsisde Biyobelirteçler

Acil Kritik Bakımda Karar Verme, Işıl Özkoçak Turan, Ayhan Özhasenekler, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.481-490, 2018

Robotik Cerrahi ve Yoğun Bakım

Cerrahi ve Yoğun Bakım, Lale Karabıyık, Editör, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, ss.48-54, 2018

Sepsis

Acil Kritik Bakımda Karar Verme, Işıl Özkoçak Turan, Ayhan Özhasanekler, Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.394-403, 2018

Göğüs Cerrrahisi ve Yoğun Bakım

Cerrahi Yoğun Bakım, Lale Karabıyık, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.1-9, 2018

VENTİLATÖR DESTEĞİNDE KONVANSİYONEL MODLARIN KLİNİK KULANIMI

Ventilasyon Akıl Notları, Seyhan Yağar, Editör, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, ss.73-85, 2016

Göğüs Cerrahisi Anestezisi

GÜNCEL ANESTEZİDERS NOTLARILECTURE NOTES CURRENT ANESTHESIA, Gülay Ok, Editör, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, ss.310-324, 2016

Ventilatör Desteğinde Konvansiyonel Modların Klinik Kullanımı

Ventilasyon Akıl Notları, Seyhan Yağar, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.73-84, 2016

Göğüs Cerrahisi Anestezisi

Güncel Anestezi Ders Notları, Gülay Ok, Editör, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, ss.310-323, 2016

Pediyatrik Göğüs Cerrahisi

Pediyatrik Anestezi, Dilek Özcengiz, Sibel Barış, Editör, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, ss.661-676, 2014