Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2006 - 2011 Doç.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2005 - 2006 Yrd.Doç.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2002 - 2005 Öğretim Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1996 - 2000 Araştırma Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2021 - Devam Ediyor Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2020 - Devam Ediyor Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2020 - Devam Ediyor Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2020 - Devam Ediyor Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2020 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2019 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nörobilim (Dr)

 • 2017 - Devam Ediyor Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2010 - Devam Ediyor Akreditasyon, Sürekli Gelişim ve Yenilenme Kurulu Üyesi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2018 - 2020 BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2016 - 2019 Fakülte Kurulu Üyesi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2004 - 2009 Yıl Koordinatörü

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Verdiği Dersler

 • Doktora Duyu-motor yollar, duyu organları ve klinik anatomisi

 • Doktora Otonom sinir sistemi ve kraniyal sinirlerin ileri anatomisi

 • Doktora Merkezi sinir sistemi ileri anatomisi ve klinik anatomisi

 • Yüksek Lisans Periferik sinir sistemi genel anatomisi

 • Doktora İşlevsel nöroanatomi

 • Doktora Prefrontal korteks ve davranış

 • Lisans TEMEL BİLİMLER DERS KURULU II İNGİLİZCE TIP PROGRAMI

 • Yüksek Lisans Otonom sinir sistemi

 • Lisans TEMEL BİLİMLER DERS KURULU I İNGİLİZCE TIP PROGRAMI

 • Doktora Nörobiyolojide laboratuvar teknikleri 3

 • Doktora Genitoüriner sistem ileri anatomisi ve klinik anatomis

 • Doktora Alt taraf klinik anatomisi

 • Yüksek Lisans Kas sistemi genel anatomisi

 • Yüksek Lisans Üreme sistemi genel anatomisi

 • Doktora Nörofizyopatoloji

 • Doktora Duyu-motor yollar ve lezyonları

 • Doktora Kadavra diseksiyon teknikleri

 • Doktora Üst taraf klinik anatomisi

 • Doktora Abdomen ve pelvis klinik anatomisi

 • Yüksek Lisans Dolaşım ve endokrin sistem genel anatomisi

 • Doktora Sinir sistemi klinik anatomisi

 • Lisans TEMEL BİLİMLER DERS KURULU I

 • Lisans TEMEL BİLİMLER DERS KURULU II

 • Doktora Toraks klinik anatomisi

 • Doktora Duyu organları ve deri

 • Doktora Abdomen ve pelvis klinik anatomisi

 • Doktora Üreme sistemi ileri anatomisi

 • Lisans Topoğrafik anatomi

 • Doktora Artistik anatomi

 • Yüksek Lisans Sinir sistemi genel morfolojisi

 • Yüksek Lisans Sindirim sistemi genel anatomisi

Verdiği Kurs ve Eğitimler

Araştırma Altyapısı Bilgileri