Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Immunohistochemical and ultrastructural changes in rat fat tissue related to the local hCG injection

European Review for Medical and Pharmacological Sciences, cilt.17, sa.22, ss.3103-3110, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Age-related immunohistochemical and ultrastructural changes in rat oculomotor nerve

Journal of Veterinary Medicine Series C: Anatomia Histologia Embryologia, cilt.37, sa.4, ss.279-284, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dose-dependent immunohistochemical and ultrastructural changes after oral methylphenidate administration in rat heart tissue

Journal of Veterinary Medicine Series C: Anatomia Histologia Embryologia, cilt.37, ss.303-308, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Morphometric study of a horseshoe kidney

MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, cilt.17, ss.80-83, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Reply from the authors [4]

Saudi Medical Journal, cilt.27, sa.1, ss.130, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

The diagonal ear-lobe crease. As sign of some diseases - Reply

SAUDI MEDICAL JOURNAL, cilt.27, sa.1, ss.130, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The diagonal ear-lobe crease - As sign of some diseases

SAUDI MEDICAL JOURNAL, cilt.26, ss.947-951, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Gluteal region morphology: The effect of the weight gain and aging

AESTHETIC PLASTIC SURGERY, cilt.26, ss.130-133, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Morphological characteristics of styloid process evaluated by computerized axial tomography

ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER, cilt.183, ss.527-535, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Variations of brachioradialis muscle and superficial branch of the radial nerve: a case report and possible clinical implications.

International Journal of Advances in Case Reports, cilt.5, sa.1, ss.13-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ölüm Nedeninin Tespitinde Yardımcı Bir Bulgu Diagonal Kulak Lobu Çizgisi

Adli Tıp Bülteni, cilt.10, ss.50-55, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sihler's staining technique in the study of tongue innervation in the rat

Gazi Medical Journal, cilt.15, sa.4, ss.133-137, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The wisdom of bones in the assessment of sex for forensic medicine

Gazi Medical Journal, cilt.14, sa.1, ss.1-5, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Trace Hulusi Behçet’s history of medicine

17th Turkish Neuroscience Congress, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019

Brain-gut axis and neuroinflamation

Uluslararası Katılımlı Mezuniyet Sonrası Sinir Bilim Çalıştayı ve Uygulamalı Eğitimi, 25 - 29 Haziran 2018

İçsel Yolculuğum: Anatomi’den İmmünoloji’ye

Anatomi Kış Günleri 2018, Türkiye, 25 - 27 Ocak 2018

Interactive anatomy dissection session using two dimensional virtual dissection software

The 50th Congress of the European Society for Surgical Research, Liverpool, İngiltere, 10 - 13 Haziran 2015, cilt.55, ss.88

Morphometric study of a horse-shoe kidney

4th Asian Pacific International Congress of Anatomists, 7 - 10 Eylül 2005

Taze ve beklemiş botox'un kas ince yapısı üzerine etkileri

17. Ulusal elektron mikroskopi kongresi, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2005

2D / 4D oranı - fertilite/infertilite ilişkisi

VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Eylül 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Bölüm 1: Anatominin Temelleri

Lippincott Anatomi Resimli Gözden Geçirme, GÜLEKON İsmail Nadir, PEKER Tuncay Veysel, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, ss.1-24, 2019

Bölüm 2: Sırt

Lippincott Anatomi Resimli Gözden Geçirme, İsmail Nadir GÜLEKON, Tuncay Veysel PEKER, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, ss.25-50, 2019

Periaquaduktal gri madde

Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, Hüseyin Biçeroğlu, Editör, Us Akademi, İstanbul, ss.341-350, 2018

Pedinkülopontin nükleus

Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, Hüseyin Biçeroğlu, Editör, Us Akademi, İstanbul, ss.323-330, 2018

Damar Sistemi

Resimli Baş ve Boyun Anatomisi, Tuncay V. Peker, İ. Nadir Gülekon, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, ss.133-157, 2018

Baş ve Boyun Anatomisine Giriş

Resimli Baş ve Boyun Anatomisi, Tuncay V. Peker, İ. Nadir Gülekon, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, ss.1-9, 2018

Baş

High-Yield Makroskopik Anatomi, , Editör, Palme Yayıncılık, ss.242-256, 2018

Omuz Anatomisi

Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi, Kanatlı Ulunay, Editör, US Akademi, ss.9-27, 2017

Üst Ekstremite

Anatomi Uygulama Kitabı, Turgut Hasan Basri, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, ss.198-239, 2017

Bölüm I, Thorax

Lippincott Açıklamalı İnsan Anatomisi Atlası, Alaittin Elhan, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.2-18, 2015

Thorax

Lippincott Açıklamalı İnsan Anatomisi Atlası, Alaittin Elhan, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.2-90, 2015

Thorax, Abdomen, Pelvis-Perineum

Anatomi Uygulama KitabıGenişletilmiş 2 Baskı, Prof. Dr. Hasan Basri Turgut, Editör, Nobel Tıp Kıabevi, ss.108-166, 2014