Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

In Vitro Evaluation of Bond Strength between Zirconia Core and CAD/CAM-Produced Veneers

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.29, no.1, pp.56-61, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Strengthen adhesion between zirconia and resin cement using different surface modifications

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY, vol.16, no.3, pp.917-922, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of selective infiltration etching on the bond strength between zirconia and resin luting agents

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, vol.31, no.3, pp.257-262, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Cytotoxicity of long-term denture base materials

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS, vol.41, no.10, pp.677-683, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of artificial saliva with different pH levels on the cytotoxicity of soft denture lining materials

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS, vol.40, no.10, pp.581-588, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of color changes of dental luting materials in food colorant solutions

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS, vol.40, no.9, pp.503-509, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of Hot Chemical Etching and 10-Metacryloxydecyl Dihydrogen Phosphate (MDP) Monomer on the Bond Strength of Zirconia Ceramics to Resin-Based Cements

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.26, no.5, pp.419-423, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Resin cementation of zirconia ceramics with different bonding agents

BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, vol.29, no.2, pp.363-367, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Restorasyon Kalınlığının Laminate Veneerlerin Renk Stabilitesi Üzerindeki Etkisi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İki Farklı Yumuşak Astar Materyalinin Sitotoksik Özelliklerinin İncelenmesi

Akdeniz Medical Journal, vol.4, no.1, pp.137-143, 2018 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Color Selection on the Color Stability of the Resin Cement

MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL, vol.18, no.3, pp.206-210, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Zirkonya-rezin siman bağlantısını güçlendirmede kullanılan yüzey işlemleri

Acta Odontologica Turcica, vol.30, no.3, pp.162-168, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Functional and Esthetic Rehabilitation of a Young Patient withAmelogenesis Imperfecta

36th Year 18th Biennial Meeting of theInternational College of ProsthodontistsJoint Meeting with the 43rd Annual Conference of theEuropean Prosthodontic Association, 4 - 07 September 2019

Evaluating the Color Stability of Various Denture Liners: Comparison of CIE and CIEDE 2000 Formulas

36th Year 18th Biennial Meeting of theInternational College of ProsthodontistsJoint Meeting with the 43rd Annual Conference of theEuropean Prosthodontic Association, 4 - 07 September 2019

Zirkonya Restorasyonlarda Veneer Seramik Uygulama Yöntemleri.

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 26-27 Nisan 2019, Gaziantep, Türkiye, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.251

Farklı hemostatik solüsyonlar ile kontamine edilmiş rezin simanın kırılma dayanımının değerlendirilmesi.

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve Implantoloji Dernegi Dicle Sempozyumu 2-4 Kasım 2018, Diyarbakır (Poster Sunum), 2 - 04 November 2018

Yerli olarak üretilen zirkonya veneer seramiğinin bir ticari ürünle karşılaştırılması/Comprasion of a domestic zirconia veneer-ceramic with a commercial product

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi/23rd ınternational Scientific Congress of Turkısh Prosthodontics and Implantology Association, 9 - 12 November 2017

Digital Veneering Versus Conventional Layering on Zirconia Ceramics

41st Annual Conference of European Prosthodontic Association, 28 - 30 September 2017

Shear bond strength between flourinated zirconia and resin cement

41st annual conference of the european prosthodontic association(EPA), 28 - 30 September 2017

Cytotoxicity of Long-Term Denture Materials

22nd INTERNATIONAL BIOMEDICAL SCIENCE TECHNOLOGY SYMPOSIUM, 12 - 14 May 2017

Effect of Selective Infiltration Etching for resin cementation of zirconia

39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 3 - 05 September 2015

Effects Of Surface Treatments On Resin Cementation Of Zirconia

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 25 - 27 September 2014

Resin Cementation Of Zirconia With Different Bonding Agents

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 25 - 27 September 2014

Rehabilitation of a patient with severely worn dentititon

18th congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Üsküp, Macedonia, 25 - 28 April 2013, pp.66

Application of maxillary tooth supported overdenture

18th Congress of the Balcan Stomological Society (Bass), 25 - 28 April 2013

Rehabilitation of a patient with severly worn dentition

18th Congress of the Balcan Stomological Society (Bass), 25 - 28 April 2013

Screw and cement retained implant supported fixed partial denture : a case report

18th Congress of the Balcan Stomological Society (Bass), 25 - 28 April 2013

Application of posterior fiber reinforced composite bridge

18th Congress of the Balcan Stomological Society (Bass), 25 - 28 April 2013

Application of attachment-retained partial denture and mandibular tooth supported overdenture

36th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 06 September 2011 - 09 September 2012

Tam Dişssiz Hastada İmplant Destekli Overdenture Uygulaması

Türk Diş Hekimleri Birliği 19. Uluslararası Dİş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.344-345

Tam dişsiz hastada implant destekli overdenture uygulaması

TDB 19. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 31 May - 02 June 2012