Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

In Vitro Evaluation of Bond Strength between Zirconia Core and CAD/CAM-Produced Veneers

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.29, sa.1, ss.56-61, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Strengthen adhesion between zirconia and resin cement using different surface modifications

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY, cilt.16, sa.3, ss.917-922, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of selective infiltration etching on the bond strength between zirconia and resin luting agents

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, cilt.31, sa.3, ss.257-262, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cytotoxicity of long-term denture base materials

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS, cilt.41, sa.10, ss.677-683, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YERLİ OLARAK ÜRETİLEN ZİRKONYA VENEERSERAMİĞİNİN BİR TİCARİ ÜRÜNLE KARŞILAŞTIRILMASI

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.45, sa.3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Restorasyon Kalınlığının Laminate Veneerlerin Renk Stabilitesi Üzerindeki Etkisi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki Farklı Yumuşak Astar Materyalinin Sitotoksik Özelliklerinin İncelenmesi

Akdeniz Medical Journal, cilt.4, sa.1, ss.137-143, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Color Selection on the Color Stability of the Resin Cement

MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL, cilt.18, sa.3, ss.206-210, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Zirkonya-rezin siman bağlantısını güçlendirmede kullanılan yüzey işlemleri

Acta Odontologica Turcica, cilt.30, sa.3, ss.162-168, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Functional and Esthetic Rehabilitation of a Young Patient withAmelogenesis Imperfecta

36th Year 18th Biennial Meeting of theInternational College of ProsthodontistsJoint Meeting with the 43rd Annual Conference of theEuropean Prosthodontic Association, 4 - 07 Eylül 2019

Evaluating the Color Stability of Various Denture Liners: Comparison of CIE and CIEDE 2000 Formulas

36th Year 18th Biennial Meeting of theInternational College of ProsthodontistsJoint Meeting with the 43rd Annual Conference of theEuropean Prosthodontic Association, 4 - 07 Eylül 2019

Zirkonya Restorasyonlarda Veneer Seramik Uygulama Yöntemleri.

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 26-27 Nisan 2019, Gaziantep, Türkiye, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.251

Farklı hemostatik solüsyonlar ile kontamine edilmiş rezin simanın kırılma dayanımının değerlendirilmesi.

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve Implantoloji Dernegi Dicle Sempozyumu 2-4 Kasım 2018, Diyarbakır (Poster Sunum), 2 - 04 Kasım 2018

Yerli olarak üretilen zirkonya veneer seramiğinin bir ticari ürünle karşılaştırılması/Comprasion of a domestic zirconia veneer-ceramic with a commercial product

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi/23rd ınternational Scientific Congress of Turkısh Prosthodontics and Implantology Association, 9 - 12 Kasım 2017

Shear bond strength between flourinated zirconia and resin cement

41st annual conference of the european prosthodontic association(EPA), 28 - 30 Eylül 2017

Digital Veneering Versus Conventional Layering on Zirconia Ceramics

41st Annual Conference of European Prosthodontic Association, 28 - 30 Eylül 2017

Cytotoxicity of Long-Term Denture Materials

22nd INTERNATIONAL BIOMEDICAL SCIENCE TECHNOLOGY SYMPOSIUM, 12 - 14 Mayıs 2017

Effect of Selective Infiltration Etching for resin cementation of zirconia

39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 3 - 05 Eylül 2015

Resin Cementation Of Zirconia With Different Bonding Agents

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 25 - 27 Eylül 2014

Effects Of Surface Treatments On Resin Cementation Of Zirconia

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 25 - 27 Eylül 2014

Application of posterior fiber reinforced composite bridge

18th Congress of the Balcan Stomological Society (Bass), 25 - 28 Nisan 2013

Rehabilitation of a patient with severly worn dentition

18th Congress of the Balcan Stomological Society (Bass), 25 - 28 Nisan 2013

Application of maxillary tooth supported overdenture

18th Congress of the Balcan Stomological Society (Bass), 25 - 28 Nisan 2013

Screw and cement retained implant supported fixed partial denture : a case report

18th Congress of the Balcan Stomological Society (Bass), 25 - 28 Nisan 2013

Er: YAG laser assisted preprosthetic surgery case report series

18th Congress of the Balcan Stomological Society (Bass), 23 Nisan - 28 Mayıs 2013

Application of attachment-retained partial denture and mandibular tooth supported overdenture

36th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 06 Eylül 2011 - 09 Eylül 2012

Tam dişsiz hastada implant destekli overdenture uygulaması

TDB 19. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012