Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examining Students' Mathematical Understanding of Geometric Transformations Using the Pirie-Kieren Model

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.15, sa.6, ss.1531-1548, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Effect of Metaconceptual Teaching Activities on Pre-Service Biology Teachers' Conceptual Understanding about Seed Plants

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.11, sa.1, ss.459-464, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE PREDICTORS OF PRE-SERVICE ELEMENTARY TEACHERS' ANXIETY ABOUT TEACHING SCIENCE

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, cilt.10, sa.1, ss.17-26, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of supplementing instruction with conceptual change texts on students' conceptions of electrochemical cells

Journal of Science Education and Technology, cilt.16, sa.6, ss.515-523, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

A case study of one student's metaconceptual processes and the changes in her alternative conceptions of force and motion

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, cilt.3, sa.4, ss.305-325, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effectiveness of conceptual change text-oriented instruction on students' understanding of cellular respiration concepts

BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY EDUCATION, cilt.30, sa.4, ss.239-243, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Cognitive and Metacognitive Strategies that Become Activated While Reading the Expository Science Text on Conceptual Understanding

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.35, sa.1, ss.55-77, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of the Nature of Metaconceptual Processes of Pre-Service Biology Teachers

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.68, ss.121-150, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Seventh Grade Students Conceptual Understanding about Citizenship Does a Constructivist Social Studies Program Make a Difference

International Journal of Progressive Education, cilt.12, sa.3, ss.47-61, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Astronomi tutum ölçeğinin Türkçe ye uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Journal of Turkish Science Education, cilt.2, ss.116-127, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji öğretmen adaylarının tohumlu bitkiler hakkındaki alternatif kavramları

Türk Fen Eğitimi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.62-79, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoklu öğrenme kuramı oğretmen rölü hakkında öğrencilerin görüş ve düşünceleri

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.269-274, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fen alanında geliştirilen çok aşamalı testler: Literatür taraması

XIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2018

The Growth of Mathematical Understanding Elif s Engagement with Representations in Pirie Kieren Levels

13th International Congress on Mathematics Education, Hamburg, Almanya, 24 Temmuz - 31 Ağustos 2016

Science teachers misconceptions about force and motion

ERPA International Congresses on Education 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016

TENTH GRADE STUDENTS UNDERSTANDING OF GEOMETRIC TRANSFORMATIONS FUNCTIONS OR MOTIONS

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 23 - 26 Nisan 2015

The development of an Astronomy Concept Inventory (ACI)

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2454-2458 identifier identifier

Seventh Grade Students Misconceptions about Citizenship Concepts

The Sixteenth International Conference on Learning, Barcelona, İspanya, 1 - 04 Temmuz 2009

The role of metacognition in facilitating conceptual change

the National Association for Research in Science Teaching, St. Louis, 3 - 06 Nisan 2003

Oksijenli ve Oksijensiz Solunum Konusunda Teşhis Testinin Geliştirilmesi ve Uygulanması

III. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Eylül 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

Öz Düzenlemede Üst Biliş

Öz Düzenleme Öğrenmeden Öğretime Öz Düzenleme Davranışlarının Gelişimi Stratejiler ve Öneriler, Sakız Gönül, Editör, Nobel, ss.29-47, 2014