Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Analysis of the Expansion of Higher Education in Turkey Using the New Institutional Theory

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.17, sa.6, ss.1911-1933, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Future Scenarios for the Improvement of Turkish Primary Education

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.40, sa.180, ss.265-287, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Relationship between Organizational Health of the Primary Schools and Teachers' Motivation

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.29, sa.1, ss.140-156, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Literacy Skills of Adults in Turkey According to the Results of PIAAC 2015

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.35, sa.4, ss.915-935, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Evaluation of Educational Administration Distance Education Master’s Non-thesis Programs From The Viewpoints of Instructors

Educational Administration: Theory and Practice, cilt.25, sa.2, ss.367-418, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

PIAAC 2015 Sonuçlarına Göre Türkiye deki Yetişkinlerin Sözel Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, ss.1-27, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinin doktora programlarının değerlendirilmesi

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.71-89, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Okul Müdürlerinin Stratejik Liderlik Davranışları İle Örgütsel Sağlık Arasındaki İlişki

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.241-252, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri ile Öğretmenlerinİş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.3, ss.949-963, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship between self-efficacy beliefs of school administrators and effective school leadership

Journal of Human Sciences, cilt.15, sa.2, ss.1137-1154, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Okullarda Karara Katılım ve Örgütsel Öğrenme Arasındaki İlişkiler

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.209-224, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Yükseköğretimin Genişlemesi: Gerekçeler ve Ortaya Çıkan Sorunlar.

Yüksekögretim Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.28-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the relationship between leadership styles of school principals, organizational silence and organizational learning.

International Online Journal of Educational Science, cilt.9, sa.1, ss.129-140, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.37, sa.1, ss.177-192, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’xxde Yükseköğretimin Genişlemesi: Gerekçeler ve Ortaya Çıkan Sorunlar

Yükseköğretim Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.28-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim kapasitesinin sosyal bir göstergesi olarak kolektif güven: Nitel bir araştırma

Journal of Human Sciences, cilt.14, sa.2, ss.1284-1295, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul yöneticilerinin okul ve ideal okula ilişkin metaforik algıları

Journal of Human Sciences, cilt.14, sa.4, ss.3968-3989, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA YENİDEN YAPILANMA: MERKEZ TEŞKİLAT YÖNETİCİLERİNE GÖRE BİR DEĞERLENDİRME

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.39, ss.408-430, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güçlü ve Zayıf Kültürel Özellikler Açısından Okul Kültürünün İncelenmesi

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.91-111, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de okul yöneticisi görevlendirmeye ilişkin yönetici adayı görüşleri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, sa.1, ss.51-71, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Liderlik Kapasitesi Okul Yöneticilerinin Sosyal Sorumluluk Davranışlarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.60-74, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Okul Yöneticilerinin Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeyleri

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.176-188, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between School Principals Strategic Leadership Actions and Organizational Learning

American Journal of Educational Studies, cilt.7, sa.1, ss.5-26, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liderlik stilleri karar verme stratejileri ve kişiliğin okullardaki karar sürecine etkilerinin çok düzeyli analizi

International Journal of Human Sciences, cilt.12, sa.2, ss.1756-1791, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of inequalities among schools in primay education

International Journal of Academic Research, cilt.6, sa.6, ss.170-177, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretimde okullar arası başarı farklılıklarını azaltmaya yönelik çözüm önerileri

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.40, sa.40, ss.109-132, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası öğrenci değerlendirme programlarına göre bazı ülkelerin eğitim sistemlerinin incelenmesi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.219-228, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How competent are we as English teachers? English teachers’xx perception as to their professional competencies

internatioanal refereed academic social sciences journal, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HOW COMPETENT ARE WE AS ENGLISH TEACHERS? ENGLISH TEACHERS’ PERCEPTION AS TO THEIR PROFESSIONALCOMPETENCIES

İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, cilt.3, sa.8, ss.71-84, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alan dışından atanmış rehber öğretmenlerin iş doyumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.541-576, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vlora Arnavutluk ve Ankara illerindeki liselerin örgüt kültürünün karşılaştırılması

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.1-28, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim okulu öğretmenlerinin görüşlerine göre okul yöneticilerinin hesap verebilirlik düzeyleri

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, sa.3, ss.2111-2122, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparing Levels of Trust in School Management in Private and Public Primary Schools

The International Journal of Learning, cilt.16, sa.12, ss.459-468, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship between Women’s Education and Socio-economic Development: The Case of Turkey

The International Journal of Learning, cilt.17, sa.4, ss.559-570, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performans Yönetimi Kurumsal Performans Yönetimi Komisyonu II Dönem Raporu

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Bilgi yönetimi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.4, ss.351-373, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örğütsel Değişim Yönetimi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.13, ss.240-254, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Eğitim Sisteminde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.13, ss.226-239, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi ve Hiçbir Çocuğun Eğitimsiz Kalmaması Reformu

Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.51-64, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Müdürlerinin Problem Çözme Becerileri

Milli Eğitim Dergisi, cilt.160, ss.272-300, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stratejik yönetim

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.61-85, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşme ve Eğitim

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.2, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgüt kültürü

Kırgızistan Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.147-159, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.1-18, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplantı Yönetimi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.99-114, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stres yönetimi

G.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.91-109, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zaman Yönetimi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.7, sa.1, ss.87-106, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okula Dayalı Yönetim

Milli Eğitim Dergisi, sa.148, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen davranışları

Milli Eğitim Dergisi, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeniden Yapılan Geleceğin Öğretmenlerin Hazırlanması

Milli Eğitim, sa.140, ss.19-28, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LİDERLERİN SOSYAL DAVRANIŞTARZLARI VE GELİŞTİRİLMESİ

KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, cilt.4, sa.2, ss.167-178, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim lideri olarak okul yöneticisi

Milli Eğitim Dergisi, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cultural Communication (Kültürel İletişim)

Eğitim Yönetimi, cilt.1, sa.4, ss.583-594, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Peru Eğitim Sistemi

EYFOR X Eğitim Yönetim Forumu, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

Kurumsal bir iletişim aracı olarak okullarda sosyal medya kullanımı.

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10 - 13 Mayıs 2018

Lise Müdürlerinin Bilinçli Farkındalıkları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

ERTE CONGRESS-INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH AND TEACHER EDUCATION CONGRESS, İZMİR-KUŞADASI, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2018

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Göstergesi Olarak Uluslararası Öğrenciler

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 18 - 21 Ekim 2017

Öğretmenlerde Whistleblowing (Bilgi Uçurma)

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28 Eylül 2016 - 01 Ekim 2017

Eğitim Örgütlerinin Yapıları ve Örgütsel Bir Sorun: Yıldırma

12. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, 11 - 13 Mayıs 2017

Analysing and describing school culture in terms of strong and weak cultural features

14th International Teacher Education for Sustainable Development and Education, 12 - 14 Mayıs 2016

Türkiye de yeni kurumsalcılık ışığında devlet üniversitelerinin incelenmesi

2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 8 - 10 Haziran 2015

The opinions of the principal candidates on assignment process of school administrators in Turkey

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015

Okullarda karara katılım sürecinin analizi

Uygulamalı Eğitim Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 Eylül 2012 - 15 Eylül 2013

Comparison of the Level of Teachers Confidence in School Administrators in State and Private Primary Schools

Sixtennth International Conference on Learning, Barcelona, İspanya, 1 - 04 Temmuz 2009, cilt.16, ss.459-468

Examining the instructional leadership behaviors of Turkish primary school principal

International conferenece on educational sciences 2008 ICES '08, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 25 Haziran 2008, ss.17

Spor Tesisleri İşletmesi Ankara Özel Yükseliş Koleji Spor Tesisleri

Spor Yönetiminin Güncel Sorunları Sempozyumu, Türkiye, 5 - 07 Haziran 1997

Öğretmen Eğitiminde Nitelik Sorunu

Modern Öğretmen Yetiştirmede Geliştirme ve İlerlemeler, Ankara, Türkiye, 30 - 04 Eylül 1996

Kitap & Kitap Bölümleri

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN OKUL MÜDÜRLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGISI

EĞİTİM ARAŞTIRMALARI-2019, , Editör, EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE UZMANLARI DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, ss.101-133, 2019

Sınıf İçi İletişim ve Etkileşim

Sınıf Yönetimi, Galip YÜKSEL, Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ, Editör, Pegem, Ankara, ss.47-87, 2017

Türk Eğitim sisteminin Yapı ve Nitelik Yönünden Dğerledirilmesi

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Leya Küçükahmet, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.233-251, 2016

Hayat Bilgisi Dersinin Öğretimi ve İçerik

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Hayat Bilgisi 1 3, Leyla Küçükahmet, Editör, Nobel, ss.41-59, 2001

Hayat Bilgisi Ders Kitabının Genel Değerlendirilmesi

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Hayat Bilgisi 1 3, Leyla Küçükahmet, Editör, Nobel, Ankara, ss.93-95, 2001