Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Respiratory muscle strength in volleyball players suffered from COVID-19.

Irish journal of medical science, vol.191, no.5, pp.1959-1965, 2022 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Muscle Activation Differences During Eccentric Hamstring Exercises

SPORTS HEALTH-A MULTIDISCIPLINARY APPROACH, vol.13, no.2, pp.181-186, 2021 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

Lung age and respiratory muscle strength in female volleyball players

REVISTA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA, vol.67, no.10, pp.1432-1436, 2021 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

The presence and influence of posterior capsule tightness on different shoulder problems

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, vol.30, no.2, pp.187-193, 2017 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

EFFECTS OF REHABILITATION MATERIALS WITH DIFFERENT STABILITY PROPERTIES ON MUSCLE ACTIVITY: A NARRATIVE REVIEW

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.175-179, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Static balance and proprioception evaluation in deaf national basketball players

Baltic Journal of Health and Physical Activity (Emerging Sources Citation Index), vol.13, no.1, pp.9-15, 2021 (ESCI) identifier

Effect of athletic taping and Kinesio Taping on functional performance in chronic sprained ankle

The International Journal of Sports Physical Therapy, vol.7, no.2, pp.154-166, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bulaşcı

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

Is Body Composition, Ultrasonographic Cross-Sectional Area and Isokinetic Strength Correlated?

1st International Congress On Physiotechnotherapy (ICPTT), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 May 2018

Does Whole Body Vibration Exercises Influence Ankle Muscle Activity?

1st International Congress On Physiotechnotherapy (ICPTT), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 May 2018

Gövde kas kütlesi kor kas enduransını etkiler mi?

Uluslararası katılımlı 17. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2018

Fizyoterapide Tedavi Güvenliği ve Hastalara/KurumlaraYansımaları

1. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi, 22 - 26 November 2017

Gövde Kas Kuvveti Pelvik Salınımları Etkiler Mi?

IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 9 - 11 November 2017

Yorgunlukta Fizyoterapi Yaklaşımları

IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 9 - 10 November 2017

HALLUKS VALGUS ETYOLOJİSİNDE ROL OYNAYABİLECEK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

Core Stabilizasyon Eğitiminin Üst Ekstremite Performansına Etkisi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

Sağlık Çalışanlarında İş Kaynaklı Kas İskelet Problemlerinin Tanımlanması

Uluslararası Kapanış Kongresi Ergoterapi ve Rehabilitasyon, 31 May - 02 June 2017

Halluks Valgus tanılı olgularda iki farklı rijit bantlamanın etkileri

4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017

Profesyonel Sporcularda Periskapular Kas Enduransı, Anaerobik Performans ve Çeviklik Arasındaki İlişki

XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 November 2016

Sporcularda Pektoralis Minör Uzunluğu, Skapular Kas Enduransı ve Kor Endurans Arasındaki İlişki

XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 26 November 2016

PROFESYONEL ATLETLERDE ÇEVİKLİK PERİSKAPULAR KAS ENDURASI VE ANAEROBİK GÜÇ ARASINDAKİ İLİŞKİ

13. Turk Spor Yaralanmalari, Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 26 November 2016

Herediter Multiple Ekzositoz Olgu Sunumu

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 27 October - 01 November 2015

Rotator Manşet Yaralanmalarında Değerlendirme

1. Gazi Üniversitesi Fizyoterapi Günleri, Turkey, 15 - 16 November 2014

Books & Book Chapters

Kış Oyunlarında Sınıflandırma

in: Engellilerde Spor ve Sınıflandırma, Nevin Atalay Güzel,Nihan Kafa, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.151-176, 2020

Sınıflandırma Süreci

in: Engellilerde Spor ve Sınıflandırma, Nevin Atalay Güzel, Nihan Kafa, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.6-24, 2020

Paralimpik Oyunlarda Yer Almayan Branşlarda Sınıflandırma

in: Engellilerde Spor ve Sınıflandırma, Nevin A. Güzel, Nihan Kafa, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.177-196, 2020

Yaz Oyunlarında Sınıflandırma

in: Engellilerde Spor ve Sınıflandırma, Nevin Atalay Güzel, Nihan Kafa, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.25-150, 2020

Sporda Değerlendirme-Fiziksel Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri

in: Sporcu Sağlığı, Nevin Atalay Güzel, Nihan Kafa, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.19-84, 2017