Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Impact of a SSI Program on Prospective Teachers’ Character and Values for Global Citizens

International Journal of Progressive Education-IJPE, cilt.16, sa.5, ss.1-16, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sample Issue for The Teaching of Socio-scientific Issues: The Endangered Northern Bald Ibis

International Journal of Curriculum and Instruction-IJCI, cilt.12, sa.2, ss.315-335, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions of Prospective Biology Teachers about “Outdoor Learning Environments”: The Case of Museum Visit and Scientific Field Trip

Participatory Educational Research-PER, cilt.7, sa.2, ss.115-134, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fizyoloji Deneyleri Kapsamında Alternatif Bir Değerlendirme Yöntemi: TGA Çalışma Yaprakları

e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.84-99, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Biyoloji ve Coğrafya Öğretmen Adaylarının Bazı Ekolojik Kavramlara İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, sa.24, ss.33-53, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bayındır Çayı’ndaki (Ankara) Squalius pursakensis (Hankó, 1925) Popülasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri

International Journal of Applied Biology and Environmental Science-IJABES, cilt.1, sa.2, ss.12-15, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bakır (II) Klorür’ün Oncorhynchus mykiss Üzerindeki Hematolojik ve Genotoksik Etkileri

International Journal of Applied Biology and Environmental Science-IJABES, cilt.1, sa.2, ss.1-4, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Algılarına Farklı Değişkenlerin Etkisi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.93-107, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Viewpoints and Self-efficacy of Teachers Participated in Project Training Towards Project-Based Learning

International Online Journal of Education and Teaching-IOJET, cilt.6, sa.4, ss.1037-1056, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Hazır Olma Düzeyleri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.1, ss.373-396, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Civa (II) Klorür’ün Oncorhynchus mykiss Üzerindeki Hematolojik ve Genotoksik Etkileri

International Journal on Mathematics, Engineering and Natural Sciences-EJONS, cilt.3, sa.8, ss.1-8, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some Biological Features of Vimba vimba Population Living in Asartepe Dam Lake

INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATIC, ENGINEERING NATURAL SCIENCES, cilt.2, sa.6, ss.12-18, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Some Physicochemical Properities of Water on Histopathological and Hematological Picture of Fish Inhabiting Emet Stream

International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, cilt.2, sa.1, ss.65-71, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Some Metal Levels in Water and Tissues of Alburnus orontis Sauvage 1882 from Kirmir Stream of Sakarya River Turkey

Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, sa.2, ss.715-721, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Use of Socio-Scientific Argumentation Approach in the Environmental Education

Globets 2018 Conference, An International Conference on Education, Technology and Science, 06 Mayıs 2018 - 09 Mayıs 2108

Atherina boyeri (Risso, 1810)’nin Türkiye İç Sularındaki Dağılımı ve Balıkçılık Üzerindeki Etkileri

ISMS 7 th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019

Öğretmen Adaylarının Bı̇yoçeşı̇tlı̇lı̇k Okuryazarlığı Düzeylerinin Karşılaştırılması

ISES VII. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019

Fizyoloji̇ Deneyleri̇ Kapsamında Alternatif Bir Değerlendirme Yöntemi̇: Tga Çalışma Yaprakları

International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies, ISES, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Çevrelere Eğitim Amaçlı Gezi Düzenleyebilmesine İlişkin Öz-Yeterlik İnançları

International V. TURKCESS Education and Social Sciences Congress, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

Nesli Tehlike Altındaki Türleri Tanıyor Muyuz? Kelaynak Örneği

International V. TURKCESS Education and Social Sciences Congress, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

Views of Biology Teacher Candidates on Project-Based Learning Methodology

2nd International Conference on Education,Technology and Science, Kıbrıs (Kktc), 11 - 14 Nisan 2019

The Effect of Dissection on Teaching of Vertebrate Animal Anatomy

2nd International Conference On Education, Technology and Science-GlobETS, Girne, Kıbrıs (Kktc), 11 - 14 Nisan 2019

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğretim Materyali Geliştirme Sürecine Yönelik Görüşleri

4th International Contemporary Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018, ss.514-522

Bayındır Çayı’ndaki Squalius pursakensis Popülasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri

2nd International Water Congress & 5. National Water Congress, Afyonkarahisar, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2018

Bakır II Klorür’ün Oncorhynchus mykiss Üzerindeki Hematolojik ve Genotoksik Etkileri

2nd International Water Congress, 5nd National Water Congress, Afyonkarahisar, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2018

Bayındır Çayı’ndaki Capoeta baliki Popülasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri

2nd International Water Congress, 5nd National Water Congress, Afyonkarahisar, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2018, ss.182 Creative Commons License

Some Biological Features of Vimba vimba Population Living in Asartepe Dam Lake

International Ecology Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018, ss.691 Creative Commons License

An Investigation Of Pre-Service Biology Teachers’ Cognitive Structures On Basic Ecology Concepts

An International Conference On Education, Technology And Science-GlobETS, Belgrade, Sırbistan, 6 - 09 Mayıs 2018

The Effect of Ecological Footprint Concept in the Cognitive Structure of Environmental Education of 9th Class Students

An International Conference On Education, Technology And Science-GlobETS, Belgrade, Sırbistan, 06 Mayıs 2018

Ekoloji Derslerinde Ne Hedefliyoruz?

XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation-UKECEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

Manisa İli İçsu Balıkları ve Çevresel Tehditler

XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation-UKECEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

Environmental Problems and Moral Reasoning: A Qualitative Study

5th International Conference on Research in Education-ICRE, Edirne, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015

Mogan Gölü’ndeki Tinca tinca (Linnaeus, 1758)’nın Morfometrik ve Meristik Özellikleri

II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015 Creative Commons License

The Acute Toxicity of Mercury (II) Chloride upon Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)

International Conference on Civil and Environmental Engineering- ICOCEE, Nevşehir, Türkiye, 20 Mayıs 2015 Creative Commons License

Determination of Some Metal Levels in Water and Tissues of Alburnus orontis Sauvage 1882 from Kirmir Stream of Sakarya River Turkey

2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014

Sucul Ekosistem Kirliliğinin Önlenmesi Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011

Determining the Opinions of the Prospective (Candidate) Teachers About Public Personnel Selection Exam (KPSS)

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.3571-3575 identifier identifier

Öğretmen Adaylarının Biyoloji Derslerine ve Sınavlarına Yönelik Kaygılarının Belirlenmesi

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi-UFBMEK, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010

Bilimsel Etkinliklerin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Kavram Başarısına Etkisi

Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyum, Giresun, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2009, ss.113-120

New Strategies in Education and Their Effects

The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Developing Some Character and Values for Preservice Biology Teachers With a Socioscientific Program

Special Topics In Science Education Research, DÖKME İLBİLGE,BENZER SEMRA, Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.57-75, 2020

Bayındır Çayı’ndaki Capoeta baliki (Turan, Kottelat, Ekmekçi İmamoğlu, 2006) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri

Fen ve Matematik Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, KARAPINAR RIDVAN, Editör, IVPE, Cetinje, ss.1-10, 2020

Analysis of Preservice Teachers’ Ecological Identity According to Some Variables

Current Researches in Environmental Education, GÜL ALİ,UZEL NURCAN, Editör, SRA Academic Publishing, Klaipeda, ss.39-52, 2019

The Effect of Media Usage on Biology Teacher Candidates’ Biodiversity Literacy and Academic Success

New Horizons in Educational Sciences-1, ÇETİN TURHAN,ŞAHİN AYFER,MULALIC ALMASA,OBRALIC NUDZEJMA, Editör, LAP LAMBERT Academic Publishing, Beau Bassin-Rose Hill, ss.412-432, 2018

Biyoloji Öğretiminde Laboratuvar Çalışmaları

Fen Bilimleri Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Biyoloji Öğretimi, AYDIN SOLMAZ,GÜRBÜZOĞLU YALMANCI SİBEL, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.203-239, 2016