Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Curriculums in Turkey: A Comparative Study

BULGARIAN HISTORICAL REVIEW-REVUE BULGARE D HISTOIRE, pp.178-187, 2015 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Curriculum Perception in Turkey

BULGARIAN HISTORICAL REVIEW-REVUE BULGARE D HISTOIRE, pp.161-171, 2013 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Opinions of the Students from Foreign Language Teaching Departmentsabout their Undergraduate Programs

International Journal of Educational Methodology, vol.6, no.2, pp.367-380, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pre-service teachers’ attitudes towards scientific research methods course: (The sample of Gazi University, Gazi Faculty of Education)

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.241-262, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının “Program Geliştirme ve Öğretim” Dersine İlişkin Tutumları(Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Örneği)

Akdeniz Eğitim Arştırmaları Dergisi, vol.13, no.29, pp.121-137, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin 21. yy. Becerileri Özyeterlik Algıları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.845-874, 2019 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğretmenlerinin Liderlik Stilleri ile Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Özelliklerinin İncelenmesi

Mediterranean Journal of Educational Research, vol.12, no.23, pp.74-88, 2018 (Other Refereed National Journals)

Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının ÖğretmenAdaylarının Eleştirel Düşünme Becerilerine ve Tartışmaya Olanİsteklerine Etkisi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.19, no.1, pp.555-577, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Anahtar Yeterliklerin Belirlenmesi Türkiye İçin Durum Analizi

Milli Eğitim, vol.46, no.215, pp.130-144, 2017 (Other Refereed National Journals)

Middle School Students’ Perceptions of the Quality of School Life in Ankara

Journal of Education and Learning, vol.6, no.1, pp.175, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi Ankara İli Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Örneği

TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES, vol.2, no.3, pp.49-78, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Instructional Use of Mind Map in Kindergarden

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.49-67, 2015 (Other Refereed National Journals)

Teknoloji ve Tasarım Eğitiminde Yapılandırmacılık Uygulamaları

Eğitime Bakış, vol.6, no.17, pp.22-29, 2010 (Other Refereed National Journals)

Program Değerlendirme Modellerinin Karşılaştırmalı İncelemesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.487-495, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yaz Okulunda Eğitim Öğretim Verimliliği Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Örneği

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.23, pp.91-105, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VIEWS OF PRE-SERVICE TEACHERS ON SUMMER SCHOOL(GAZI UNIVERSITY GAZI FACULTY OF EDUCATION SAMPLE)

t” INTERNATIONAL CONGRESS ONCURRICULUM AND INSTRUCTION, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019, pp.187-188

Öğretmen ve Okul Yöneticileri Gözünden Küreselleşme

28.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1223-1224

Öğretmen Adaylarının “Program Geliştirme ve Öğretim” Dersine Yönelik Tutumları (Gazi Üniversitesi Örneği)

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.202-205

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİNE İLİŞKİN İHTİYAÇ ANALİZİ

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.48-49

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.240-241

Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Liderlik Stillerinin Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Üzerine Etkileri

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK), Muğla, Turkey, 25 - 28 October 2017, pp.586-587

Yaz Tatili Süresinin Öğrenme Üzerindeki Etkisi Ankara İli Örneği

4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Tam Metin Kitabı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.84-93

Ortaöğretim Branş Öğretmenlerinin Öğrenme ÖğretmeOrtamlarında Bilişsel Farkındalık Stratejilerini KullanmaDüzeyleri

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Australia, 13 - 15 July 2016, pp.585

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Anahtar Yeterliklerin Belirlenmesi Türkiye İçin Durum Analizi

IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.349-350

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Anahtar Yeterliliklerin Belirlenmesi Türkiye İçin Durum Analizi

III. INternational Eurasian Educational Research congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.349-350

Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ankara İli Örneği

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-2015). Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi/Adana/, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015

The problem of creative education in information society

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.713-717 identifier identifier

NLP Beyin Dili Programlaması Eğitim Programının Değerlendirilmesi

15.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 15 September 2006, pp.31

Books & Book Chapters

Yetişkin Eğitimi İle İlgili Temel Kavramlar

in: Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme, Figen EREŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.17-30, 2019

Hayat Boyu Öğrenme

in: Yetişkin Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme, Figen Ereş, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.78-93, 2019

Feminizm Kuramı

in: Sosyal Bilimlerde Kuramlar, Figen Ereş, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.223-235, 2018

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Tarihsel Gelişimi

in: Hayat Bilgisi Öğretimi, Semra güven, Selahattin Kaymakcı, Editor, Pegem A Akademi, Ankara, pp.24-56, 2016

Constructivist education understanding in the curricula

in: Educational Policies in Turkey and Its Reflection, Ereş, Figen, Editor, Peterlang Publishing, Frankfurt, pp.114-122, 2016

Öğrenme Stilleri ve Stil Odaklı Öğretim Tasarımı.

in: Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Sevil Büyükalan Filiz, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.205-230, 2014