Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlk Ara Tatile İlişkin İlkokul Öğretmenlerinin Görüşleri

10. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara, Turkey, 26 October 2022, pp.698-701

Türkiye ve Ürdün’deki İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Ögelerine Göre Karşılaştırması

10. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Türkiye, 26 October 2022, pp.542-546

Öğretmen Adaylarının Eğitime Giriş Dersine Yönelik Tutumları (Gazi Üniversitesi Örneği)

Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 13 May 2022, pp.141-154

Content Analysis of the New Science Textbook for the 4th Grade in Primary Schools in Jordan

VIII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2021), Burdur, Turkey, 25 - 27 March 2021

A COMPARATIVE STUDY OF THE ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION PROGRAM IN TURKEY AND MALAWI

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE on CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-V, Ankara, Turkey, 27 March 2021, pp.178

“2018 Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programına İlişkin İş Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri”

BİRİNCİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 8 - 14 February 2021, pp.305-321

VIEWS OF PRE-SERVICE TEACHERS ON SUMMER SCHOOL(GAZI UNIVERSITY GAZI FACULTY OF EDUCATION SAMPLE)

t” INTERNATIONAL CONGRESS ONCURRICULUM AND INSTRUCTION, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019, pp.187-188

Öğretmen ve Okul Yöneticileri Gözünden Küreselleşme

28.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1223-1224

Öğretmen Adaylarının “Program Geliştirme ve Öğretim” Dersine Yönelik Tutumları (Gazi Üniversitesi Örneği)

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.202-205

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.240-241

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİNE İLİŞKİN İHTİYAÇ ANALİZİ

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.48-49

Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Liderlik Stillerinin Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Üzerine Etkileri

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK), Muğla, Turkey, 25 - 28 October 2017, pp.586-587

Yaz Tatili Süresinin Öğrenme Üzerindeki Etkisi Ankara İli Örneği

4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Tam Metin Kitabı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.84-93

Ortaöğretim Branş Öğretmenlerinin Öğrenme ÖğretmeOrtamlarında Bilişsel Farkındalık Stratejilerini KullanmaDüzeyleri

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Australia, 13 - 15 July 2016, pp.585

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Anahtar Yeterliklerin Belirlenmesi Türkiye İçin Durum Analizi

IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.349-350

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Anahtar Yeterliliklerin Belirlenmesi Türkiye İçin Durum Analizi

III. INternational Eurasian Educational Research congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.349-350

Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ankara İli Örneği

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-2015). Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi/Adana/, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015

The problem of creative education in information society

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.713-717 identifier identifier

NLP Beyin Dili Programlaması Eğitim Programının Değerlendirilmesi

15.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 15 September 2006, pp.31

Books & Book Chapters

7. Bölüm: Pragmatik Program Değerlendirme Modeli

in: Soru Örnekleriyle Eğitimde Program Değerlendirme Modelleri, Pınar Bilasa, Editor, PEGEM Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.143-155, 2023

7. Bölüm: Pragmatik Program Değerlendirme Modeli

in: Soru Örnekleriyle Eğitimde Program Değerlendirme Modelleri, Bilasa, Pınar, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.143-155, 2023

1. Bölüm: Eğitimde Program Değerlendirmeye Kavramsal ve Tarihsel Bir Bakış

in: Soru Örnekleriyle Eğitimde Program Değerlendirme Modelleri, Pınar Bilasa, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.1-17, 2023

1. Bölüm: Eğitimde Program Değerlendirmeye Kavramsal ve Tarihsel Bir Bakış

in: Soru Örnekleriyle Eğitimde Program Değerlendirme Modelleri, Bilasa, Pınar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-17, 2023

Türk Eğitim Tarihi

Nobel Yayıncılık, Ankara, 2022

Öğretimin Yönetimi

in: Sınıf Yönetimi , Necati Cemaloğlu,Kübra Yenel, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.209-245, 2021 Creative Commons License

Öğretimin Yönetimi

in: Sınıf Yönetimi, Necati Cemaloğlu, Kübra Yenel, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.209-245, 2021

Yetişkin Eğitimi İle İlgili Temel Kavramlar

in: Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme, Figen EREŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.17-30, 2019

Hayat Boyu Öğrenme

in: Yetişkin Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme, Figen Ereş, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.78-93, 2019

Feminizm Kuramı

in: Sosyal Bilimlerde Kuramlar, Figen Ereş, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.223-235, 2018

Constructivist education understanding in the curricula

in: Educational Policies in Turkey and Its Reflection, Ereş, Figen, Editor, Peterlang Publishing, Frankfurt, pp.114-122, 2016

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Tarihsel Gelişimi

in: Hayat Bilgisi Öğretimi, Semra güven, Selahattin Kaymakcı, Editor, Pegem A Akademi, Ankara, pp.24-56, 2016

Öğrenme Stilleri ve Stil Odaklı Öğretim Tasarımı.

in: Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Sevil Büyükalan Filiz, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.205-230, 2014

Metrics

Publication

64

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

5

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals