Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Curriculums in Turkey: A Comparative Study

BULGARIAN HISTORICAL REVIEW-REVUE BULGARE D HISTOIRE, pp.178-187, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Curriculum Perception in Turkey

BULGARIAN HISTORICAL REVIEW-REVUE BULGARE D HISTOIRE, pp.161-171, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Opinions of the Students from Foreign Language Teaching Departmentsabout their Undergraduate Programs

International Journal of Educational Methodology, vol.6, no.2, pp.367-380, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Pre-service teachers’ attitudes towards scientific research methods course: (The sample of Gazi University, Gazi Faculty of Education)

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.241-262, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin 21. yy. Becerileri Özyeterlik Algıları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.845-874, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİ ÖZYETERLİK ALGILARI

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.845-874, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Middle School Students’ Perceptions of the Quality of School Life in Ankara

Journal of Education and Learning, vol.6, no.1, pp.175, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Instructional Use of Mind Map in Kindergarden

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.49-67, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi Ankara İli Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Örneği

TURKISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES, vol.2, no.3, pp.49-78, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Program Değerlendirme Modellerinin Karşılaştırmalı İncelemesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.487-495, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Yaz Okulunda Eğitim Öğretim Verimliliği Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Örneği

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.23, pp.91-105, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VIEWS OF PRE-SERVICE TEACHERS ON SUMMER SCHOOL(GAZI UNIVERSITY GAZI FACULTY OF EDUCATION SAMPLE)

t” INTERNATIONAL CONGRESS ONCURRICULUM AND INSTRUCTION, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019, pp.187-188

Öğretmen ve Okul Yöneticileri Gözünden Küreselleşme

28.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1223-1224

Öğretmen Adaylarının “Program Geliştirme ve Öğretim” Dersine Yönelik Tutumları (Gazi Üniversitesi Örneği)

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.202-205

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİNE İLİŞKİN İHTİYAÇ ANALİZİ

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.48-49

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.240-241

Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Liderlik Stillerinin Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Üzerine Etkileri

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK), Muğla, Turkey, 25 - 28 October 2017, pp.586-587

Yaz Tatili Süresinin Öğrenme Üzerindeki Etkisi Ankara İli Örneği

4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Tam Metin Kitabı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.84-93

Ortaöğretim Branş Öğretmenlerinin Öğrenme ÖğretmeOrtamlarında Bilişsel Farkındalık Stratejilerini KullanmaDüzeyleri

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Australia, 13 - 15 July 2016, pp.585

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Anahtar Yeterliklerin Belirlenmesi Türkiye İçin Durum Analizi

IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.349-350

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Anahtar Yeterliliklerin Belirlenmesi Türkiye İçin Durum Analizi

III. INternational Eurasian Educational Research congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.349-350

Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ankara İli Örneği

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-2015). Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi/Adana/, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015

The problem of creative education in information society

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.713-717 identifier identifier

NLP Beyin Dili Programlaması Eğitim Programının Değerlendirilmesi

15.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 15 September 2006, pp.31

Books & Book Chapters

Yetişkin Eğitimi İle İlgili Temel Kavramlar

in: Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme, Figen EREŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.17-30, 2019

Hayat Boyu Öğrenme

in: Yetişkin Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme, Figen Ereş, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.78-93, 2019

Feminizm Kuramı

in: Sosyal Bilimlerde Kuramlar, Figen Ereş, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.223-235, 2018

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Tarihsel Gelişimi

in: Hayat Bilgisi Öğretimi, Semra güven, Selahattin Kaymakcı, Editor, Pegem A Akademi, Ankara, pp.24-56, 2016

Constructivist education understanding in the curricula

in: Educational Policies in Turkey and Its Reflection, Ereş, Figen, Editor, Peterlang Publishing, Frankfurt, pp.114-122, 2016

Öğrenme Stilleri ve Stil Odaklı Öğretim Tasarımı.

in: Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Sevil Büyükalan Filiz, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.205-230, 2014