Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Three-dimensional printing technologies in the fabrication of maxillofacial prosthesis: A case report

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS, cilt.43, sa.5, ss.343-347, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effect of Silica and Prepolymer Nanoparticles on the Mechanical Properties of Denture Base Acrylic Resin

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.27, sa.8, ss.763-770, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

In Vitro Cytotoxicity of Maxillofacial Silicone Elastomers: Effect of Nano-particles

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.27, sa.6, ss.584-587, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Shear bond strength of ceramic brackets bonded to surface-treated feldspathic porcelain after thermocycling

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS, cilt.41, sa.3, ss.160-167, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of the Addition of Titanium Dioxide and Silaned Silica Nanoparticles on the Mechanical Properties of Maxillofacial Silicones

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.26, sa.7, ss.611-615, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of different surface treatments on shear bond strength between ceramic systems and metal brackets

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.31, sa.10, ss.1105-1115, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bond strength of veneering porcelain to zirconia after different surface treatments

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.30, sa.22, ss.2466-2476, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Different Techniques in Fabrication of Ocular Prosthesis

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.23, sa.6, ss.1779-1781, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antibakteriyel gargara kullanımına bağlı diş renklenmesinin farklı beyazlatma teknikleri ile giderilmesi

SELCUK DENTAL JOURNAL, cilt.5, sa.3, ss.218-224, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Shore A hardness of maxillofacial silicones: the effect of dark storage and nanoparticles

EUROPEAN ORAL RESEARCH, cilt.52, sa.2, ss.99-104, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Farklı yüzey işlemlerinin zirkonyanın ağız içi tamirine etkisi

Selcuk Dental Journal, cilt.4, sa.2, ss.52-58, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Farklı içeceklerde bekletilen yumuşak astar materyallerinin renk stabilitesinin in vitro olarak değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.261-267, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Staining Solutions on Color Stability of Different Temporary Crown Materials

EC dental science, cilt.3, sa.5, ss.593-598, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE MODIFIED LAMINATE VENEER RESTORATIONS WITH COMBINEDPROSTHODONTIC RESTORATIONS ON TRAUMATIC TEETH (CASE REPORT)

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.238-242, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A different wax sculpture technique for implant retained auricular prosthesis

European Journal of Dentistry, cilt.9, sa.3, ss.433, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇENE YÜZ PROTEZLERİNDE KULLANILAN MATERYALLER VE BU KONUDAKİ GELİŞMELER

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.10, ss.141-147, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dentine Bağlanan Farklı Adeziv Sistemlerin Kayma Mukavemetlerinin Karşılaştırılması

Turkiye Klinikleri. Dishekimligi Bilimleri Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.79-84, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Restoration of a Non-restorable Lateral Incisor Using Forced Orthodontic Eruption, Fiber Post and Zirconıa-Ceramic Restoration

JBR Journal of Interdisciplinary Medicine and Dental Science, cilt.2, sa.2, ss.1-4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı bulb dizaynları ile tedavi edilenmaksiler defektli hastalar

selçuk üniversitesi diş hekimliği dergisi, cilt.22, ss.86-91, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

diş hekimliğinde korozyon

ADO klinik bilimler dergisi, cilt.7, sa.1, ss.1391-1398, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rehabilitation of an extracted anterior tooth area using bondable reinforcement ribbon and the artificial tooth

Journal of the Scientific Society, cilt.39, sa.2, ss.102, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

bifosfonat kullanan hastalarda oral cerrahi uygulamalarda karşılaşılabilecek sorunlar ve tedavisi

istanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, cilt.43, ss.113-122, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çene Yüz Protezlerinde 3 Boyutlu YazıcılarınKullanımı: Vaka Sunumu

TDB 24. uluslararası diş hekimliği kongresi, 27 - 30 Eylül 2018

Yeni Bir Teknik: Piercing Tutuculu SilikonYarım Kulak Protezi

TDB 24. uluslararası diş hekimliği kongresi, 27 - 30 Eylül 2018

AWDA Apereyi ile Alveol Yarık Tedavisi:Vaka Raporu

TAOMS 25.Uluslararası Bilimsel Kongresi 13-17 Mayıs 2018, Türkiye, 13 - 17 Mayıs 2018, ss.136-137

Dezenfeksiyon ajanlarının maksillofasiyal silikonların renk değişimine olan etkisi

TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

In vitro Cytotoxicity of Maxillofacial Elastomers Effect of Nano particles

22th International Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association (TPİD), Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Farklı ilavelerin akrilik rezinin mekanik özelliklerine etkisi

TPİD 22. Uluslararası kongresi-12-15 Kasım 2015., 12 - 15 Kasım 2015

In vitro Color Stability of Soft Denture Liners after Storage in Different Beverages

22th International Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association (TPİD), Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Effect of Polishing on Color Stability of Provisional Prosthodontic Materials

22th International Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association (TPİD), Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Effect of different additives on mechanical properties of acrylic resin

22th International Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Maksillofasiyal silikon elastomerlerin sitotoksisitesinin değerlendirilmesi Nano Partiküllerin etkisi

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Effect of staining solutions on color stability of different temporary crown materials

The International Symposium of YYU Faculty of Dentistry, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2014

A different technique in fabrication of an auricular prosthesis

20th Turkish Dental Association International Dental Congress, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014

Influence of Different Surface Treatments on Intraoral Zirconia Repair

19th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), 24 - 27 Nisan 2014

Travma sonrası gelişen bir mukozal fenestrasyon olgusunun tedavisi.

Türk periodontoloji derneği 42. bilimsel kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2012

Modified laminate veneer restorations to restore teeth damaged

5th biennial meeting of the European Fedaration of Conservative Dentistry, 12 - 15 Ekim 2011, cilt.15, ss.790