Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yüksek İlerlemeli Frezeleme İşleminde İşlenebilirlik Parametrelerinin İncelenmesi

İmalat Teknolojileri ve Uygulamaları, cilt.1, sa.1, ss.34-41, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Optimization of Cutting Parameters in Hard Turning of AISI H10A Steel under Minimum Quantity Lubrication

European Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.3, sa.2, ss.157-164, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Al2014 Alüminyum Alaşımının Delinmesinde İtme Kuvvetinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi

El-Cezeri Journal of Science and Engineering, cilt.6, sa.1, ss.193-199, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde İtme Kuvvetinin Taguchi Metodu ile Optimizasyonu

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, cilt.5, sa.2, ss.241-246, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Optimization of Cutter Tool Chip Angle and Cutting Parameters on Cutting Temperature in Turning

International Conferences on Science and TechnologyICONST 2019, 26 - 30 Ağustos 2019

Profil Tornalama İşleminde Yüzey Pürüzlülüğünün Optimizasyonu ve Modellenmesi

Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 13 - 15 Haziran 2019

AISI 430 Paslanmaz Çeliğinin Elektro Erozyon Yöntemi ile İşlenebilirliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, ss.540-547

Finite Element Analysis of Thrust Force in Drilling of Al2014 Aluminum Alloy

1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18), 22 - 24 Mart 2018

Elektro Erozyon İle Tornalamada İşleme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Araştırılması

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, cilt.2, ss.345-351

AISI 4140 Malzemesinin Delinmesinde Oluşan İtme kuvveti ve Torkun Gri İlişkiler Analizi ile Optimizasyonu

IV. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU(ISMS), Paris, Fransa, 26 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.12

AISI 4140 Malzemesinin Delinmesinde Oluşan Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu ile Optimizasyonu

IV. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, 26 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.11

Al 2014 Malzemesinin Delinmesinde Meydana Gelen Çaptan Sapmanın Taguchi Methodu ile Optimizasyonu

1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

Investigation wiht the Artificial Neural Networks of the Effect of the Cutting Parameters in Drilling of AISI 1050

8th International Symposium on Machining International Symposium on Machining, Antalya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.180-191

Optimization of Cutting Parameters in Hard Turning of AISI H10A Steel under Minimum Quantity Lubrication

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017), 3 - 07 Mayıs 2017

Comparison of the Effects of Machining Environment in Drilling of CFRP Laminates with Diamond Coated WC Drill

IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 22 - 25 Ağustos 2017, cilt.2, ss.326-333

Investigation Of The Effect Of Cutting Parameters With Artificial Neural NetworksIn Machining

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.511-520