Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aluminum hydroxide and calcium phosphate adjuvants in adsorbed tetanus and diphtheria vaccines: Immunologic vs histopathologic effects

Annual Meeting of the American-Association-of-Immunologists - Immunology 2020, Hawaii, United States Of America, 8 - 12 May 2020, vol.204 Sustainable Development identifier

Mikrobiyom ve İmmün Sistem

XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 17 - 21 November 2018

Aşılar ile ilgili mitler ve gerçekler

5. Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu, Turkey, 12 - 13 October 2018 Sustainable Development

Doğal İmmün Modülasyon

XIX. KLİMİK, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastaliklari Kongresi, 28 - 31 March 2018

C1q-CD59 Response of SH-SY5Y Cells in Insulin Resistance State

SOT 55th Annual Meeting ToxExpo, United States Of America, 11 - 15 March 2018, pp.497

İmmün Sistem ve Mikrobiyota

6. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi – Hedef Sağlıklı Mikrobiyota 2.0, Turkey, 22 - 25 February 2018

NGS analysis of PDGFRA ans ESR1 mutations in a case with testicular seminoma case

Cell-Weizman Institute of Science Symposium- Next Gen Immunology, Rekhovot, Israel, 11 - 14 February 2018

Otoimmünite ve enfeksiyon

BUHASDER Kongresi 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Turkey, 1 - 05 November 2017

Diagnostic Immunology Laboratory

Uluslararası Katılımlı Yeni Nesil İmmünoloji Testleri Çalıştayı (Workshop for Next Generation Immunology Diagnostic Tests), 24 - 25 October 2017

Mikrobiyota ve İmmünite

XVIII Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 22 - 27 March 2017

Books & Book Chapters

Oral mikrobiyota ve immün sistem etkileşimi

in: Ağız Mikrobiyotası, Mustafa Altındiş, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.1-10, 2022

Oral mikrobiyota ve immün sistem etkileşimi.

in: Ağız Mikrobiyotası, ALTINDİŞ MUSTAFA, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.43-56, 2022

İMMÜN YETMEZLİKLERDE COVID-19

in: Türkiye Klinikleri COVID - 19, Yücel, ayşegül atak, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.101-107, 2020

COVID-19 TANISINDA PCR TESTLERİ VE KLİNİK İLE İLİŞKİSİ

in: Türkiye Klinikleri COVID - 19, Yücel, ayşegül atak, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.50-53, 2020

Bağışıklık Sistemine Genel Bakış

in: TÜBA Bağışıklık, Beslenme, ve Yaşam Tarzı Raporu, Şahin, Kazım, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, pp.11-20, 2020

Biyolojik Ajanların İmmün Sisteme Etkileri

in: Biyolojik Ajanlar ve Enfeksiyon Yönetimi, Şenol, Esin, Editor, Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, Ankara, pp.8-12, 2020

Metrics

Publication

69

Citation (WoS)

148

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

182

H-Index (Scopus)

7

Project

12

Thesis Advisory

4

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals