Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the Relationship Between Seventh Grade Students' Scientific Literacy Level and Some Cognitive Variables

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.45, sa.203, ss.63-89, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Investigating Relationships among Pre-Service Science Teachers' Conceptual Knowledge of Electric Current, Motivational Beliefs and Self-Regulation

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.11, sa.6, ss.1657-1676, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

THE EFFECTS OF COGNITIVE STYLES ON NAAVE IMPETUS THEORY APPLICATION DEGREES OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, cilt.12, sa.4, ss.699-719, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

EFFECTS OF TEST STRUCTURE ON MECHANICS ACHIEVEMENT OF STUDENTS WITH DIFFERENT COGNITIVE STYLES

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, sa.1, ss.334-344, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilimsel Muhakeme Becerileri Testi’nin Geliştirilmesi

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.8, sa.3, ss.635-650, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of 5e Model Supported by Life Based Contexts on The Conceptual Understanding Levels Measured Through Different Techniques

Journal of Education in Science, Environment and Health, cilt.5, sa.2, ss.227-243, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigating Preservice Science Teachers’ Level of Using Spreadsheet Program in Accordance with the Purpose Of The Courses.

Turkish Studies Educational Sciences, cilt.14, sa.4, ss.1927-1939, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği Adaptasyon Çalışması

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.3, ss.1173-1205, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilimleri Eğitiminde Biçimlendirici Değerlendirme: Literatür Taraması

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.2, ss.567-612, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effects of Two Approaches on Developing Reasoning Skills of Preservice Science Teachers

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.8, sa.3, ss.19-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ölçme tekniğinin farklı bilişsel stillerdeki öğrencilerin hareket konusundaki kavramsal bilgi düzeylerine etkisi

AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.21-30, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cinsiyetin farklı ölçme teknikleri kullanılarak ölçülen hareket ve hareket yasaları konularındaki kavramsal bilgi düzeyine etkisi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.39-59, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of students reasoning abilities on conceptual understandings and problem solving skills in ıntroductory mechanics

Europian Journal Physics, cilt.28, sa.6, ss.1161-1171, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of students cognitive styles on conceptual understandings and problem solving skills in introductory mechanics

Journal of Research in Science and Technological Education, cilt.25, sa.2, ss.167-178, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının değişkenleri belirleme ve kontrol etme yeteneklerinin geliştirilmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.275-290, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı ölçme tekniklerinin lise öğrencilerinin hareket ve hareket yasaları konularındaki kavramsal bilgi düzeyine etkisi no 10 s 1 17

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2005, sa.10, ss.1-17, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effectiveness of the learning cycle method on teaching dc circuits to prospective female and male science teachers

Journal of Research in Science and Technological Education, cilt.23, sa.2, ss.213-227, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of learning cycle on college students understandings of different aspects in resistive dc circuits

Electronic Journal of Science Education, cilt.9, sa.4, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeyleri

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, cilt.2004, sa.9, ss.105-116, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim bölümü öğrencilerinin mantıksal düşünme yeteneklerinin alan ve cinsiyet açısından karşılaştırılması

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2004, sa.8, ss.17-27, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının mesleki tutumları

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2004, sa.9, ss.95-104, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 7 sınıf fen bilgisi ders kitabının fen bilgisi öğretmenlerine göre yeterlilik derecesinin araştırılması

AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.78-86, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teaching line graphs to tenth grade students having different cognitive developmental levels by using two different instructional modules

Journal of Research in Science and Technological Education, cilt.21, sa.1, ss.55-56, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Mantıksal Düşünme Yeteneklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.606-612

Examination of Seventh Grade Students’ Self-Efficacy Beliefs towards Scientific Literacy in Terms of Some Variables

ERPA International Congresses on Education, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, ss.85-89

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Biçimlendirici Değerlendirme Stratejilerinin İncelenmesi

Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Examination of the Relationship between Preservice Science Teachers' Scientific Reasoning and Problem Solving Skills on Basic Mechanics

33rd International Physics Congress of the Turkish-Physical-Society (TPS), Bodrum, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2017, cilt.1935 identifier identifier

Developing Four-Tier Simple Electric Circuits Alternative Concepts Test For Gifted Students

Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, 6 - 10 Eylül 2017

Investigating Preservice Science Teachers’ Level of Using Spreadsheet Program in Accordance with the Purpose of the Courses

IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.683-684

Fizik Öğretmeni Yeterlikleri ve Mesleki Gelişimi

Turk Fizik Dernegi 32.Uluslararası Fizik Konferansı, Bodrum, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2016

Fen bilimleri öğrenimi motivasyon ve öz düzenleme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

Fizik başarısı ve ölçümü Paradigmanın değişimi

Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 21 - 25 Temmuz 2014

Bilimsel Düşünme Düzeyi İle Hareket Kuvveti Gerektirir Kavram Yanılgısına Sahip Olma Düzeyi Arasındaki İlişki

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012

Onlar mı öğrenemiyor biz mi öğretemiyoruz

TFD 27. International Physics Congress, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2010

Yeni Fizik Dersi Öğretim Programının Felsefesi Temelleri ve Vizyonu

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008

Fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006

Bilimsel düşünme becerileri ile bazı sosyo kültürel faktörler arasındaki ilişki

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006

Mekanik başarısı ile bazı faktörler arasındaki ilişki ve Fizik başarısına yeni bir tanım

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006

Elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde öğrenme evreleri metodunun etkisi

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2004

Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi 3 Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Yeteneklerinin Karşılaştırılması

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002

Belli Teknolojilerin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitiminde Kullanımı

Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2001

Bilimsel Düşünme Yetenekleri ve Bu Yeteneklerin Ölçülmesi

Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2001

Kitap & Kitap Bölümleri