Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Russıan Education System in Historıcal Process

TurkishStadies , vol.12, no.6, pp.155-178, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İşgücü İstihdam ve Kalkınma

Yeni Çizgi Dergisi , vol.1, no.1, pp.1, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

İsveç Eğitim Sistemi

Çağdaş Eğitim Dergisi , no.240, pp.16, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Eğitim Yönetimi ve Önemi

astamonu Eğitim Dergisi , no.1, pp.2, 1994 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVİD-19 SÜRECİNDE EĞİTİMDE DERİNLEŞEN EŞİTSİZLİKLER

Gazi Üniversitesi Uluslararası Genç Araştırmacılar Kongresi - IV, Ankara, Turkey, 27 June 2024, vol.1, pp.1-12

Türkiye'de Eğitimin Finansmanı, AB Ülkeleri Ve OECD Ülkeleri Arası Karşılaştırma

17. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi-UEYK2024 – 7-9 Mart/ 2024, İstanbul, Turkey, 07 March 2024, vol.1, pp.13-15

Öğretmen algılarına göre liselerde görev yapan yöneticilerin sosyal sermaye düzeyleri ile okul etkililiği arasındaki ilişki (Bartın İli örneği)

17. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi-UEYK2024 – 7-9 Mart/ 2024, İstanbul, Turkey, 07 March 2024, vol.1, pp.27-28

Okul Yöneticileri ve Öğretmen Görüşlerine Göre Ortak Sınav Uygulamasına Yerel Çözüm: İlçe Ölçme Ve Değerlendirme Merkezleri

17. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi-UEYK2024 – 7-9 Mart/2024, İstanbul, Turkey, 7 - 09 March 2024, vol.1, pp.15-16

PİSA SINAVINDA BAŞARILI OECD ÜLKELERİ VETÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN KARŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu – EYFOR-XIII, Çeşme/İzmir, Turkey, 11 May 2022, vol.1, pp.340

Örgütsel Anomi. Eğitim kurumları üzerinde nitel bir çalışma .

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU-2020), ÇEVRİMİÇİ, Turkey, 1 - 20 October 2020

Milli Eğitim Şuralarında Aile Katılımı

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi-2020, ÇEVRİMİÇİ, Turkey, 16 - 19 September 2020

Eğitim Programı Türlerinin Okul Yöneticilerinin Program Yönetimi Becerilerine Etkisi

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu Programı EYFOR-X, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

Endüstri 4.0 Çağında Öğretmenin Gerekliliği ve Rolü: Öğrenci Gözüyle Nitel Bir Çalışma

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Çeşme/İzmir, 2 - 04 May 2019, vol.14, pp.336-337

Üniversite Öğrencilerinin Üniversite, Rektör ve Gelecek Kavramlarına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Çeşme/İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, vol.14, pp.328-329

Öğretmenlerin Boş Zaman Değerlendirme Davranışlarının İncelenmesi

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, vol.5, pp.932-940

EĞİTİMDE KABA VERİMLİLİK

EYFOR-9, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.1, pp.334

Öğrencilerin Bilgisayar Oyun Bağımlılık Düzeyleri İleBilgisayar Oyun Bağımlılığı Düzeylerine Etki Eden Etkenlereİlişkin Öğretmen Görüşleri

II. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VEÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 13 - 15 September 2018, vol.1, pp.253-265

Örgüt Sağlığına İlişkin Kavram Analizi

VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE), Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, vol.1, pp.80

Öğretmen ve Yöneticilerin Hizmetlerin Takasının Uygulanması Bağlamındaki İlişkileri

EYFOR-8 Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, Ankara- TOBB ETÜ, Turkey, 19 - 21 May 2017, vol.1, pp.136-137

Kaynaştırma Uygulamalarına Tersine Bir Bakış Ters Kaynaştırma

EYFOR-8 Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, Ankara-TOBB ETÜ, 19 - 21 May 2017, vol.1, pp.279-280

Gazi Üniversitesindeki Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.294-296

Generations Generation Y and Differences Between Generations

IInd International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

Kentleşme ve Eğitim Sürecinde Okul Binaları

EYFOR (EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU) IV, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2013, vol.1, pp.144-152

Books & Book Chapters

Sınıf Yönetimi

Lisans Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., İstanbul, 2022

Ruhsal Liderlik

in: Kuramdan Uygulamaya Liderlik, Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU Prof. Dr. Necmi GÖKYER, Editor, EĞİTEN KİTAP YAYINCILIK ORG. LTD. ŞTİ., Ankara, pp.389-419, 2022

MİLLİ EĞİTİM ŞÛRALARINDA OKUL, AİLE ve TOPLUM İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

in: Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar, Ali Çetin, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.155-168, 2021

Örgütsel Ustalık

in: Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU – Prof. Dr. Necmi GÖKYER, Editor, , PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.631-659, 2021

Bosna-Hersek Eğitim Sistemine Genel Bir Bakış.

in: BİLİM İNSANI DR. MUSTAFA ESKİ’YE ARMAĞAN EĞİTİME ADANMIŞ BİR ÖMÜR, Prof. Dr. Hüseyin YOLCUDoç. Dr. Sibel OĞUZ HAÇAT, Editor, PEGEM AKADEMİ, Kastamonu, pp.607-617, 2020

Sosyal Bir Sistem ve Örgüt Olarak Okul

in: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Şefika Şule Erçetin, Editor, Nobel, Ankara, pp.39-59, 2019

Levels of Using Social Capital in Schools According to SchoolPrincipals

in: Chaos, Complexity and Leadership 2016, , Editor, Springer Proceedings in Complexity, Gewerbestrasse, pp.333-353, 2018

The Utilization Level of Social Capital Approach in Tabriz Universities

in: Chaos, Complexity and Leadership 2016, Şefika Şule Erçetin, Editor, Springer Proceedings in Complexity, Gewerbestrasse, pp.157-175, 2018

chapter 4 Evaluation of the Migration Phenomenon as an Economics Dimension

in: Social Considerations of Migration Movements and Immigration Policies, Şefika Şule Erçetin, Editor, IGI Global, pp.58-65, 2017

"The Conflict Management Styles used by Managers of Private Primary Schools: An Example of Ankara"

in: Chaos Complexity and Leadership 2013, şefika.şuleErçetin and Santo.Banerjee, Editor, springer International Publishing Switzerland, Newyork Dordrecht London, pp.315-32, 2015

Would The Organizational Commitment And Occupational Burnout Perceptions Of Firm Owner’s With 10-49 Employees Be High At The Same Time? Why Not?(Example Of Ankara)

in: Chaos Complexity and Leadership 2012, Santo Banerjee-Şefika Şule Erçetin, Editor, springerScience+BusinessMedia Dordercht, Springer Dordrecht Heidelberg New York London, pp.327-332, 2014

Organizational Intelligence in Action Visible in Networks

in: Organizational Intelligence in Question, Şefika Şule Erçetin, Editor, Amazon Publications, pp.149-162, 2009

Sınıf Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar

in: Sınıf Yönetimi, Münevver Yalçınkaya-İlhan Günbayı, Editor, Lisans Yayınevi, www.Lisansyayincilik.com, İstanbul, pp.61-81, 2006

Metrics

Publication

79

Citiation (TrDizin)

13

H-Index (TrDizin)

2

Project

4

Thesis Advisory

22

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals