Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sebastian Lee Op.31 Etüt Kitabı 18.Etüdün İncelenmesi

Uluslararası Müzik ve Sanat Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 12 June 2021, pp.180-191

Suzuki Çello Okulu III. Kitap Analizi

Uluslararası Müzik ve Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 June 2021, pp.704-718

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STAJDENEYİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM veYENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.326-332

RUDOLF MATZ 25 ETÜT KİTABI ANALİZİ

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.590-598

Müzik Öğretmeni Adaylarının Umut ve Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırması

2. Uluslararası insan çalışmaları kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.6-7

Türkiye’de Oda Müziği Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezler

ınternational Congress of Human Studies, Turkey, 6 - 09 December 2018

Viyolonsel Eğitimine Yönelik ”Çevreden Evrene” İlkesi Işığında Bir Çalışma Önerisi

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2018, pp.313

Türkiye’de Verilen Viyolonsel Eğitimine Genel Bakış

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2018, pp.2

VİYOLONSEL EĞİTİMİNE YÖNELİK ETÜT ANALİZİ ( KUMMER ÖRNEĞİ)

I.Ulusallar arası müzik araştırmaları kongresi, Kırıkkale, Turkey, 28 March - 30 October 2018

Sultaniyegah Sirto’nun Viyolonsel Üzerinde kullanılmasına ilişkin Uzman Görüşleri

Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 27 October 2018

Kuruluşundan günümüze güzel sanatlar lisesi viyolonsel öğretim programlarının incelenmesi

I. Uluslararası Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 28 - 30 March 2018

TÜRKİYE’DE MÜZİSYEN SAĞLIĞINA İLİŞKİN YAPILMIŞ ARAŞTIRMALAR

I.Uuslarası Müzik araştırmaları Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 28 - 30 March 2018

MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

I.Uluslar arası Müzik Araştırmaları Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 28 - 30 March 2018

Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinin Müzik dersi Öğretim programları ve ders içeriklerinin incelenmesi

I. Uluslararası Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 28 - 30 March 2018

Sebastian Lee op.31 Etüt Kitabı 13. Etüdün incelenmesi

Uluslararası . İpek Yolu Müzik Konferansı, 17 - 19 July 2017

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE İLİŞKİN YAPILMIŞLİSANS ÜSTÜ TEZLER

MÜZED Uluslararası 3. İpekyolu Müzik Konferansı, 17 - 19 July 2017

Viyolonsel Başlangıç Metotlarının Giriş Konuları Açısından Değerlendirilmesi

III. Internatıonal Multıdıscıplınary Congress Of Eurasıa (IMCOFE), 27 - 30 April 2017

WHAT IS MY ACTUAL JOB

III. Internatıonal Multıdıscıplınary Congress Of Eurasıa (IMCOFE, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017

Yaylı Çalgı Eğitiminde Otakar Sevcik Metotlarının Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri

III. Internatıonal Multıdıscıplınary Congress Of Eurasıa (IMCOFE), Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017

Haydn Fa Minör Piyanolu Trio (Hob. Xv:26)’ya Genel Bakış

III.Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 1 - 05 July 2017

Suzuki Viyolonsel Okulu 1. Kitaba İlişkin Çalışma Önerileri

III.Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı, magosa, Cyprus (Kktc), 1 - 05 July 2017

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine İlişkin Yapılmış Lisans Üstü Tezler

III.Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı, magosa, Cyprus (Kktc), 1 - 05 July 2017

Viyolonsel Eğitimine Yönelik Etüt Analizi ( Matz Örneği)

III.Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı, magosa, Cyprus (Kktc), 1 - 05 July 2017

Sebastıan Lee Op.31 Etüt Kitabı 13.Etüdün İncelenmesi”

III.Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı, Temmuz 2017, Magosa, Cyprus (Kktc), 1 - 05 July 2017

Viyolonsel Eğitiminde Yay Tekniklerine İlişkin Araştırmalar

Gazi Üniversitesi II. Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2015

Viyolonsel eğitiminde yay tekniklerine ilişkin araştırmalar

2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2015, vol.1, pp.497-512

Place Of Popular Music In K12 Music Curriculas

APME The Association for Popular Music Education (APME), University of Miami’s Frost School of Music, Florida- Miami, United States Of America, 11 - 13 June 2015

An Ideal Postgraduate Program from The Perspective of Postgraduate Music Students

17th Annual International Conference on Education, ATİNA, Greece, 18 - 21 May 2015

Master theses and doctoral dissertations conducted between 1986 and 2009 in music education

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.5051-5058 identifier identifier

Ergenlerin dinlediği müzik türlerinin depresyondüzeylerine etkileri

Üçüncü Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 January 2007

Books & Book Chapters

VİYOLONSEL BAKIMI VE KORUNMASINA İLİŞKİN LUTHİER GÖRÜŞLERİ

in: MÜZIK SANATI VE EĞITIMINDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR IV, Bahadır ÇOKAMAY,Begüm AYTEMUR, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.113-138, 2022 Creative Commons License

MARIAN MIEDLAR ÇELLO OKULU 1 VİYOLONSEL BAŞLANGIÇ METODUNUN İNCELENMESİ

in: Güncel Alan Eğİtİmİ Araştırmaları IV, Sedat EROL,Akın EFENDİOĞLU, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.97-116, 2022 Creative Commons License

VİYOLONSEL EĞİTİMİNE YÖNELİK “ÇEVREDEN EVRENE” İLKESİ IŞIĞINDA BİR ÇALIŞMA ÖNERİSİ

in: Teoriden Uygulamaya Tüm Yönleriyle Çalgılar, Hüseyin YILMAZ,Yakup AÇAR, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.55-66, 2022 Creative Commons License

VİYOLONSEL BAKIMI VE KORUNMASINA İLİŞKİN LUTHİER GÖRÜŞLERİ

in: MÜZIK SANATI VE EĞITIMINDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR IV, Çokamay Bahadır, Aytemur Begüm, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.113-138, 2022

Viyolonsel Eğitimine Yönelik “Çevreden Evrene” İlkesi Işığında Bir Çalışma Önerisi

in: Teoriden Uygulamaya Tüm Yönleriyle Çalgılar, Yılmaz Hüseyin, Açar Yakup, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.55-66, 2022

MARIAN MIEDLAR ÇELLO OKULU 1 VİYOLONSEL BAŞLANGIÇ METODUNUN İNCELENMESİ

in: Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları IV, Sedat EROL, Akın EFENDİOĞLU, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.97-116, 2022

Müzik Öğretmeni Adaylarının Umut ve Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması

in: Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih Çeçen, Ömer Kahya, Şafak Bozgun, Koray Toptaş, Editor, Bilgin kültür sanat yayınları, Ankara, pp.31-40, 2019

Rudolf Matz ‘54 Kısa Etüt’ Metodunun Analizi

in: Current Debates of Social Science, Salih Çeçen,Ömer Kahya,Şafak Bozgun,Koray Toptaş, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.41-52, 2019

Yerli Malı Haftası’na Yönelik Bir Müzik Dersi Uygulaması Üzerine Öğretmen Görüşleri

in: Current Debates on Social SciencesHuman Studies 3, Salih ÇeçenÖmer KahyaŞafak Bozgun, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.9-20, 2019

Bireylerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin, Müzik Gruplarındaki Hazırlık Çalışmalarına Etkisi

in: Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Gülcan Mıhladız, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.275-292, 2018

Metrics

Publication

98

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

13

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

19

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals