Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL MÜZİK DERSİKAZANIMLARINA YÖNELİK YETERLİK DURUMLARI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.11, pp.122-144, 2020 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE’DE ‘’DİN-MÜZİK’’ ALANLARINA İLİŞKİN YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜTEZLER

OURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMICDEVELOPMENT AND SOCIALRESEARCHES, pp.165-180, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE VİYOLONSEL ALANINDA YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜTEZLER

ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ, pp.1-21, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ODA MÜZİĞİ ÇALIŞMALARININ MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININUMUT DÜZEYLERİNE ETKİSİ(VİYOLONSEL DÖRTLÜLERİ ÖRNEĞİ)

The Journal of Academic Social Science, vol.7, no.90, pp.327-338, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

GRADUATE THESES IN THE FIELD OF VIOLONCELLO IN TURKEY

International Journal of Family, Child and Education, vol.0, no.17, pp.1-21, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ

Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi (OJOMUS), vol.3, no.2, pp.170-189, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Instructor Opinions on the Use of Turkish Folk Music of SyncopatedStyle in Cello Training

Journal of Education and Learning, vol.7, no.6, pp.165-177, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

AKILLI TELEFON VE TABLETLER İÇİN YAZILMIŞ GÜNCEL MÜZİK EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

The Journal of Academic Social Science, no.68, pp.250-266, 2018 (Other Refereed National Journals)

SEBASTIAN LEE OP.31 ETÜT KİTABI 11.ETÜDÜN TEKNİK VE BİÇİMSEL ANALİZİ

Online Journal of Music Siences, vol.2, no.3, pp.118-137, 2017 (Other Refereed National Journals)

SEBASTİAN LEE OP.31 ETÜT KİTABI ETÜT NO.16’NINVİYOLONSEL EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

ONLINE JOURNAL OF MUSIC SCIENCES, vol.2, no.3, pp.179-205, 2017 (Other Refereed National Journals)

SEBASTIAN LEE OP.31 ETÜT KİTABI 13.ETÜDÜN İNCELENMESİ

The Journal of Academic Social Science, vol.5, no.55, pp.383-389, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bireylerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin, Müzik Gruplarındaki Konser Performanslarına Etkisi

Europen Journal of Social Sciences, vol.2, no.5, pp.94-108, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sebastian Lee Op.113 Etüt Kitabı 1.Etüdün Teknik veBiçimsel Analizi

NWSA Fine Arts, pp.83-91, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yetişkin Çalgı Eğitiminde Öğretme Stratejileri

ASOS JOURNAL, pp.1-12, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE DE MÜZİK VE SOSYOLOJİ ORTAK ALANINDAYAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLER

turkish studies, vol.11, no.21, pp.251-270, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

AMATÖR MÜZİK EĞİTİMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİNPROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ

Turkish studies, vol.11, no.21, pp.565-582, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bireysel Çalgı Ve Öğretimi Dersinde Akran Öğretimine Dayalı Öğrenme Öğretme Yaklaşımı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.2269-2281, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Yapılmış Müzik Konferanslarının İncelenmesi Müzed İpek Yolu Konferansları Örneği

NWSA Academic Journals Fine Arts, vol.11, no.4, pp.181-189, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kişiselleştirilmiş Öğrenme Öğretme Yaklaşımının Bireysel Çalgı Dersiyle İlişkisi Gazi Üniversitesi Örneği

JOURNAL of RESEARCH in EDUCATION and SOCIETY /Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.130-144, 2016 (Other Refereed National Journals)

SOLUTION SUGGESTIONS REGARDING THE CHALLENGES CONFRONTED IN THE 1st MOVEMENT OF THE 4th CELLO CONCERTO BY GOLTERMANN

ANADOLU UNIVERSITESI SANAT & TASARIM DERGISI-ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF ART & DESIGN, vol.5, no.8, pp.109-126, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Viyolonsel Eğitimine Yönelik Örnek Bir Etüt Analizi

NWSA-Education Sciences, vol.10, no.2, pp.113-124, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Goltermann Viyolonsel Konçertosu nun Müzik Eğitimi Anabilim Dalları Viyolonsel Derslerinde Kullanılma Durumu

Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.6, 2015 (Other Refereed National Journals)

Müzik Öğretmeni Adayları Gözüyle İdeal Öğretim Programı

JASSS, vol.6, no.2, pp.1025-1042, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yetişkin Çalgı Öğretmeni Özellikleri

Turkish Studies, pp.223-231, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

RUDOLF MATZ 25 ETÜT KİTABI ANALİZİ

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.590-598

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STAJDENEYİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM veYENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.326-332

Müzik Öğretmeni Adaylarının Umut ve Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırması

2. Uluslararası insan çalışmaları kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.6-7

Türkiye’de Oda Müziği Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezler

ınternational Congress of Human Studies, Turkey, 6 - 09 December 2018

Viyolonsel Eğitimine Yönelik ”Çevreden Evrene” İlkesi Işığında Bir Çalışma Önerisi

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2018, pp.313

Türkiye’de Verilen Viyolonsel Eğitimine Genel Bakış

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2018, pp.2

VİYOLONSEL EĞİTİMİNE YÖNELİK ETÜT ANALİZİ ( KUMMER ÖRNEĞİ)

I.Ulusallar arası müzik araştırmaları kongresi, Kırıkkale, Turkey, 28 March - 30 October 2018

Sultaniyegah Sirto’nun Viyolonsel Üzerinde kullanılmasına ilişkin Uzman Görüşleri

Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 27 October 2018

Kuruluşundan günümüze güzel sanatlar lisesi viyolonsel öğretim programlarının incelenmesi

I. Uluslararası Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 28 - 30 March 2018

MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

I.Uluslar arası Müzik Araştırmaları Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 28 - 30 March 2018

Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinin Müzik dersi Öğretim programları ve ders içeriklerinin incelenmesi

I. Uluslararası Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 28 - 30 March 2018

TÜRKİYE’DE MÜZİSYEN SAĞLIĞINA İLİŞKİN YAPILMIŞ ARAŞTIRMALAR

I.Uuslarası Müzik araştırmaları Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 28 - 30 March 2018

Sebastian Lee op.31 Etüt Kitabı 13. Etüdün incelenmesi

Uluslararası . İpek Yolu Müzik Konferansı, 17 - 19 July 2017

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE İLİŞKİN YAPILMIŞLİSANS ÜSTÜ TEZLER

MÜZED Uluslararası 3. İpekyolu Müzik Konferansı, 17 - 19 July 2017

Yaylı Çalgı Eğitiminde Otakar Sevcik Metotlarının Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri

III. Internatıonal Multıdıscıplınary Congress Of Eurasıa (IMCOFE), Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017

Viyolonsel Başlangıç Metotlarının Giriş Konuları Açısından Değerlendirilmesi

III. Internatıonal Multıdıscıplınary Congress Of Eurasıa (IMCOFE), 27 - 30 April 2017

WHAT IS MY ACTUAL JOB

III. Internatıonal Multıdıscıplınary Congress Of Eurasıa (IMCOFE, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017

Haydn Fa Minör Piyanolu Trio (Hob. Xv:26)’ya Genel Bakış

III.Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 1 - 05 July 2017

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine İlişkin Yapılmış Lisans Üstü Tezler

III.Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı, magosa, Cyprus (Kktc), 1 - 05 July 2017

Sebastıan Lee Op.31 Etüt Kitabı 13.Etüdün İncelenmesi”

III.Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı, Temmuz 2017, Magosa, Cyprus (Kktc), 1 - 05 July 2017

Suzuki Viyolonsel Okulu 1. Kitaba İlişkin Çalışma Önerileri

III.Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı, magosa, Cyprus (Kktc), 1 - 05 July 2017

Viyolonsel Eğitimine Yönelik Etüt Analizi ( Matz Örneği)

III.Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı, magosa, Cyprus (Kktc), 1 - 05 July 2017

ANALYSIS OF CURRENT MUSIC EDUCATION PROGRAMS DEVELOPED FOR SMART PHONES AND TABLET COMPUTERS

6th Internationak Conferance on Education, Zagreb, Croatia, 29 June - 01 July 2017

Viyolonsel Eğitiminde Yay Tekniklerine İlişkin Araştırmalar

Gazi Üniversitesi II. Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2015

Viyolonsel eğitiminde yay tekniklerine ilişkin araştırmalar

2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2015, vol.1, pp.497-512

Place Of Popular Music In K12 Music Curriculas

APME The Association for Popular Music Education (APME), University of Miami’s Frost School of Music, Florida- Miami, United States Of America, 11 - 13 June 2015

An Ideal Postgraduate Program from The Perspective of Postgraduate Music Students

17th Annual International Conference on Education, ATİNA, Greece, 18 - 21 May 2015

Master theses and doctoral dissertations conducted between 1986 and 2009 in music education

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.5051-5058 identifier identifier

Ergenlerin dinlediği müzik türlerinin depresyondüzeylerine etkileri

Üçüncü Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 January 2007

Books & Book Chapters

Müzik Öğretmeni Adaylarının Umut ve Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması

in: Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih Çeçen, Ömer Kahya, Şafak Bozgun, Koray Toptaş, Editor, Bilgin kültür sanat yayınları, Ankara, pp.31-40, 2019

Rudolf Matz ‘54 Kısa Etüt’ Metodunun Analizi

in: Current Debates of Social Science, Salih Çeçen,Ömer Kahya,Şafak Bozgun,Koray Toptaş, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.41-52, 2019

Yerli Malı Haftası’na Yönelik Bir Müzik Dersi Uygulaması Üzerine Öğretmen Görüşleri

in: Current Debates on Social SciencesHuman Studies 3, Salih ÇeçenÖmer KahyaŞafak Bozgun, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.9-20, 2019

Bireylerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin, Müzik Gruplarındaki Hazırlık Çalışmalarına Etkisi

in: Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Gülcan Mıhladız, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.275-292, 2018