Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL MÜZİK DERSİKAZANIMLARINA YÖNELİK YETERLİK DURUMLARI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.11, ss.122-144, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE ‘’DİN-MÜZİK’’ ALANLARINA İLİŞKİN YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜTEZLER

OURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMICDEVELOPMENT AND SOCIALRESEARCHES, ss.165-180, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE VİYOLONSEL ALANINDA YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜTEZLER

ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ, ss.1-21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ODA MÜZİĞİ ÇALIŞMALARININ MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININUMUT DÜZEYLERİNE ETKİSİ(VİYOLONSEL DÖRTLÜLERİ ÖRNEĞİ)

The Journal of Academic Social Science, cilt.7, sa.90, ss.327-338, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GRADUATE THESES IN THE FIELD OF VIOLONCELLO IN TURKEY

International Journal of Family, Child and Education, cilt.0, sa.17, ss.1-21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ

Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi (OJOMUS), cilt.3, sa.2, ss.170-189, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Instructor Opinions on the Use of Turkish Folk Music of SyncopatedStyle in Cello Training

Journal of Education and Learning, cilt.7, sa.6, ss.165-177, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

AKILLI TELEFON VE TABLETLER İÇİN YAZILMIŞ GÜNCEL MÜZİK EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

The Journal of Academic Social Science, sa.68, ss.250-266, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEBASTIAN LEE OP.31 ETÜT KİTABI 11.ETÜDÜN TEKNİK VE BİÇİMSEL ANALİZİ

Online Journal of Music Siences, cilt.2, sa.3, ss.118-137, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEBASTİAN LEE OP.31 ETÜT KİTABI ETÜT NO.16’NINVİYOLONSEL EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

ONLINE JOURNAL OF MUSIC SCIENCES, cilt.2, sa.3, ss.179-205, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEBASTIAN LEE OP.31 ETÜT KİTABI 13.ETÜDÜN İNCELENMESİ

The Journal of Academic Social Science, cilt.5, sa.55, ss.383-389, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireylerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin, Müzik Gruplarındaki Konser Performanslarına Etkisi

Europen Journal of Social Sciences, cilt.2, sa.5, ss.94-108, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetişkin Çalgı Eğitiminde Öğretme Stratejileri

ASOS JOURNAL, ss.1-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE MÜZİK VE SOSYOLOJİ ORTAK ALANINDAYAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLER

turkish studies, cilt.11, sa.21, ss.251-270, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Yapılmış Müzik Konferanslarının İncelenmesi Müzed İpek Yolu Konferansları Örneği

NWSA Academic Journals Fine Arts, cilt.11, sa.4, ss.181-189, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireysel Çalgı Ve Öğretimi Dersinde Akran Öğretimine Dayalı Öğrenme Öğretme Yaklaşımı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.2269-2281, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kişiselleştirilmiş Öğrenme Öğretme Yaklaşımının Bireysel Çalgı Dersiyle İlişkisi Gazi Üniversitesi Örneği

JOURNAL of RESEARCH in EDUCATION and SOCIETY /Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.130-144, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOLUTION SUGGESTIONS REGARDING THE CHALLENGES CONFRONTED IN THE 1st MOVEMENT OF THE 4th CELLO CONCERTO BY GOLTERMANN

ANADOLU UNIVERSITESI SANAT & TASARIM DERGISI-ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF ART & DESIGN, cilt.5, sa.8, ss.109-126, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Viyolonsel Eğitimine Yönelik Örnek Bir Etüt Analizi

NWSA-Education Sciences, cilt.10, sa.2, ss.113-124, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Goltermann Viyolonsel Konçertosu nun Müzik Eğitimi Anabilim Dalları Viyolonsel Derslerinde Kullanılma Durumu

Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.6, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Öğretmeni Adayları Gözüyle İdeal Öğretim Programı

JASSS, cilt.6, sa.2, ss.1025-1042, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetişkin Çalgı Öğretmeni Özellikleri

Turkish Studies, ss.223-231, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Çalgı Eğitiminde Motivasyon

Bef, sa.20, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

RUDOLF MATZ 25 ETÜT KİTABI ANALİZİ

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM ve YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2019, ss.590-598

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STAJDENEYİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ULUSLARARASI 24 Kasım BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM veYENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2019, ss.326-332

Müzik Öğretmeni Adaylarının Umut ve Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırması

2. Uluslararası insan çalışmaları kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2019, ss.6-7

TÜRK MAKAM MÜZİĞİNDE VİYOLONSELİN KULLANIMINA İLİŞKİN YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLER

ULUSLARARASI30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 28 - 31 Ağustos 2019

TÜRKİYE’DE 2014-2019 YILLARI ARASINDA ‘’SOSYOLOJİMÜZİK’’ ALANLARINA İLİŞKİN YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜTEZLER

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2019, ss.115-125

Türkiye’de Oda Müziği Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezler

ınternational Congress of Human Studies, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2018

Viyolonsel Eğitimine Yönelik ”Çevreden Evrene” İlkesi Işığında Bir Çalışma Önerisi

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2018, ss.313

Türkiye’de Verilen Viyolonsel Eğitimine Genel Bakış

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2018, ss.2

VİYOLONSEL EĞİTİMİNE YÖNELİK ETÜT ANALİZİ ( KUMMER ÖRNEĞİ)

I.Ulusallar arası müzik araştırmaları kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 28 Mart - 30 Ekim 2018

Sultaniyegah Sirto’nun Viyolonsel Üzerinde kullanılmasına ilişkin Uzman Görüşleri

Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 27 Ekim 2018

Kuruluşundan günümüze güzel sanatlar lisesi viyolonsel öğretim programlarının incelenmesi

I. Uluslararası Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 28 - 30 Mart 2018

MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

I.Uluslar arası Müzik Araştırmaları Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 28 - 30 Mart 2018

Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinin Müzik dersi Öğretim programları ve ders içeriklerinin incelenmesi

I. Uluslararası Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 28 - 30 Mart 2018

TÜRKİYE’DE MÜZİSYEN SAĞLIĞINA İLİŞKİN YAPILMIŞ ARAŞTIRMALAR

I.Uuslarası Müzik araştırmaları Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 28 - 30 Mart 2018

Sebastian Lee op.31 Etüt Kitabı 13. Etüdün incelenmesi

Uluslararası . İpek Yolu Müzik Konferansı, 17 - 19 Temmuz 2017

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE İLİŞKİN YAPILMIŞLİSANS ÜSTÜ TEZLER

MÜZED Uluslararası 3. İpekyolu Müzik Konferansı, 17 - 19 Temmuz 2017

Yaylı Çalgı Eğitiminde Otakar Sevcik Metotlarının Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri

III. Internatıonal Multıdıscıplınary Congress Of Eurasıa (IMCOFE), Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017

Viyolonsel Başlangıç Metotlarının Giriş Konuları Açısından Değerlendirilmesi

III. Internatıonal Multıdıscıplınary Congress Of Eurasıa (IMCOFE), 27 - 30 Nisan 2017

WHAT IS MY ACTUAL JOB

III. Internatıonal Multıdıscıplınary Congress Of Eurasıa (IMCOFE, Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017

Haydn Fa Minör Piyanolu Trio (Hob. Xv:26)’ya Genel Bakış

III.Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 05 Temmuz 2017

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine İlişkin Yapılmış Lisans Üstü Tezler

III.Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı, magosa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 05 Temmuz 2017

Sebastıan Lee Op.31 Etüt Kitabı 13.Etüdün İncelenmesi”

III.Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı, Temmuz 2017, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 05 Temmuz 2017

Suzuki Viyolonsel Okulu 1. Kitaba İlişkin Çalışma Önerileri

III.Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı, magosa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 05 Temmuz 2017

Viyolonsel Eğitimine Yönelik Etüt Analizi ( Matz Örneği)

III.Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı, magosa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 05 Temmuz 2017

ANALYSIS OF CURRENT MUSIC EDUCATION PROGRAMS DEVELOPED FOR SMART PHONES AND TABLET COMPUTERS

6th Internationak Conferance on Education, Zagreb, Hırvatistan, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Viyolonsel Eğitiminde Yay Tekniklerine İlişkin Araştırmalar

Gazi Üniversitesi II. Sanat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015

Viyolonsel eğitiminde yay tekniklerine ilişkin araştırmalar

2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, cilt.1, ss.497-512

Place Of Popular Music In K12 Music Curriculas

APME The Association for Popular Music Education (APME), University of Miami’s Frost School of Music, Florida- Miami, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 13 Haziran 2015

An Ideal Postgraduate Program from The Perspective of Postgraduate Music Students

17th Annual International Conference on Education, ATİNA, Yunanistan, 18 - 21 Mayıs 2015

Master theses and doctoral dissertations conducted between 1986 and 2009 in music education

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.5051-5058 identifier identifier

Ergenlerin dinlediği müzik türlerinin depresyondüzeylerine etkileri

Üçüncü Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Müzik Öğretmeni Adaylarının Umut ve Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması

Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih Çeçen, Ömer Kahya, Şafak Bozgun, Koray Toptaş, Editör, Bilgin kültür sanat yayınları, Ankara, ss.31-40, 2019

Rudolf Matz ‘54 Kısa Etüt’ Metodunun Analizi

Current Debates of Social Science, Salih Çeçen,Ömer Kahya,Şafak Bozgun,Koray Toptaş, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.41-52, 2019

Yerli Malı Haftası’na Yönelik Bir Müzik Dersi Uygulaması Üzerine Öğretmen Görüşleri

Current Debates on Social SciencesHuman Studies 3, Salih ÇeçenÖmer KahyaŞafak Bozgun, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.9-20, 2019

Bireylerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin, Müzik Gruplarındaki Hazırlık Çalışmalarına Etkisi

Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Gülcan Mıhladız, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.275-292, 2018