Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ASTRONOMİ TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

14th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION, Turkey, 20 May 2023

Beyin Temelli Öğrenmenin 8.Sınıf Öğrencilerinde Akademik Aşarıya Ve Tutuma Etkisinin İncelenmesi

12. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Turkey, 19 March 2022

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Astronomiye Yönelik İlgilerinin Belirlenmesi

II. International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), 28 - 30 September 2018

Astronomi Konularinda Kavramsal Değişim Metinlerinin Öğrencilerin Başarisina Etkisi

II. International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), 28 - 30 September 2018

Bilişim teknolojileri ve uygulamaları ile işlenen fen derslerin öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumları üzerine etkisi

27th International Conference on Educational Sciencesi (ICES/UEBK-2018), Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Bilim şenliklerinin ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi

27th International Conference on Educational Sciences (ICES/UEBK-2018), Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Bilim şenliklerinin ortaokul 6 sınıf ögrencilerinin bilime yönelik tutum düzeylerine etkisi

VI. International Congress of Research in Education, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016

Bilim Şenliklerinin Ortaokul 6 Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

76

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

36

H-Index (TrDizin)

3

Project

8

Thesis Advisory

10

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals