Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Determination of the Problems Experienced by Patients Post-Thyroidectomy

CLINICAL NURSING RESEARCH, vol.28, no.5, pp.615-635, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Effect of Cold Vapor Applied for Sore Throat in the Early Postoperative Period

JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING, vol.31, no.4, pp.291-297, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

TONA breast cancer nursing working group: achievements and future directions

EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, vol.18, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

Evaluation of mentorship programme in nursing education: A pilot study in Turkey

NURSE EDUCATION TODAY, vol.30, no.8, pp.756-762, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ortopedi ve Travmatoloji Hemşirelerinin Değişen ve Gelişen Rolü: Fraktür Liyezon Hemşireliği

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.53-62, 2018 (Other Refereed National Journals)

Malign Akciğer Hastalıkları Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı

Turkiye Klinikleri Surgical Nursing - Special Topics, vol.4, no.1, pp.68-78, 2018 (Other Refereed National Journals)

YOİHD Etkinlikleri: Basınç Ülserini Durduralım

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Concept Map Based Education on the Problem Solving Skills of Students.

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Science, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biomedical ethical evaluation of Turkish newspaper articles on face transplants

İnternational Journal of Human Sciences, vol.12, no.1, pp.426-442, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar

Bakırköy Tıp Dergisi, vol.8, pp.34-40, 2012 (Other Refereed National Journals)

Nursing Care of Patients With Reconstructive Breast Surgery Using Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous Flap

Meme Sağlığı Dergisi, vol.6, no.3, pp.95-102, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Enfeksiyonların Önlenmesi Ve Hemşirelik Uygulamaları

Dicle Tıp Dergisi, vol.36, no.3, pp.226-232, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cerrahi Hastasına Eğitim Vermek: Etkileyen Faktörler, Engeller ve Kolaylaştırıcılar

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019

Views of Nursing Students about Usage of Health/Patient Education Assessment Guide

IX. Congress of the European Operating Room Nurses Association, HAGUE, Netherlands, 16 - 19 May 2019

Use of Complementary and Alternative Medicine by Breast Cancer Patients: A Literature Review

Breastanbul The Conference 3rd Breast Cancer Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2018, vol.9, pp.21

Preventıon, Assessment And Management Of Lymphedema At Home After Mastectomy: An Algorıthm Study Based On Model Of Lıvıng.

Breastanbul The Conference 3rd Breast Cancer Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2018, vol.9, pp.19

Complementary and Alternative Medicines Used to Prevent Breast Cancer Related Lymphedema: A Literature Review.

Breastanbul The Conference 3rd Breast Cancer Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2018, vol.9, pp.20

The Cognitive Changes Developed in Geriatric Patients Following Open Heart Surgery: A Delirium or A Post-Traumatıc Stress Disorder?

1. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care (TRACE Kongresi), 22 - 23 March 2018

Kalça artroplastisi sonrası erken dönemde venöz tromboemboli: Olgu sunumu

8. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017

Cerrahi Sonrası Erken Mobilizasyonu Etkileyen Faktörler ve Hemşirenin Rolü

V. Uluslararası XVI. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

Transplantasyon ve Yaşam Kalitesinin Türkiye’deki Gazetelere Yansıması.

V. Uluslararası XVI. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

Mastektomı Sonrası Meme Rekonstrüksıyonu Farkındalığının Arttırılmasında Hemşırenın Rolü.

V. Uluslararası XVI. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

Organ Transplantatıon Process: Cultural Dımensıon and The Role of The Nurses

International Congress on Ethics in Nursing Applications, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017

Ethical Problems Observed by Nursing Students in Clinical Settings.

International Congress on Ethics in Nursing Applications, İzmir, Turkey, 10 - 11 September 2017

Breast Reconstruction Preference After Breast Surgery in Society Misinformation and False Beliefs

Breast Cancer Conference (Breastanbul 2016), İstanbul, Turkey, 10 - 12 November 2016

Stoma ve Yara Bakım Ünitesi Organizasyon ve İşlev Standartları Oluşturma Süreci

15. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 8. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 May 2015

Dilde Skuamoz Hucreli Karsinom Olgu Sunumu

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2015

Evaluation of Mentorship Programme in Nursing Education A Pilot Study in Turkey

First International Congress on Nursing Education, Research&Practice, Thessaloniki, Greece, 15 - 17 October 2014, pp.364-365

TONA Breast Cancer Nursing Working Group Achievements And Future Directions

International Breast Cancer Conference (Breastanbul 2014), İstanbul, Turkey, 30 September - 02 October 2014, pp.47

Liver Transplant Candidates Expectations And Experienced Difficulties

14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, İstanbul, Turkey, 10 - 12 September 2014, pp.188

Karaciğer Nakli Bekleyen Hasta Yakınlarının Nakilden Beklentileri ve Yaşadıkları Güçlükler

19. Ulusal Cerrahi Kongresi 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

Ameliyat Sonrası Erken Dönemde Verilen Soğuk Buharın Boğaz Ağrısı Üzerine Etkisi

Nöroşirürji Hemsireligi Derneği 10. Norosirurji Hemsireligi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, pp.397-398

Meme kanserini önleme ve erken tanılama eğitimlerine katılan kadınlarda meme kanseri riskinin değerlendirilmesi

VIII. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi, Kuşadası - Aydın, Turkey, 21 - 24 November 2013, pp.321

Ortopedi Hemşiresinin Değişen ve Gelişen Rolü Fraktür Liyezon Hemşireliği

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi VI. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, pp.380

Gelişimsel Kalça Çıkığı Ameliyatı Olan Çocukların Ebeveynlerinin Evde Bakımda Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi VI. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, pp.378

Ters Omuz Protezi Olgu Sunumu

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi VI. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, pp.377

Stoma Bölgesinin İşaretlenmesinin Stomal Ve Parastomal Komplikasyonlar Üzerine Etkisi

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013, pp.266-267

15 Yaşında Adölesan İdiyopatik Skolyoz Olgu Sunumu

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.209

Deneyimlerimizi Paylaşıyoruz: Bir Doz Kahkaha ile Gelen Öğrenme

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.219

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinikte Yara Değerlendirmesine İlişkin Gözlemleri

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.26

Çözerken Eğlenelim Yarayı Değerlendirelim Bir Öğrenme Aktivitesi Olarak Bulmaca

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.35

Epilepsi Tedavisine Yeni Bir Yaklaşim Vagal Sinir Stimülasyonu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi 9. Norosirurji Hemsireligi Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2013, pp.375

Total Tiroidektomi Sonrası Erken Dönemde Telefonla İzlem Olgu Sunumu

6. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Turkey, 19 - 22 March 2013

Türkiye de Yayınlanan Üç Gazetenin Yüz Nakline İlişkin Haberlerinin Etik Açıdan İncelenmesi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı 7. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kurultayı, Turkey, 31 October - 02 November 2012

Meme Kanseri İle Yaşamımı Paylaşıyorum Bir Hasta Okulu Deneyimi

18. Ulusal Cerrahi Kongresi 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 27 May 2012

Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyathane Staji Deneyimleri

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 April 2012

Crush Sendromu Olgu Sunumu

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 April 2012

Hemşirelik Öğrencilerinin Poster Hazırlama İle İlgili Deneyimleri

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 April 2012

Gebelik Sonrası Mitral Kapak Replasmanı Olgu Sunumu

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 April 2012

Arnold Chiari Tip I Malformasyonu Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi5. Norosirurji Hemsireligi Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2012, pp.344

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Karşılaştıkları Sorunlar

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi V. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2011, pp.307

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri

9. Uluslararası Katılımlı - Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Özet Kitabı, Fethiye, Turkey, 1 - 03 April 2010, pp.142

Nursing students' opinions regarding the clinical practice guide

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2162-2165 identifier identifier

Eş Zamanlı Böbrek ve Karaciğer Transplantasyonu Olgu Sunumu

12. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi 3. Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2009, pp.130

Student's experience with developing patient education materials

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.2828-2831 identifier identifier

Nozokomiyal Enfeksiyonların Önlenmesinde Yoğun Bakım Hemşiresinin Rolü

V. Ulusal Dahili Ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 19 November - 23 May 2008, pp.222

Mastektomi Hastalarında Kendi Kendine Lenfödem Yönetimi

IX. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 09 September 2007, pp.211

Project for The Trainıng of Nurses to Provide Home Care A Study From Turkey Fifth International Conference on Health Care Systems

Fifth International Conference on Health Care Systems, Milwaukee - Wisconsin, United States Of America, 5 - 08 September 2007, pp.327-331

Ortopedi ve Travmatoloji de Evde Bakım Hizmetleri

II. Ulusal & Uluslararası T. S. K. Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2005

Hemşirelerin Sertifika Programları ile İlgili Görüş Ve Önerileri

III. Ulusal Klinisyen Hemşire ve Ebeler Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2003, pp.15-17

Books & Book Chapters

Kontrol Edilemeyen Ağrının Hasta Sonuçlarına Etkisi

in: Ağrı ve Kontrolü, Sevilay Erden, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.97-108, 2021

Cerrahide Hasta ve Bakım Verenin Eğitimi

in: Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı, Mevlüde Karadağ, Hülya Bulut, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.373-388, 2019

Eklem Raplasmanı Cerrahisi

in: Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar, Sevilay Şenol Çelik, Ayişe Karadağ, Editor, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, pp.681-696, 2019

Kas İskelet Sistemi Cerrahisinde Bakım

in: Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı, Mevlüde Karadağ, Hülya Bulut, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.821-881, 2019

Geriatrik Cerrahide Bakım

in: Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı, Mevlüde Karadağ, Hülya Bulut, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.1331-1353, 2019

Kısım I: Erişkin Sağlığı (Evin Bakımını Sağlamada Yetersizlik, Ümitsizlik, İnsan İtibarının Tehlikeye Girme Riski, Hipertermi, Hipotermi-Hemşirelik Tanıları)

in: SparksTaylor’ın Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı, Azize Karahan, Sultan Kav, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.149-162, 2019

Etkin İletişim

in: Hasta Güvenliği, Haydar Sür, Tunçay Palteki, Gülay yazıcı, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.229-234, 2019

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahide Bakım

in: Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı, Mevlüde Karadağ, Hülya Bulut, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.1253-1265, 2019

Zehirlenmeler

in: Temel İlk Yardım, Ayla Gürsoy, Dilek Çİlingir, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, pp.241-252, 2018

Meme Hastalıkları Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

in: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Nalan Özhan Elbaş, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.81-102, 2016

Özel Tıbbi Durumlar

in: Evde Yatağa Bağımlı ve Son Dönem Hasta Bakıcısı Yetiştirime Eğitimi Eğitimci Rehberi, Sultan Ayaz, Seçil Özkan, Editor, TC. Sağlık Bakanalığı Türkiye HalkSağlığı Kurumu Sağlık Bakanlığı Yayın No: 961, Ankara, pp.318-338, 2014