Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Therapeutic effects of resveratrol in Escherichia coli-induced rat endometritis model

NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, vol.392, pp.1577-1589, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of Ozone Treatment in Endotoxin Induced Shock Model in Rats

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.13, no.2, pp.166-174, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Endoplasmic Reticulum Stress and Hypertension

Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medicine, vol.4, no.3, pp.147-153, 2019 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect Of Endoplasmic Reticulum Stress Inhibition On Vascular Relaxation Responses In Aging

8th International Medical and Health Sciences Research Congress, Ankara, Turkey, 25 - 26 December 2021

Aging And Gender Dependent Alteration Of Oxidatıve Stress Related Genes

19th International conference on Oxidative Stress Reduction, Redox Homeostasis and Antioxidants, Paris, France, 26 - 27 June 2017, pp.86

The Effects on Oxydative Stress Index of Resveratrol In Escherichia coli-Induced Endometritis Model in Rats

19th International Conference on Oxidative Stress, Redox Homeostasis Antioxidants, Paris, France, 26 - 27 June 2017, pp.74

5-Sübstitüe-Benzimidazol Türevi Bileşiğin Farelerde Analjezik ve Antienflamatuvar Aktivite Tarama Çalışması

3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.732

İzoksazol Türevi Bileşiklerin in-vivo Analjezik ve Antienflamatuvar Aktivitesi Üzerinde Çalışmalar

3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.738

Diarilpirazol Türevi Bileşiğin (BRP-42) Analjezik ve Antienflamatuvar Aktivitesi Üzerinde Çalışmalar

3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.752

Hipertensiyonda Olusan Damar Degisiklikleri Üzerine Resveratrolün Etkisi

Türk Farmakoloji Dernegi 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi., Eskişehir, Turkey, 19 - 22 September 2011, pp.175

Alteration Of The Biomarkers Related To The Endothelial Function In Aging

III. International Anti-Aging Congress, Ankara, Turkey, 2 - 05 December 2010, pp.9

Books & Book Chapters

Kardiyovasküler Sistemde Yaşlanma Ve Epigenetik

in: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, pp.313-338, 2020

Yaşlanma Ve Endoplazmik Retikulumda Proteostaz Kaybı

in: Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Uzm. Utku Murat KALAFAT Dr. Öğr. Üy. Meltem AKBAS Doç. Dr. Gülşen GONCAGÜL, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.121-130, 2019