Publications & Works

Articles Published in Other Journals

LİSE DÜZEYİNDE OKUL SERVİS HİZMETLERİNİN ÖĞRENCİ VE OKUL SERVİSŞOFÖRLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

InternationalSOCIAL MENTALITY AND RESEARCHERTHINKERS JOURNAL, vol.5, no.26, pp.1901-1910, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Web Teknolojilerinde Bilişsel Kapılma Durumları.

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, vol.5, no.25, pp.1735-1742, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

CLASSROOM TEACHERS VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF NEW CURRICULUM OF LIFESCIENCE LESSON IN FIRST GRADE OF PRIMARY SCHOOLS

SOCIAL MENTALITY ANDRESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.4, no.14, pp.1082-1092, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Use of Social Media by Prospective Teachers and Their Practice Aims of Web Technologies in Turkey

Universal Journal of Educational Research, vol.6, no.10, pp.2258-2265, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Sınıfta Disiplin Modellerine İlişkin Tercihleri

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.519-531, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ters Yüz Öğrenme ve Bazı Uygulama Modelleri

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.39-50, 2018 (Other Refereed National Journals)

Meslek Lisesi ve Teknik Lise Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.8, no.3, pp.421-436, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yeni Öğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

İlköğretim Online, vol.12, no.3, pp.635-658, 2013 (Other Refereed National Journals)

Harmanlanmış Öğrenmenin Başarı ve Motivasyona Etkisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.35-46, 2012 (Other Refereed National Journals)

Yeni bir öğrenme yaklaşımı: Harmanlanmış öğrenme

Milli Eğitim Dergisi, no.185, pp.130-137, 2010 (Other Refereed National Journals)

Web destekli eğitim, elektronik öğrenme ve web destekli öğretim programlarındaki çeşitli ders modelleri

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.2, no.3, pp.379-388, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeni Teknolojilere İlişkin Okul ve Aile Faktörü (Oecd Raporu Analizi)

ICES-UEBK 2019, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1738-1748

OECD Raporuna Göre Yeni Teknolojiler ve 21. Yüzyıl Çocukları

ISCESS, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.869-877

Yeni Hayat Bilgisi öğretim programının karşılaştırmalı analizi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

Yükseköğretimin 65. Hükümet Programına Göre Değerlendirilmesi

ICQH International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017, pp.338

Yükseköğretimden Öğrenci Memnuniyeti

ICQH 2017International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017, pp.334

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL KAPILMA DURUMLARI

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017, pp.300

Öğretim Elemanı ile İdari Personel Memnuniyetinin Özel Alan (Fakülte, Bölüm, Birim)Düzeyinde Çeşitli Boyutlardan İlişkisi

ICQH International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017, pp.177

Türk Yükseköğretim Sisteminin Son Kalkınma Planına Göre Analizi

ICQH, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.250-265

Tersyüz Öğrenme ve Eğitime Yansımalar

ICQH, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016

EĞİTİM PLANLAMASI İÇİN BİR UYGULAMA EĞİTİM PROGRAMI HARİTALAMA

15. ULUSLARARASISINIF ÖĞRETMENLİĞİEĞİTİM SEMPOZYUMU, 11 - 14 May 2016

Yeni öğretim programlarının uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri

1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 May 2010

Harmanlanmış Öğrenme

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve MatematikEğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 June 2006

Books & Book Chapters

Eğitimde Okuryazarlıklar

in: Eğitime Giriş, Ünsal, Halük, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.525-543, 2020

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM AÇISINDAN 21.YÜZYILA AİT ALGILARI

in: Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma Makaleleri, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Baki MİNAZ, Arş.Gör.Dr. Meral SERT AĞIR, Editor, Gece Akademi, pp.177-188, 2019

SINIF VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN TERCİH ETTİĞİ SINIF DİSİPLİN MODELLERİ

in: EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Baki MİNAZ, Arş.Gör.Dr. Meral SERT AĞIR, Editor, Gece Akademi, pp.161-176, 2019

Sıınıfta Öğrenme ve Öğretme Yönetimi

in: Sınıf Yönetimi, Galip Yüksel ve Sevil Büyükalan Filiz, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.339-380, 2017

Okul ve Sınıfta Disiplin

in: Sınıf Yönetimi, Özdemir, M. Çağatay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.231-263, 2017

21. Yüzyılda Eğitim Bilimlerinde Yeni Yönelimler

in: Eğitim Bilimine Giriş, Özdemir, M. Çağatay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.281-39, 2017

Bilgi İşleme Kuramı

in: Eğitim Psikolojisi Gelişim Öğrenme Öğretim, Cengiz Şahin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğt. Danş. Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.283-302, 2016

Beyin Temelli Öğretim

in: Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Filiz, Büyükalan Sevil., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.250-275, 2014

Harmanlanmış öğrenme yaklaşımı

in: Öğrenme öğretme yaklaşımları ve uygulama örnekleri, Ekici, Gülay Güven, Meral, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.428-460, 2013